Giới thiệu oracle

Xem 1-20 trên 28 kết quả Giới thiệu oracle
 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 Giới thiệu Oracle nhằm trình bày về các nội dung chính: hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mang tính mềm dẻo, linh động, thích ứng cao với các quy mô xử lý giao dịch, an toàn hệ thống.

  pdf16p slow_12 26-06-2014 50 17   Download

 • Tài liệu "Giới thiệu về Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET - Chương 1" trình bày những đặc trưng: Phần mềm cần thiết, phát triển chương trình ADO.NET đầu tiên của bạn, sự kết nối tới những cơ sở dữ liệu Access và Oracle, giới thiệu vềVisual Studio.NET, sử dụng tài liệu.NET, sử dụng tài liệu SQL Server.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 259 105   Download

 • Ebook Oracle thực là tổng hợp các tác vụ cơ bản mà bạn thường xuyên thực hiện khi thao tác với Oracle Database & Client như: cài đặt và khởi tạo Oracle Database, tạo mới user, schema, tạo mới bảng, import /export dữ liệu. Bên dưới là sơ đồ mô tả tổng quan về các tác vụ. Các bài viết trong Ebook Oracle Thực hành phần lớn được tổng hợp từ chuyên đề Oracle trên website http://nguyenhuutrong.com/tag/oracle/...

  pdf80p vinh_pro_hvtc 17-09-2012 182 80   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL nhằm trình bày về giới thiệu Oracle, các công cụ cơ bản trong Oracle, công cụ Enterprise Manager (EM), công cụ SQL Plus, công cụ iSQLPlus, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ thủ tục PL/SQL, kiến trúc quản trị Oracle.

  pdf61p slow_12 26-06-2014 70 18   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL Oracle: Chương 1 - ThS.Nguyễn Thị Kim Phụng tập trung giới thiệu Oracle, các phiên bản; công cụ SQL*Plus; công cụ iSQLPlus; công cụ OEM; ngôn ngữ SQL (Các lệnh định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu, điều khiển dữ liệu, phân quyền users, roles);...

  ppt83p codon_02 21-11-2015 62 14   Download

 • Phân tích các hàm cơ bản trong Oracle và những ví dụ đơn giản giải thích, giới thiệu về hàm trong Oracle - Các hàm tập hợp tự động: Rollup, cube - Hàm xếp hạng: rank...

  doc5p nsikea 23-04-2011 277 87   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nhằm giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA, tạo mới cơ sở dữ liệu, tạo database template, xóa cơ sở dữ liệu. Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL. Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp.

  pdf26p model_12 23-04-2014 179 77   Download

 • Phiên bản Oracle được đưa ra thi trường năm 2001 và được cải tiến bổ sung thêm một số chức năng mới.Tài liệu này sẽ giới thiệu cụ thể về những chức năng mới, giúp các bạn nhanh chóng nắm vững được những đặc điểm của Qracle

  pdf266p entrysky 10-10-2011 126 67   Download

 • Nội dung chính cảu chương 2 Cơ bản về SQL nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle giới thiệu về SQL, DML, DDL, tối ưu hóa câu lệnh SQL. SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ.

  pdf33p model_12 23-04-2014 149 73   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 3 Kiến trúc Oracle 11 g nhằm trình bày về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle. Oracle Database 11g là phiên bản mới nhất được giới thiệu bởi Oracle.

  pdf14p model_12 23-04-2014 103 50   Download

 • Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server. Những thao tác được mô phỏng ở đây cũng có thể áp dụng trong trường hợp triển khai Oracle Database Server hoặc Oracle Fusion Middleware Suite đối với hệ thống có nhiều server khác nhau. Để thực hiện, các bạn cần phải chuẩn bị một số điều kiện như sau

  pdf8p phungnguyet_123 23-02-2013 66 17   Download

 • SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS.

  doc106p sonpham 14-04-2009 477 200   Download

 • SQL là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute - Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ) cho các hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu. Các phát biểu SQL dùng để truy tìm và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. SQL làm việc với các trình quản lý cơ sở dữ liệu như Access, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, và nhiều trình khác (đáng tiếc là đa số trong chúng có các phần mở rộng ngôn ngữ SQL riêng)....

  pdf20p liugitabatta 05-10-2009 229 103   Download

 • Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mà cộng đồng mã nguồn mở đem lại cho bạn. Nếu như Linux phải cần hơn 10 năm để có thể tiến gần đến mục tiêu là đối trọng của Windows cho dòng máy để bàn thì các ứng dụng IDE (Integrated Development Environment- môi trường phát triển tích hợp) chỉ mất một nữa thời gian để có thể là đối thủ tương xứng với các dòng sản phẩm thương mại danh tíếng như Borland Jbuilder, Code Warrior, Oracle JDeveloper ...

  doc7p sakai1 14-05-2010 251 72   Download

 • The Oracle PL / SQL Ngôn ngữ Pocket tham khảo là một hướng dẫn tham khảo nhanh đến các PL / SQL ngôn ngữ lập trình, cung cấp các phần mở rộng thủ tục để các cơ sở dữ liệu quan hệ SQL ngôn ngữ và một loạt các công cụ phát triển Oracle .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net SQL và PL/SQL Cơ bản .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL MỤC LỤC MỤC LỤC ... CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ... 1.1. NGÔN NGỮ SQL ... 1.1.1.

  pdf106p transang1 27-09-2012 67 21   Download

 • 10 Cấu trúc l-u trữ 10.1 Các cấu trúc l-u trữ chính của Oracle • Cấu trúc l-u trữ Ch-ơng tr-ớc đã trình bày cấu trúc l-u trữ trong Oracle. Cấu trúc l-u trữ bao gồm hai mức physical và logic. ở mức logic, database bao gồm nhiều tablespaces. Mỗi tablespace lại tiếp tục đ-ợc chia thành nhiều segments. Phần này sẽ giới thiệu chủ yếu về các segments. • Thông tin về cấu trúc l-u trữ Thông tin về cấu trúc l-u trữ đ-ợc l-u giữ trong từ điển dữ liệu.

  pdf12p hoa_maudo 30-08-2011 59 16   Download

 • System R itself was never produced commercially, but directly led to the development of SQL/DS (1981 running under DOS/VE OS, a VM version followed in 1982) which was IBM’s first commercial relational DBMS. • IBM however, did not produce the first commercial implementation of a relational DBMS. That honor went to Oracle (Relational Software) in 1979. • Today, the relational DBMS system of virtually all vendors is based on SQL. • Each vendor provides all the standard features of SQL. Most vendors also provide additional features of their own, called extensions to standard SQL.

  ppt52p vutoanptit 18-08-2010 66 8   Download

 • Để duy trì một nhóm nhất quán các mục. Những kiểm tra này là mặc nhiên được thực hiện khi khu vực đang chờ được gửi. Lưu ý: Oracle cho phép các nhóm người tiêu dùng "mồ côi" (tức là, nhóm người tiêu dùng không có chỉ thị kế hoạch giới thiệu cho họ). Đây là dự đoán rằng một quản trị viên có thể muốn tạo ra một nhóm khách hàng đó không phải là hiện đang được sử dụng,

  pdf13p kimku16 10-10-2011 31 6   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 - Kiểm toán, giải trình (Audit and Accountability) giới thiệu về kiểm toán và giải trình, kỹ thuật kiểm toán trong cơ sở dữ liệu, Case study - kiểm toán trong Oracle. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf44p cocacola_17 11-12-2015 31 6   Download

 • SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS.

  doc0p basso 16-03-2009 768 344   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản