Gis database

Xem 1-20 trên 88 kết quả Gis database
 • Ecotourism is a concept and a fast growing segment of the tourism industry worldwide.  It  plays  an  increasingly  important  role  in  the  socio‐economic  development  of  many  districts  and  provinces in Vietnam. Therefore, it needs to be well planned and managed with the aid of spatial  information technologies such as Remote Sensing (RS), Geographic Information System (GIS) and  Global  Positioning  System  (GPS).

  pdf6p dem_thanh 22-12-2012 41 9   Download

 • This report has four chapters and appendices: Chapter 1 Houtrans transport survey and database,  Chapter 2 Integration of transport and gis database, Chapter 3 Traffic demand forecast using cube voyager, Chapter 4 Technology transfer.

  pdf140p tuanhung_vn 18-04-2015 17 7   Download

 • SQL Server 2005 có một hệ thống mail nhỏ được gọi là Database Mail. Database Mail là một tính năng được cải thiện trong SQL Mail so với các phiên bản trước đó của SQL Server. Với tính năng này bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản cũng như hồ sơ để hỗ trợ những vấn đề về email. Database Mail là gì? Database Mail là một hệ thống hàng đợi của mail. Các email message được lưu trong một hàng đợi bên trong cơ sở dữ liệu để được xử lý.

  pdf6p thachcotran 04-02-2010 150 88   Download

 • Cài đặt Database Server (MySQL) Lệnh cài đặt sudo apt-get install mysql-server Sau khi chạy lệnh này xong màn hình sẽ hiện như sau

  pdf5p heavenmaster1992 26-04-2011 281 88   Download

 • ADO là gì? ADO Có thể dung để truy cập DL từ trang web. ADO là công nghệ của Microsoft ADO được viết tắt là ActiveX Data Objects ADO là một thành phần của Active-X ADO tự động cài đặt khi cài IIS ADO là môi trường lập trình giao tiếp với CSDL- database.

  pdf14p gacntt89 17-01-2011 192 64   Download

 • CSDL là gì? CSDL trong máy tính được tổ chức như thế nào? CSDL bao gồm những khái niệm gì Máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình. Máy

  doc11p vanhoak2ktv 29-09-2010 135 33   Download

 • giao trình làm việc với database khá nổi tiếng này sẽ giúp bạn làm chủ dữ liệu của mình, giúp bạn thiết kế nên một database tối ưu nhất, cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần về database

  pdf40p kupload 08-12-2010 87 31   Download

 • CSDL LÀ GÌ ? TẠO, XÓA, SAO LƯU, PHỤC HỒI TẠO, XÓA, SỬA BẢNG CÁC RÀNG BUỘC THAO TÁC DỮ LIỆU TRUY VẤN DỮ LIỆU TOÁN TỬ LỌC

  ppt35p goldlove 05-11-2010 89 30   Download

 • Lý luận như vậy là ngây thơ và sai lầm chết người. Điều gì sẽ xảy ra nếu các hacker hiểu biết về SQL quyết định để Dấu chấm phẩy là một nhân vật SQL hợp lệ để tách một câu lệnh SQL từ khác. Nó đặc biệt hữu ích khi nhiều lệnh được nhập vào một dòng riêng hoặc thành một chuỗi duy nhất. Một

  pdf8p myngoc5 07-10-2011 31 7   Download

 • các từ viết tắt của SQL vẫn còn, nhưng tên ngôn ngữ đã biến thành Structured Query Language. Sự thay đổi tên là khả năng kết quả của quay tiếp thị cấu trúc chương trình là câu thần chú trong ngày, và mặc dù SQL có gì để làm với lập trình, cấu trúc hay cách khác, bất cứ điều gì với từ cấu trúc tiêu đề của nó có sự chú ý nhiều hơn trên thị trường.

  pdf37p myngoc6 07-10-2011 38 7   Download

 • lựa chọn là sự kiện Màn hình thư mục, trong đó liệt kê tất cả các sự kiện giám sát được xác định và cho thấy tình trạng của họ như một phần của cửa sổ bảng bên phải. Trong xem xét này cửa sổ tôi có thể thấy rằng tôi chỉ có một sự kiện theo dõi và trong trường hợp này đó là những gì tôi mong đợi.

  pdf44p myngoc6 07-10-2011 40 6   Download

 • SQL Server 2005 có một hệ thống mail nhỏ được gọi là Database Mail. Database Mail là một tính năng được cải thiện trong SQL Mail so với các phiên bản trước đó của SQL Server. Với tính năng này bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản cũng như hồ sơ để hỗ trợ những vấn đề về email. Database Mail là gì? Database Mail là một hệ thống hàng đợi của mail. Các email message được lưu trong một hàng đợi bên trong cơ sở dữ liệu để được xử lý.

  pdf7p abcdef_43 03-11-2011 36 6   Download

 • Tôi đã nhận một email yêu cầu tôi làm thế nào để tìm đường đi trong một đồ thị bằng cách sử dụng SQL. Tác giả của email đã thấy chương của tôi trên đồ thị trong SQL cho Smarties, và đọc mà tôi không hài lòng với câu trả lời của riêng tôi. Những gì ông muốn là một danh sách các đường dẫn từ bất kỳ hai nút trong một biểu đồ chỉ dẫn

  pdf12p myngoc5 07-10-2011 26 5   Download

 • Tạo ra một lệnh gọi thủ tục lưu trữ hiện có trong cơ sở dữ liệu, tham số hoặc không. Nên cẩn thận đây để sử dụng một thủ tục lưu trữ trả về không có kết quả hoặc một giá trị duy nhất, nếu không bạn không thể dự đoán những gì bạn sẽ nhận được một giá trị trả về.

  pdf53p myngoc5 07-10-2011 68 4   Download

 • Mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu nút, và màn hình của bạn sẽ giống như những gì thể hiện trong hình 2-11. Như bạn có thể thấy, SSMS có bốn cơ sở dữ liệu hệ thống: • Cơ sở dữ liệu tổng thể là cơ sở dữ liệu kiểm soát chính, và nó ghi lại tất cả các thông tin toàn cầu là cần thiết cho SQL Server.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 22 4   Download

 • Như bạn có thể thấy, bằng cách sử dụng mã theo cách này là dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ bất lợi duy nhất là mỗi bộ chuyển đổi dữ liệu mở và đóng một kết nối một cách độc lập. Tuy nhiên, đó là một cái gì đó mà bạn có thể tùy chỉnh nếu bạn muốn - các card dữ liệu có một kết nối

  pdf53p myngoc5 07-10-2011 27 3   Download

 • Cuốn Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Giáo trình tập trung vào cả hai nội dung: lý thuyết lẫn thực tiễn như : Làm quen với cơ sở dữ liệu như, Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu Access, Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu....

  pdf224p nguyethap 27-04-2012 309 155   Download

 • Mục tiêu: Giới thiệu ngôn ngữ ASP, Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS, Các cú pháp căn bản VBScript, Các đối tượng có sẵn, Thao tác với Database trong ASP. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP: Các website thuở ban đầu chỉ bao gồm các trang web tĩnh dưới dạng các file HTML, tất cả những gì cần hiển thị trên trang web thì người thiết kế phải tạo sẵn trên trang đó. Các trang web tĩnh có đuôi là .htm hoặc .html ...

  pdf27p 0978343046 15-10-2010 217 120   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application bằng C++, hỗ trợ các kết nối nhiều loại dữ liệu như : MapInfo,Microstation DGN, ArcInfo… • CONNECTION Câu kết nối CSDL để nhận về dữ liệu đối với dữ liệu nằm trên các server hoặc các hệ DBMS. Ví dụ : Câu kết nối đến SDE bao gồm hostname, instance name, database name, username và password được phân cách bằng dấu phẩy. Câu kết nối đến PostGIS có dạng “user=nobody password=***** dbname=dbname host=localhost port=5432”.

  pdf13p caott3 20-05-2011 131 43   Download

 • Working with SQLite Databases ❘ 217 LISTING 7-5: Extracting values from a Cursor int GOLD_HOARDED_COLUMN = 2; Cursor myGold = myDatabase.query("GoldHoards", null, null, null, null, null, null); float totalHoard = 0f; // Make sure there is at least one row. if (myGold.moveToFirst()) { // Iterate over each cursor. do { float hoard = myGold.getFloat(GOLD_HOARDED_COLUMN); totalHoard += hoard; } while(myGold.moveToNext()); } float averageHoard = totalHoard / myGold.getCount(); Because SQLite database columns are loosely typed, you can cast individual values into valid types as required.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 64 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản