Grid

Xem 1-20 trên 417 kết quả Grid
 • Trong những năm vừa qua, nhiều tổ chức, tập đoàn công nghệ thông tin lớn đã chọn công nghệ Grid Computing làm chiến lược phát triển của mình, đã đầu tư nghiên cứu nhằm sớm đưa công nghệ Grid Computing vào thực tế. Công nghệ này đang ngày càng thu hút được sự quan tâm chú ý từ khắp nơi trên thế giới.

  pdf231p nltphuong2003 26-11-2013 379 259   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ GRID COMPUTING VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM TRONG BÀI TOÁN QUẢN TRỊ MẠNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thầy Cao Đăng Tân TP.

  pdf23p caott3 20-05-2011 178 66   Download

 • Service Oriented Architecture is an Application Architecture that is designed to achieve loose coupling among interacting software applications. SOA provides greater flexibility in developing, integrating, and managing Enterprise Applications.Grid research, rooted in distributed and high performance computing, started in midto- late 1990s when scientists around the world acknowledged the need to establish an infrastructure to support their collaborative research on compute and data...

  pdf48p orchid 18-03-2009 183 60   Download

 • Chương 2. Tổng quan về công nghệ Grid Computing chức, ở nhiều nơi khác nhau. Một số tài nguyên có thể được sử dụng tự do, trong khi một số khác được sử dụng dưới những chính sách nhất định. Các tài nguyên được “ảo hóa” (virtualize) để che dấu sự phức tạp, đa dạng nhằm đưa ra một cái nhìn thống nhất, đơn giản về toàn bộ tài nguyên trên Grid sao cho dưới mắt của người dùng, các tài nguyên Grid là một khối thống nhất. Hình 2-1 minh hoạ ý tưởng này.

  pdf23p caott3 20-05-2011 125 54   Download

 • Luận văn Cử nhân Tin học: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và ứng dụng thử nghiệm trong bài toán quản trị mạng nhằm nghiên cứu các vấn đề chung của công nghệ Grid computing, bộ Globus Toolkit, tiến hành cài đặt một môi trường Grid với bộ Globus Toolkit, đề xuất mô hình và tiến hành thử nghiệm ứng dụng.

  pdf0p kemoc5 18-06-2011 119 36   Download

 • Chương 2. Tổng quan về công nghệ Grid Computing thể nào mà thực hiện quản lý toàn cục, tập trung vào các giao tác giữa các tập tài nguyên. Tầng Collective có thể bổ sung thêm nhiều loại hoạt động chia sẻ mới ngoài những gì đã có từ tầng Resource mà không cần bổ sung thêm các yêu cầu mới cho các tài nguyên đang được chia sẻ. Ví dụ: + Directory service Cho phép các thành phần tham gia VO phát hiện sự tồn tại và/hoặc đặc tính của các tài nguyên trong VO.

  pdf23p caott3 20-05-2011 96 30   Download

 • Chương 3. Giới thiệu bộ Globus Toolkit phiên bản 3.2 cách ứng dụng với các cấu hình môi trường thực thi cụ thể. Container cũng điều khiển chu kỳ sống của các Grid service, và phân phối các yêu cầu đến các service instance. Container mở rộng cũng như bao gồm các interface chuẩn của một Web Service Engine (WSE), WSE chịu trách nhiệm xử lý các thông điệp XML.

  pdf23p caott3 20-05-2011 89 30   Download

 • The Grid is the computing and data management infrastructure that will provide the electronic underpinning for a global society in business, government, research, science and entertainment [1–5]. Grids, illustrated in Figure 1.1, integrate networking, communication, computation and information to provide a virtual platform for computation and data management in the same way that the Internet integrates resources to form a virtual platform for information.

  pdf0p huggoo 20-08-2010 79 19   Download

 • Phụ lục Ở đây định nghĩa các kiểu của các thành phần add và addResponse. Trên đây vừa trình bày sơ nét về cấu trúc cơ bản của file GWSDL, có thể thêm các kiểu mới, mở rộng bằng cách tham khảo các không gian tên đã được định nghĩa sẵn. C. Kỹ thuật cài đặt các chức năng cơ bản của Grid Service C.1.

  pdf23p caott3 20-05-2011 79 19   Download

 • Tóm tắt nội dung khóa luận Khóa luận thực hiện nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề chung của công nghệ Grid về mặt khái niệm, kiến trúc của một hệ thống Grid và những ích lợi của Grid mang lại. Cungcấp một cái nhìn tổng quan về Grid. Tìm hiểu mô hình hoạt động của gói phần mềm Globus Toolkit, một gói phần mềmgiúp xây dựng một hệ thống Grid, các vấn đề khi thực hiện triển khai tạo dựng một hệ thống Grid với Globus Toolkit. ...

  pdf69p chieu_mua 26-08-2012 55 17   Download

 • Grid Networks describes the convergence of advanced networking technologies and Grid technologies, with special focus on their symbiotic relationship and the resulting new opportunities. Grid technology is applicable to many implementations, Computational Grids, Data Grids, Service Grids, and Instrumentation Grids. The authors cover a breadth of topics including recent research, featuring both theoretical concepts and empirical results. Beginning with an overview of Grid technologies, an analysis of distinguishing use cases and architectural attributes, and emerging standards.

  pdf375p beobobeo 01-08-2012 56 17   Download

 • Hệ thống điện là hệ thống lớn, thời gian thực, chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu thời tiết, kinh tế xã hội và là nguồn động lực cho sự phát triển của nhân loại.

  pdf8p sea123123 23-06-2013 58 19   Download

 • Over the past several years there have been a number of projects aimed at building ‘production’ Grids. These Grids are intended to provide identified user communities with a rich, stable, and standard distributed computing environment. By ‘standard’ and ‘Grids’, we specifically mean Grids based on the common practice and standards coming out of the Global Grid Forum (GGF) (www.gridforum.org).

  pdf51p huggoo 20-08-2010 62 12   Download

 • Recent developments in high-speed networking enables collective use of globally distributed computing resources as a huge single problem-solving environment, also known as the Grid. The Grid not only presents a new, more difficult degree of inherent challenges in distributed computing such as heterogeneity, security, and instability, but will also require the constituent software substrates to be seamlessly interoperable across the network

  pdf13p huggoo 20-08-2010 61 10   Download

 • 3.2.Làm việc với lưới (Grid) Lưới (Grid) là những đường kẻ ngang và dọc không thể hiện khi in. Lưới thực hiện việc canh hàng cho những đối tượng theo độ chia của thước.

  pdf3p suadaunanh 03-08-2010 71 9   Download

 • The term ‘the Grid’ was coined in the mid-1990s to denote a proposed distributed computing infrastructure for advanced science and engineering [1]. Considerable progress has since been made on the construction of such an infrastructure (e.g., [2–5]), but the term ‘Grid’ has also been conflated, at least in

  pdf28p huggoo 20-08-2010 68 9   Download

 • Computational biology is undergoing a revolution from a traditionally compute-intensive science conducted by individuals and small research groups to a high-throughput, datadriven science conducted by teams working in both academia and industry. It is this new biology as a data-driven science in the era of Grid Computing that is the subject of this chapter.

  pdf16p huggoo 20-08-2010 77 9   Download

 • This short chapter summarizes the current status of Grid Computational and Programming environments. It puts the corresponding section of this book in context and integrates a survey of a set of 28 chapters gathered together by the Grid Computing Environment (GCE) group of the Global Grid Forum, which is being published in 2002 as a special issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience. Several of the chapters here are extensions or reprints of those papers.

  pdf12p huggoo 20-08-2010 44 8   Download

 • Grid research, rooted in distributed and high performance computing, started in midto- late 1990s when scientists around the world acknowledged the need to establish an infrastructure to support their collaborative research on compute and data intensive experiments. Soon afterwards, national and international research and development authorities realized the importance of the Grid and gave it a primary position on their research and development agenda.

  pdf366p wqwqwqwqwq 06-07-2012 31 9   Download

 • A Grid can be defined as a layer of networked services that allow users single sign-on access to a distributed collection of compute, data, and application resources. The Grid services allow the entire collection to be seen as a seamless information processing system that the user can access from any location. Unfortunately, for application developers, this Grid vision has been a rather elusive goal. The problem is that while there are several good frameworks for Grid architectures (Globus [1] and Legion/Avaki [18]), the task of application development and deployment has not become easier....

  pdf14p huggoo 20-08-2010 61 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản