Granulation

Xem 1-20 trên 62 kết quả Granulation
 • It has been over eight years since the first edition of the Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology was published. The enthusiastic reception afforded by the scientific community was heartwarming. The basic science of granulation has not changed much over the last few years; however, a better understanding of the theory of granulation and the proliferation of different dosage forms has.

  pdf624p gian_anh 18-10-2012 91 16   Download

 • The present text concerns the micro-level (particle-level) perspective on the different stages of the granulation process. A range of the newest and advanced quantitative models is presented hereby introducing recent advances in wetting and nucleation modelling, and theory describing granule growth behaviour. The different bonding mechanisms and the strength of liquid bonded particles are emphasised and recent advances in simulation of wet granule breakage is reviewed.

  pdf62p tuanloc_do 04-12-2012 18 1   Download

 • A newcomer to the scene, aerobic granulation is on its way to becoming the hot new technology for high-efficiency wastewater treatment. Thus far, intensive research has been conducted with regard to the understanding of the mechanism of aerobic granulation in sequencing batch reactors (SBR) and its application in treating a wide variety of municipal and industrial wastewater. This basic research has promoted the technology from laboratory-study all the way to the present pilot- and full-scale application.

  pdf314p 951628473 04-05-2012 84 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wastewater purification: aerobic granulation in sequencing batch reactors - chapter 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p giangsinh_trang 03-01-2012 26 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Variation in genes encoding eosinophil granule proteins in atopic dermatitis patients from Germany

  pdf5p panasonic01 12-12-2011 18 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: " Mucin granule-associated proteins in human bronchial epithelial cells: the airway goblet cell “granulome”...

  pdf10p toshiba11 20-10-2011 15 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:The retrovirus RNA trafficking granule: from birth to maturity

  pdf17p toshiba16 26-10-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Penicillium species as a rare isolate in tracheal granulation tissue: a case series

  pdf4p dauphong1 22-12-2011 30 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : Detection of postoperative granulation tissue with an ICG-enhanced integrated OI-/X-ray System

  pdf10p dauphong3 03-01-2012 34 3   Download

 • In the absence of serglycin proteoglycans, connective tissue-type mast cells fail to assemble mature metachromatic secretory granules, and this is accompanied by a markedly reduced ability to store neutral proteases. However, the mechanisms behind these phenomena are not known.

  pdf12p inspiron33 23-03-2013 12 2   Download

 • Starch defines a semicrystalline polymer made of two different polysaccharide fractions. The A- and B-type crystalline lattices define the distinct structures reported in cereal and tuber starches, respectively. Amylopectin, the major fraction of starch, is thought to be chiefly responsible for this semicrystalline organization while amylose is generally considered as an amorphous polymer with little or no impact on the overall crystalline organization.

  pdf11p system191 01-06-2013 24 2   Download

 • There are seven members of the proprotein convertase (PC) family of secre-ted serine proteases that cleave their substrates at basic amino acids, thereby activating a variety of hormones, growth factors, and viruses. PC1⁄3, PC2 and PC5⁄6A are the only members of the PC family that are targeted to dense core secretory granules, where they carry out the process-ing of proteins that are secreted from the cell in a regulated manner.

  pdf9p media19 04-03-2013 8 1   Download

 • Susceptibility of annealed starches to hydrolysisbya-amylase and glucoamylase has many contents: preparation of annealed starch, enzymatic hydrolysis of starch granules, apparent amylose content, starch morphology, thermal properties, x-ray diffraction, enzymatic hydrolysis of starch granules,...

  pdf11p cscpubka 05-05-2014 24 1   Download

 • poikilocytes tế bào máu có cuống poikilocytocyte hồng cầu biến dạng poikilohydric không điều chỉnh đ−ợc n−ớc poikiloosmotic biến thẩm thấu poikilothermal biến nhiệt poikilotherms động vật biến nhiệu, động vật máu lạnh point mutagenesis sựu đột biến điểm point mutation đột biến điểm poison chất độc Poisson distribution phân bố Poisson pokeweed mitogen chất kích thích phân bào pokeweed polar body thể cực polar body thể cực polar covalent bond liên kết đồng hoá trị phân cực polar granul...

  pdf38p zues05 22-06-2011 98 48   Download

 • TCVN 4852-1989. Phân khoáng. Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt. Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength. TCVN 4852-89 Khuyến khích áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phân khoáng các dạng hạt. Phương pháp dựa trên việc xác định lực giới hạn cần thiết để phá huỷ hạt của sản phẩm thử khi nén một lực giữa hai mặt song song. 2.

  pdf2p dinhlan05011 29-05-2011 67 13   Download

 • một cái nhìn nội thất của calvaria (sọ người lớn tử thi). 1 Frontal xoang xương trán 2, 3 dòng gãy, 4 ngoài bảng 5 Diplo, 6 Nội trán đỉnh bảng 7, 8 hào quang xương đỉnh khâu 9, 10 dọc khâu; granulations màng nhện trong 11 Foveolae, 12 rãnh động mạch màng não

  pdf37p meomap7 22-12-2011 54 12   Download

 • Aerobic công nghệ hạt đã được áp dụng cho điều trị cao hiệu quả của một rộng nhiều loại nước thải bao gồm nước thải độc hại, và nó đã được chứng minh trong các nhà máy quy mô thí điểm (de Bruin et al 2004; de Kreuk, de Bruin, và van Loosdrecht 2004; Liu et al. 2005), trong khi ứng dụng quy mô đầy đủ của nó chưa được báo cáo.

  pdf11p giangsinh_trang 03-01-2012 39 10   Download

 • Tạo hạt là một quá trình mà trong đó các vi sinh vật tập hợp lại tạo thành một hình cầu, dày đặc sinh khối. Hạt đã được trồng thành công trong môi trường hoặc kỵ khí hoặc hiếu khí (Lettinga et al.1984, Morgenrothet al.1997 Beunet al.1999, JH Tây, Liu, và Liu năm 2001; Su và Yu, 2005). Các đặc tính của bề mặt đã được xem xét đến ảnh hưởng đến sự hình thành và cấu trúc của hạt kỵ khí (Wu 1991; Chen và Lun 1993).

  pdf32p giangsinh_trang 03-01-2012 40 9   Download

 • Áp lực lựa chọn về vận tốc chất lỏng upflow đã được chứng minh là một lực lượng lái xe của hạt kỵ khí trong chăn upflow bùn kỵ khí (UASB) lò phản ứng (Pol Hulshoff, Heijnekamp, và Lettinga 1988; Alphenaar, Visser, Lettinga 1993). Mặc dù hạt hiếu khí là nghiên cứu rộng rãi trong SBRs, nó là chưa rõ ràng làm thế nào các hạt phát triển hiếu khí được hình thành trong SBR.

  pdf17p giangsinh_trang 03-01-2012 37 10   Download

 • rình tự hàng loạt lò phản ứng (SBR) có thể ảnh hưởng đến hạt hiếu khí. Chương này trông vào thông số khác hoạt động SBR, thời gian chu kỳ và ảnh hưởng của nó đối với hạt hiếu khí, cũng như trên các đặc tính của hạt hiếu khí. Thời gian chu kỳ có liên quan với tần số rửa trôi của SBR, có thể được coi là một loại thủy lực áp lực chọn lọc.

  pdf14p giangsinh_trang 03-01-2012 31 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản