h2so3

Xem 1-8 trên 8 kết quả h2so3
 • Axít sulfurơ hay axít sulphurơ (công thức hóa học H2SO3) là tên gọi để chỉ dung dịch của điôxít lưu huỳnh (SO2) tan trong nước. Không có chứng cứ cho thấy sự tồn tại của các phân tử axít sulfurơ trong dung dịch. Nó cũng không thể cô đọng dưới dạng tinh chất, do khi đun sôi thì axít sulphurơ bị giải phóng dưới dạng điôxít lưu huỳnh và dung dịch chỉ còn lại nước.

  pdf2p phungnhi2011 18-03-2010 166 32   Download

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 10 NÂNG CAO 1. Khác với nguyên tử S, ion S2- có: A. Bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn. electron hơn. C. Bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn. hơn. 2. Đốt cháy hoàn toàn 3,4g một chất X thu được 6,4g SO2 và 1,8g H2O. X có công thức phân tử là: A. H2SO3. chất khác. 3. Trong công nghiệp khí sunfurơ được điều chế từ: A. Đốt cháy lưu huỳnh hoặc quặng pirit.

  pdf65p iiduongii4 12-04-2011 443 236   Download

 • H2O , SO2 , Br2 , H2CO3 ,C2H6 , Ca(HCO3)2 , H2SO4 , NaClO , Mg(OH)2 , CuSO4 , C6H6 , C2H5OH , CH3COOH , C6H12O6 , CaO , CH3COONa . Những chất nào là chất điện li. Cho các chất : HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H2CO3, H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, HI, NaOH, Bi(OH)3, KOH, Sr(OH)2, RbOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3, CaCl2, KHSO4, KClO3, CuSO4, Mg(OH)2, CH3COONa

  doc7p whitehouse555 12-08-2012 262 113   Download

 • Trường THPT Trung Phú ĐỀ HÓA_KIỂM TRA XẾP LỚP 10 THƯỜNG NGÀY KIỂM TRA:10/8/2008-THỜI GIAN:45 PHÚT (KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ) Câu 1: (2 điểm) Có các hợp chất sau: KHSO3, H2SO3, K2O, Fe(NO3)2, HNO3, N2O, SO3,

  doc1p thong111 26-03-2010 686 80   Download

 • Axit đơn: HCl, HBr, HI, HNO3. Ta có nH  = nA xit * Axit đa: H2SO4, H3PO4, H2SO3. Ta có nH  = 2nA xit hoặc nH  = 3nA xit * Bazơ đơn: KOH, NaOH, LiOH. Ta có nOH  = 2nBaZơ * Bazơ đa: Ba(OH)2, Ca(OH)2. Ta có nOH  = 2nBaZơ PTHH của phản ứng trung hoà: H+ + OH -   H2O *Lưu ý: trong một hỗn hợp mà có nhiều phản ứng xảy ra thì phản ứng trung hoà được ưu tiên xảy ra trước. Cách làm: - Viết các PTHH xảy ra....

  pdf5p paradise3 10-12-2011 256 56   Download

 • Nguyên tố chỉ có một mức oxy hóa (hay một hóa trị) tạo acid: Acid Tên nguyên tố + ic Ví dụ: H3BO3 acid boric H2CO3 acid carbonic + Nguyên tố có hai mức oxy hóa (hay hai hóa trị) tạo acid: Mức oxy hóa thấp: Acid Tên nguyên tố + ơ Mức oxy hóa cao: Acid Tên nguyên tố + ic Ví dụ: H3PO3 acid phosphorơ H3AsO3 acid arsenơ H2SnO2 acid stanơ Mức oxy hóa thấp nhất: Mức oxy hóa cao hơn: Mức oxy hóa cao nhất: Ví dụ: H2SO2 acid...

  pdf0p zues05 23-06-2011 161 46   Download

 • 1. Định nghĩa Là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. - Công thức tổng quát: HnR (n: bằng hoá trị của gốc axit, R: gốc axit). - Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3... Một số gốc axit thông thường

  doc49p kudo_shinichi_silver 01-01-2013 59 27   Download

 • "Nuôi tôm là nuôi nước". Vì vậy, cần duy trì các yếu tố thủy lý, thủy hoá trong ao ở ngưỡng thích hợp cho tôm sinh trưởng, phát triển. Để đạt được điều đó thì người nuôi tôm cần làm tốt một số công tác giám sát quan trọng. 1.

  pdf3p lichxanh 03-06-2013 12 2   Download

Đồng bộ tài khoản