Glycated hemoglobin

Xem 1-4 trên 4 kết quả Glycated hemoglobin
 • Diabetes mellitus is a complex, progressive disease, which is accompanied by multiple complications. It is a metabolic disorder of the endocrine system and listed among the most common disorders in both developed and developing countries. It has a global metabolic epidemic and it is estimated that the number of people affected by the disease will rise from the current 150 to 230 million by 2025. Hyperglycaemia is a characteristic feature of diabetes mellitus and chronic hyperglycaemia could lead to long-term complications in the eyes, kidneys, nerves, heart and blood vessels.

  pdf136p camchuong_1 10-12-2012 33 14   Download

 • Thử lượng đường trong máu bằng phương pháp thông thường hay với máy thử đường cá nhân như người bệnh tiểu đường vẫn làm hằng ngày, chỉ cho chúng ta biết trị số của đường huyết trong thời điểm đó mà thôi. Do đó, muốn biết đường huyết trung bình của bệnh nhân tiểu đường trong một thời gian nào đó, người ta phải dùng một thử nghiệm đặc biệt có tên là Glycated Hemoglobin Testing viết tắt là HbA1C.

  pdf5p truongthiuyen9 04-07-2011 92 11   Download

 • The fundamental treatment and management goals in diabetes mellitus are to control and normalize blood glucose levels and to prevent diabetic complications. It also includes maintaining normal growth and development and normal body weight. Proper diet, regular exercise, weight control and different therapeutic agents are the mainstays of diabetic care and management. Weight reduction and exercise have been shown to improve tissue sensitivity to insulin and allow its proper use by target tissues.

  pdf346p phoebe75 19-02-2013 31 11   Download

 • Kết quả các nghiên cứu ACCORD và ADVANCE đăng trên báo New Engl.J.Med ngày 12-6-2008 đã gây tranh luận về mục tiêu cần đạt trong điều trị tiểu đường. Cả hai công trình đều dùng phương pháp mù đôi, ngẫu nhiên gồm một lô điều trị tích cực và một lô điều trị thông thường, để so sánh kết quả điều trị đối với biến chứng tim mạch. Trong nghiên cứu ACCORD sau 1 năm huyết sắc tố gắn đường (glycated hemoglobin-A1C) trong lô điều trị tích cực là 6.

  pdf7p thiuyen111 11-04-2011 64 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản