Xem 1-20 trên 663 kết quả Giấy tờ có giá
 • - Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp, trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khi chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng.

  ppt32p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1726 489   Download

 • Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của TCTD cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng. Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng mà theo đó NH thỏa thuận mua giấy tờ có giá của khách hàng trước hạn thanh toán.

  doc3p ruacon883 07-12-2010 2049 316   Download

 • Tài liệu "Kế toán nghiệp vụ Phát hành giấy tờ có giá" cung cấp những kiến thức về: giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành, nguyên tắc kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính, chuẩn mực về chi phí đi vay và một số bài tập áp dụng về Kế toán Nghiệp vụ. Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là một tài liệu hữu ích,

  doc13p thinhtc115 01-10-2014 418 124   Download

 • Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp, trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khi chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng.

  pdf16p nguyenthao1669 25-10-2011 386 88   Download

 • Khái niệm Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp, trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khi chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng.

  pdf0p mientrung102 28-01-2013 210 83   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chiết khấu giấy tờ có giá', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p insert_12 17-08-2013 108 17   Download

 • Tiểu luận có đề tài "Trình bày quy trình thủ tục cho vay cầm cố giấy tờ có giá" với mục đích trình bày quy trình, thủ tục cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trên cơ sở đó nâng cao hiểu biết của mọi người về các nghiệp vụ tài cấp vốn. Đề tài này được nghiên cứu trên cơ sở áp dụng một số phương pháp khoa học như: phương pháp tại bàn, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp.

  doc13p thangx2 07-06-2014 47 11   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Chiết khấu giấy tờ có giá được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm chiết khấu giấy tờ có giá; công thức áp dụng chiết khấu giấy tờ có giá; bài tập áp dụng chiết khấu giấy tờ có giá. Mời các bạn tham khảo.

  ppt13p cocacola_07 10-11-2015 19 5   Download

 • Mẫu:19B/2009/BĐTV-MSB HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ.

  doc7p luatsulecao 04-04-2011 162 31   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách tiền tệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf7p meoconbunngu 27-01-2011 87 9   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 01/NHNN-CC

  pdf3p hayateuw125 07-10-2011 48 6   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) với mục tiêu nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác dưới khía cạnh lập pháp hình sự và thực tiễn trong công tác xét xử tại địa phương;...

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 17 5   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 06a/NHNN-CC

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 100 3   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 02b/NHNN-CC

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 25 2   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 02a/NHNN-CC

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 33 1   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 06b/NHNN-CC

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 43 1   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số15/2012/TT-NHNN quy định về việc ngân hàng nhà nước việt nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng Mẫu số 04/NHNN-HSTD MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GIẤY TỜ CÓ GIÁ

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 32 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu đến người học các nội dung về: chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, dịch vụ trung gian thanh toán, ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p couple 16-06-2014 134 77   Download

 • Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 290 72   Download

 • Chiết khấu giấy tờ có giá của TCTD đối với khách hàng: - Là một nghiệp vụ tín dụng - Theo đó TCTD thỏa thuận mua giấy tờ có giá của khách hàng trước hạn thanh toán · Tái chiết khấu giấy tờ có giá: là trường hợp giấy tờ có giá đã chiết khấu 1 lần tại TCTD nhưng sau đó được các TCTD này đem chiết khấu lại các TCTD khác hoặc tại ngân hàng TW.

  doc2p hoangpk001 25-08-2011 162 44   Download

Đồng bộ tài khoản