Giấy phép hoạt động khoáng sản

Xem 1-14 trên 14 kết quả Giấy phép hoạt động khoáng sản
 • Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

  doc2p hueman 16-08-2009 85 4   Download

 • Bài giảng Một số nội dung về TTHC trong khoáng sản sau đây sẽ giúp các bạn biết được các loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; một số nội dung khi hoạt động khoáng sản. Mời các bạn tham khảo.

  ppt20p thuytrang_8 19-09-2015 15 5   Download

 • Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

  pdf88p nokia_12 09-05-2013 57 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf35p daumeoduoicop 31-03-2010 66 9   Download

 • Thông tư 184/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawttnh2 11-11-2009 41 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

  pdf4p c2vang 29-09-2011 54 7   Download

 • Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định (tạm thời) về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 37 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 184/2009/TT-BTC NGÀY 15/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, LỆ PHÍ ĐỘC QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf3p cachepchienxu 20-07-2010 78 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p dauhuthiu 26-09-2010 40 3   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:............................................Fax: Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò số......, ngày..... tháng..... năm......

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 27 3   Download

 • Thông tư số 20/2005/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk2 10-11-2009 48 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của Tỉnh An Giang thuộc ng kê:Hóa chất

  pdf9p dauhuthiu 26-09-2010 38 3   Download

 • Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt chói lọi trên con đường chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước.

  doc83p minhtri 22-07-2009 390 259   Download

 • Trường hợp nghiên cứu - Hội đồng hạt Powys Powys QUẬN HỘI ĐỒNG AT A Thông tin chính nháy mắt Chính quyền địa phương và tên: Powys County Hội đồng chính quyền địa phương loại: hội đồng tỉnh của tiếng Wales (đơn nhất kể từ khi chính quyền địa phương xem xét trong tháng 4 năm 1996) Dân số: khoảng 126.

  pdf9p bengoan369 15-12-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản