Gui testing

Xem 1-20 trên 36 kết quả Gui testing
 • Scripted GUI Testing with Ruby is a practical, quick-moving tutorial based on real life, and real-world GUI applications. Right out of the gate you'll start working with code to drive a desktop GUI. You'll discover the kinds of gotchas and edge cases that don't exist in simple, toy programs. As you add more tests, you'll learn how to organize your test code and write lucid examples. The result is a series of "smoke tests" team will run on Continuous Integration servers.

  pdf182p goshop_123 26-04-2013 51 5   Download

 • T o the folks at Sybex, especially Tom Cirtin who made this book available, Acey J. Bunch for his technical expertise, and Erica Yee and Judy Flynn for their contributions to this book. I want to thank Rodnay Zaks, the president of Sybex, who signed the contract. I also extend my thanks to the other people in the Sybex team. I still need to thank other people, especially the readers who have provided me with their comments and suggestions about my previous works. During the process of writing this book, the test monkey in Chapter 3 frequently reminded me of my early days as a schoolboy.

  pdf415p tailieuvip13 24-07-2012 39 13   Download

 • Effective GUI Test Automation: Developing an Automated GUI Testing Tool Kanglin Li Mengqi Wu SYBEX® Effective GUI Test Automation: Developing an Automated GUI Testing Tool Kanglin Li and Mengqi Wu San Francisco • London Associate Publisher: Joel Fugazzotto Acquisitions and Developmental Editor: Tom Cirtin Production Editor: Erica Yee Technical Editor: Acey J.

  pdf47p kimku5 23-10-2011 44 7   Download

 • The Natural Language Understanding Engine Test Environment (ETE) is a GUI software tool that aids in the development and maintenance of large, modular, natural language understanding (NLU) systems. Natural language understanding systems are composed of modules (such as partof-speech taggers, parsers and semantic analyzers) which are difficult to test individually because of the complexity of their output data structures.

  pdf5p bunrieu_1 18-04-2013 24 2   Download

 • Đây là đề thi IQ vào các ngân hàng gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc10p vandoan27 12-06-2011 2746 1304   Download

 • 45 đề trắc nghiệm luyện thi đại học môn tiếng anh 2011 with key bao gồm 45 tests mới cập nhật từ NXB ĐHQG HN gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  pdf5p lyn1982vn 07-06-2011 1839 910   Download

 • Đây là bài tâp thực hành IELTS gửi đến các bạn độc giả tham khảo để học tốt IELTS.

  pdf29p ngovtbx 07-03-2011 406 141   Download

 • Đây là bài tâp thực hành IELTS gửi đến các bạn độc giả tham khảo để học tốt IELTS.

  pdf8p ngovtbx 07-03-2011 429 124   Download

 • Đây là một số bài tập thực hành Ielts gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  pdf0p ngovtbx 07-03-2011 246 85   Download

 • The role of Database Administrator (DBA) has become a key to success in today’s highly complex database systems. The best DBAs work behind the scenes, but are in the spotlight when critical issues arise. They plan, create, and maintain databases to ensure that the databases meet the data manage- ment needs of the business. DBAs also monitor the databases for perfor- mance issues and work to prevent unscheduled downtime. Being an effective DBA requires a broad understanding of the architecture of Oracle databases and expertise in solving system-related problems.

  pdf840p minhthanh 11-08-2009 162 19   Download

 • và quản lý kiểm tra hồi quy có hiệu quả bằng cách tái sử dụng thư viện kịch bản. Ngoài ra, xét nghiệm có thể sử dụng những công cụ này giúp học tập. Xét nghiệm có thể sử dụng các công cụ để tìm hiểu các thuộc tính của các thành phần giao diện khác nhau và tìm hiểu làm thế nào để hoạt động các thành phần giao diện lập trình

  pdf46p kimku4 21-10-2011 52 8   Download

 • MAIL Trước khi chạy một kiểm tra nhanh chóng để bảo đảm rằng ứng dụng “sendmail”đã được cài đặt và làm việc đúng cách. Bạn hãy thực thi lệnh dưới đây, thay thế “you@youremailid.com” bằng địa chỉ email của bạn. # mail -s “Hello world” you@youremailid.com Nhấn phím Enter/return, khi đó bạn sẽ được đưa tới một dòng mới. Nhập vào đoạn văn bản “This is a test from my server”. Sau khi nhập xong đoạn văn bản đó bạn hãy nhấn phím return lại lần nữa.

  pdf3p bibocumi27 16-01-2013 34 8   Download

 • Các công cụ kiểm tra cũng đã khai thác thử nghiệm để quản lý các kịch bản thử nghiệm tự động. Xét nghiệm có thể sử dụng khai thác có sẵn lịch trình hành quyết kiểm tra và quản lý kiểm tra hồi quy có hiệu quả bằng cách tái sử dụng thư viện kịch bản.

  pdf46p kimku4 21-10-2011 46 7   Download

 • Bạn có thể bắt đầu ILDasm bằng cách mở một Visual Studio NET lệnh nhanh chóng và gõ lệnh ILDasm.exe. Sau đó, chọn Open File để điều hướng đến các ứng dụng mà bạn muốn khám phá. Bạn có thể tìm thấy các thông tin cùng một dự án ví dụ trong phần này tiết lộ

  pdf46p kimku5 23-10-2011 35 6   Download

 • Bạn đã sẵn sàng để sử dụng ràng buộc cuối và hoàn thành nhiệm vụ nâng cao hơn. Chú ý Microsoft Visual Studio. NET IDE đi kèm với một tiện ích ILDasm.exe (ILD là viết tắt của bộ phận phân tách Ngôn ngữ Trung cấp). Tiện ích này sử dụng một kết thúc trước giao diện để cho phép bạn tải lên bất kỳ lắp ráp

  pdf46p kimku4 21-10-2011 28 5   Download

 • AutomatedGUITest lớp. Bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ bằng cách tải về mã nguồn mẫu từ các trang web này của cuốn sách www.sybex.com. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn thông qua vào hàng loạt cuối cùng của mã vào các lớp học GUITestScript.

  pdf46p kimku4 21-10-2011 27 5   Download

 • Trong phần này, bạn sẽ thêm mã để có được một kịch bản thử nghiệm đầy đủ chức năng và hoàn thành dự án với rất nhiều các chức năng thử nghiệm tiên tiến. Các thay đổi trong chương này thường liên quan đến việc bổ sung một số lĩnh vực mới. Lớp GUITestScript cũng cần các lĩnh vực mới, như ở đây:

  pdf49p kimku4 21-10-2011 27 4   Download

 • Các công cụ thử nghiệm có thể ghi lại các kịch bản thử nghiệm nhanh ở giai đoạn đầu của chu kỳ đời phát triển phần mềm. Ví dụ, khi một nguyên mẫu giao diện của một ứng dụng có sẵn, tính năng chụp / xem lại có thể ghi lại một kịch bản thử nghiệm suôn sẻ hơn ở giai đoạn sau khi tích hợp các mô-đun có lỗi.

  pdf46p kimku5 23-10-2011 37 5   Download

 • Lệnh này phải được nhập trên một dòng, sau đó nhấn phím Enter. Các loại và các thành viên # C Tiêu đề API Viewer được tạo ra trong Chương 3 được hiển thị. Trong dự án này, bạn đã học được làm thế nào để thao tác các bộ sưu tập các vòng lặp foreach, phương pháp của lớp Type và không gian tên Reflection.

  pdf46p kimku5 23-10-2011 23 5   Download

 • Khi báo cáo thống kê lưu lượng UDP từ netperf, bạn nên chăm sóc để bao gồm cả việc gửi và nhận số liệu thống kê.Web trang chủ của chương trình netperf có thể được tìm thấy tại http://www. netperf.org. Nó chứa thông tin về chương trình netperf

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản