» 

Giấy đề Nghị Thanh Toán

 • Giấy đề nghị thanh toán

  Giấy đề nghị thanh toán

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3548 742

 • Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

  Biểu mẫu " Giấy đề nghị thanh toán"

  doc 2p duysuong1204 17-12-2009 3686 192

 • MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy đề nghị thanh toán (Kèm theo Thông tư số 66 /2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính)

  pdf 1p la-vie 31-12-2010 1395 74

 • Mẫu đơn đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y ; mẫu số 01/QĐ-TTYT kèm theo quyết định số 105/2008/QĐ-BQP

  pdf 1p jindo2000 09-08-2010 1016 76

 • Mẫu C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

  Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

  doc 1p retcl83 26-03-2013 273 17

 • Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

  Tài liệu tham khảo Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

  doc 1p retcl83 18-03-2013 77 4

 • Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

  Tài liệu tham khảo Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

  doc 1p retcl83 18-03-2013 128 13

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO

  TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 1p thoigiandau 09-11-2012 134 5

 • Mẫu Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng

  Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng

  pdf 1p xedapcam 07-05-2010 716 71

 • Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

  Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh...

  doc 16p batrinh 19-08-2009 143 29

 • Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

  - Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình 5 triệu héc ta rừng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán (hoặc tạm ứng) thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (hoặc tạm ứng) cho Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà...

  doc 8p batrinh 19-08-2009 67 9

 • Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

  - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thanh toán trái phiếu có ghi tên (tiền mặt, chuyển khoản): phiếu đề nghị thanh toán, CMND của người có tên trên tờ trái phiếu và một trong những giấy tờ dưới đây (tuy từng trường hợp cụ thể): + Giấy uỷ nhiệm thanh toán trong trường hợp thanh toán hộ + Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị trong trường hợp cơ quan, đơn vị cử người đại diện đến...

  doc 5p batrinh 19-08-2009 119 46

 • Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

  Nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán đối với chỉ tiêu tiền lương, chỉ tiêu vật tư và chỉ tiêu tiền tệ

  doc 25p catbui 07-05-2009 1227 422

 • Đề tài: Quy trình thông báo LC và thanh toán bộ chứng từ hàng xuất khẩu tại ngân hàng thương mại

  Trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế thế giới hiện nay, hoạt động thương mại quốc tế ngày càng trở nên phổ biến, đa dạng về hình thức và nâng cao hơn nữa về khối lượng giao dịch khẩu viết giấy đề nghị mở thư tín dụng đến ngân hàng phục vụ mình (nơi đơn vị mở tài khoản ngoại tệ để yêu cầu ngân hàng mở một thư tín dụng cho người bán, đơn vị xuất khẩu hưởng)....

  doc 38p trucphuong1812 15-12-2011 411 198

 • Mấu giấy tờ thanh toán trong công ty

  Mấu đề nghị thanh toán, đề nghị thanh toán tạm ứng, giấy tạm ứng áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp

  xls 2p moser 04-03-2009 825 138

 • luận văn nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán của công ty cơ khí ô tô - 5

  Ba mươi sáu triệu đồng chẵn Đơn vị trả tiền Kế toán trưởng (Ký, họ tên) NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ 1. Họ và tên người nhận tiền vay: Nguyễn Trí Dũng 2. CMND số 011348748. Cấp ngày 18/7/1995 Tại Hà Nội 3. Tổng số tiền ngân hàng chấp thuận cho vay theo giấy đề nghị vay vốn ngày 10/2/1999. 4. Dư nợ...

  pdf 14p cnkbmt8 26-10-2011 71 32

 • NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

  UỶ NHIỆM CHI: 1. Khái niệm: ủy nhiệm chi (UNC) là lệnh chi tiền của chủ tài khoản được lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng, đề nghị ngân hàng phục vụ mình trích tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng (ngân hàng là người trả tiền hộ cho bên mua). Nếu lập lệnh chi bằng chứng từ giấy, chủ tài khoản phải lập đúng theo mẫu, đủ số liên theo qui định của ngân hàng.

  ppt 17p htran_le86 02-05-2013 63 21

 • Giấy Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

  Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

  doc 1p retcl83 18-03-2013 40 6

 • Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; công ty con

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị cấp Mã số giao dịch chứng khoán do nhà đầu tư nước ngoài và thành viên lưu ký lập. + Văn bản xác minh tổ chức nước ngoài là bộ phận kinh doanh, công ty con trực thuộc của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch; + Bản sao Hợp đồng lưu ký với thành viên lưu ký trong nước, hoặc văn bản ủy quyền cho thành...

  doc 6p batrinh 18-08-2009 412 120

 • Công tác hạch tóan Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Cty xây dựng thương mai thanh thu - 4

  ác bảng tổng hợp chi tiết sau khi kiểm tra đối chiếu với số liệu trên bảng cân đối số phát sinh và được sử dụng để lập báo cáo tài chính. 3. Các biểu mẫu kế toán tại công ty: Ngày 7/3/2005 ông Nguyễn Trọng Tấn xin tạm ứng số tiền 10.000.000đ để mua vật tư xây dựng: Công ty TNHH Thanh Thu GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty TNHH Thanh Thu Tôi tên là: Nguyễn Trọng...

  pdf 9p lavie8 27-07-2011 62 30

 • + Xem thêm 51 Giấy đề Nghị Thanh Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản