Giữa các cơ quan

Xem 1-20 trên 7711 kết quả Giữa các cơ quan
 • Một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam là xây dựng phương thức tốt nhất để gắn kết và đảm bảo sự thống nhất hoạt động giữa các cơ quan tư pháp. Một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam là xây dựng phương thức tốt nhất để gắn kết và đảm bảo sự thống nhất hoạt động giữa các cơ quan tư pháp. ...

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 49 12   Download

 • Nhận thức rõ về lợi ích của sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thông tin thư viện ở nước ta, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN), năm 2004, đã có công văn gửi tới các thư viện lớn trong cả nước nhằm bàn bạc để dần đi tới một chương trình cụ thể trong lĩnh vực này. Trong công văn này, TVQGVN đề nghị các thư viện, cơ quan thông tin lớn cho biết về các hướng hoạt động cần ưu tiên phối hợp? Cần thống nhất các chuẩn nghiệp vụ gì? Cơ quan mình...

  pdf13p banhcauvong 25-06-2013 21 4   Download

 • Quyền lực nhà nước là thống nhất và sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 112 42   Download

 • Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý văn phỏng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawdn2 31-10-2009 126 13   Download

 • Do yêu cầu hoạt động nghề nghiệp, giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực tế đã hình thành mối quan hệ thường xuyên và mật thiết. Việc xác định bản chất mối quan hệ này là một yêu cầu cần thiết trong nhận thức pháp luật. Đồng thời việc quan tâm xây dựng, xác lập mối quan hệ giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng chính là giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn,

  pdf8p butmauden 02-11-2013 70 20   Download

 • Hỗ trợ kĩ thuật trong xây dựng khung chiến lược tổng thể của ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm bảo đảm sự phối hợp lâu dài giữa các cơ quan và giữa các phân ngành dịch vụ trong xây dựng chính sách và triển khai chính sách trong khu vực dịch vụ; (ii)- Cải thiện các dòng thông tin về thương mại dịch vụ; (iii)- Đánh giá năng lực cạnh tranh và tác động của tự do hoá các ngành dịch vụ đối với đất nước và con người;...

  pdf103p motorola_12 01-06-2013 42 10   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885 nhằm hệ thống hóa một cách đầy đủ về quá trình ra đời, kiện toàn và khái quát về chức năng, nhiệm vụ cơ quan giám sát của triều Nguyễn; nghiên cứu về cơ chế độc lập và cơ chế phối hợp trong thực tiễn hoạt động giữa cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với các cơ quan khá; nghiên cứu, đánh giá về những đóng góp và ...

  pdf27p madmad123456 25-06-2014 56 10   Download

 • Phân tích yêu cầu của các cơ quan tuyển dụng cử nhân tâm lý học hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy các cơ quan tuyển dụng có những tiêu chí tuyển dụng cơ bản giống nhau. Họ nhấn mạnh đến những đức tính quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người, những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của một nhà tâm lý và phẩm chất nhân cách đặc thù. Ngoài ra, những phẩm chất nghề nghiệp và trình độ ngoại ngữ, tin học luôn được đề cao...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 33 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THAM GIA CỔNG THÔNG TIN ĐỐI THOẠI “DOANH NGHIỆP - CHÍNH QUYỀN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 28 2   Download

 • Bài giảng Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Lương Anh Tế trình bày những nội dung về hoạt động tiếp xúc cử tri; thực trạng phối hợp của các cơ quan ở địa phương trong hoạt động tiếp xúc cử tri; một số đề xuất để phối hợp tốt hơn trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử ti.

  ppt22p cocacola_02 25-09-2015 28 2   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

  pdf10p cuonghuyen0628 13-11-2015 31 3   Download

 • Vấn đề liên kết giữa các thư viện nghiên cứu và các trường đại học, xét về ý nghĩa, sự liên kết giữa các cơ quan thông tin thư viện được xem như là một trong số các phương tiện, công cụ để duy trì và thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

  pdf5p thuyhuynh1702 08-12-2015 14 1   Download

 • 1/ Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội - CTN do QH bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm (trong số đại biểu QH), theo sự giới thiệu của UBTVQH, có cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ của QH. - QH quy định tổ chức và hoạt động của CTN - CTN chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước QH. QH có quyền bãi bỏ các văn bản của CTN trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH.

  doc3p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 314 63   Download

 • Đây là báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ dự án " tăng cường năng lực Quản lí và xúc tiến hoạt động thương mại dịch vụ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" - VIE/02/009, do chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc ( UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và dịch vụ, Bộ kế hoạch và đầu tư ( MPI) là cơ quan thực hiện. Dự án bao gồm 4 phần

  pdf103p manutd1907 09-04-2013 45 8   Download

 • Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.

  pdf18p nhattruong 17-07-2009 1984 697   Download

 • Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.

  pdf17p truongdoan 29-07-2009 987 406   Download

 • Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN; Cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, ...

  doc1p longlangson 05-12-2010 584 88   Download

 • Mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và chính quyền địa phương Nhật Bản: Trong một cơ chế nhà nước thống nhất thường tồn tại hai mối quan hệ chính: một là, mối quan hệ tam quyền phân lập giữa các cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp; hai là, mối quan hệ giữa chính quyền Trung Ương và địa phương. Mối quan hệ thứ hai này chủ yếu dựa trên các mặt hành chính, chính trị và tài chính.

  doc2p goldsea2 04-08-2010 344 72   Download

 • Có một cách học từ vựng rất hiệu quả bạn có thể thử áp dụng trong việc học từ mới của mình, đó là tìm ra mối quan hệ giữa các từ rồi nhóm chúng lại với nhau.

  pdf5p vetnangcuoitroi_2305 24-06-2011 118 46   Download

 • aBÀI 51. KHÁI NIỆMQUẦNTHỂVÀ MỐIQUANHỆ GIỮACÁCCÁTHỂ TRONG QUẦNTHỂ I. Khái niệm về quần thể.  Các cá thể không thể tồn tại một cách độc lập mà quần tụ với nhau tạo thuận lợi cho việc sinh sản, chống kể thù và khai thác tốt nhất nguồn thức ăn từ môi trường. Đó là quần thể.  Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố của vùng phân bố của loài, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ. II.

  pdf6p heoxinhkute11 19-03-2011 275 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản