Hà nam

Xem 1-20 trên 14365 kết quả Hà nam
 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Công thương (NHCT) Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCT Hà Nam nói riêng trong quá trình kinh doanh đã bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trước yêu cầu cạnh tranh để hội nhập quốc tế và khu vực. Đối với chi nhánh NHCT Hà Nam tuy tốc độ tăng trưởng trong những năm qua đạt tỷ lệ khá cao nhưng chất lượng hiệu quả kinh doanh còn thấp.

  pdf114p muathulamebay 16-08-2010 500 282   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: " nghiên cứu thực trạng các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã liêm chính – thị xã phủ lý – tỉnh hà nam."', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p kungfu_gautruc 22-07-2010 119 59   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học viên trường chính trị hà nam hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 102 48   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam là nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư công bằng vốn NSNN và phân tích thực trạng quản lý đầu tư công từ vốn NSNN tại tỉnh Hà Nam, luận văn nhằm hướng tới mục đích đề xuất những giải pháp để hoàn thiện quản lý đầu tư công từ vốn NSNN tại tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

   

  pdf96p namhoang39 01-06-2015 158 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: thực trạng và một giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhct hà nam trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2001', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p pepanpan 18-09-2012 56 23   Download

 • Là một vùng quê thuộc châu thổ sông Hồng, Hà Nam xưa đã có nguồn âm nhạc dân gian, dân ca phong phú với những làn điệu độc đáo: hát Dậm, hát múa Lải Lèn, hát Trống quân... Khi nhắc tới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên quê hương Hà Nam, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc tới hát Dậm ở Quyển Sơn – một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo gắn liền với lễ hội đền Trúc. Hát Dậm đã tạo nên không gian văn hóa mang đậm nét địa phương của người...

  doc44p itvanan 20-03-2013 69 19   Download

 • Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Công thương (NHCT) Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCT Hà Nam nói riêng trong quá trình kinh doanh đã bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trước yêu cầu cạnh tranh để hội nhập quốc tế và khu vực. Đối với chi nhánh NHCT Hà Nam tuy tốc độ tăng trưởng trong những năm qua đạt tỷ lệ khá cao nhưng chất lượng hiệu quả kinh doanh còn thấp.

  pdf102p hotmoingay1 04-01-2013 39 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam với mục đích hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư công bằng vốn NSNN và phân tích thực trạng quản lý đầu tư công từ vấn NSNN tại tỉnh Hà Nam, luận văn nhằm hướng tới mục đích đề xuất những giải pháp để hoàn thiện quản lý đầu tư công từ vốn NSNN tại tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

  pdf20p codon_05 09-01-2016 81 29   Download

 • Tài liệu tham khảo về Truyện thơ há miệng chờ sung của Trần Hà Nam phỏng theo dân gian

  doc5p tranlangtu 13-08-2010 224 10   Download

 • Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, cho đến ngày nay, làng nghề là một bộ phận quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các ngành nghề nông thôn, nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở nước ta từng bước được khôi phục và phát triển.

  doc131p namtrunghd88 10-01-2016 44 14   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Nhất Tại núi Thái Sơn có một vị tiên trưởng tên là Xích Mi lão tổ tu luyện hơn mấy ngàn năm, phép tắc vô cùng, tinh thông đúng mực. Ngày nọ các bạn tiên là: Lê Sơn Thánh Mẫu, Trần Đoàn lão tổ Hy Dy tiên sanh, Tôn Tẩn chơn nhơn, cùng tới động ông Xích Mi đàm đạo việc nhân gian. Xích Mi lão tổ nói: - Nay thiên hạ gần về một mối, Hương Hài Nhi vâng lệnh Thượng Đế nối nghiệp vua Châu Thế Tông, lại được...

  pdf4p linhdan05015 29-12-2010 64 6   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Mười Bấy giờ Triệu Hoàng Cô thấy gia đinh trao thơ của Triệu Quang Mỹ, liền mở ra xem hiểu rõ sự việc, mới hay Cao Quân Bảo mượn một muôn binh, nối dối rằng vâng lệnh đi cứu giá. Xong việc đã lỡ rồi, Hoàng Cô không biết làm sao, phải dằn lòng hiệp với Đào Nguyên soái kéo viện binh đi giải cứu. Cực khổ nửa tháng trời, binh mới đến Thọ Châu, rồi tìm chỗ dồn binh, đóng trại cách thành hai mươi dặm.

  pdf8p linhdan05015 29-12-2010 48 5   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Chín Ngưu Tư Tấn và Hô Diên Táng trở về phục chỉ . Cha con Dương Nghiệp đã vâng mạng, chỉ một vài ngày sau sẽ đến chầu bệ hạ. Vua Thái Tôn mừng rỡ, vội vã khiến Bát Vương chuẩn bị nghênh tiếp, Bát Vương tuân lệnh, sắp đặt đâu đó xong xuôi, tạm nghỉ nơi quá n dịch để chờ tin cha con Dương Nghiệp kéo đến.

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 46 5   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Lời Giới Thiệu Bộ Tam Hạ Nam Đường là một truyện thuộc đời Tống của nước Trung Hoa, khởi đầu từ vua Tống Thái Tổ tức là Triệu Khuông Dẫn lập quốc, truyền đến đời vua Tống Chơn Tôn.

  pdf1p linhdan05015 29-12-2010 48 5   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Năm Đêm ấy, vua tôi Thái Tổ ăn chay cầu nguyện, quì trước bàn hương án cầu trời, và đọc sớ như sau: “Triệu Khuông Dẫn xin cáo với Hoàng Thiên. Tôi từ mười ba năm trước, đem binh dẹp loạn cứu dân. Trời cho được nối ngai vàng ra ơn bủa đức, gồm tám phần thiên hạ, đem về một mối giang sơn. Mạng trời đã cho, lòng người mến phục. Nào ngờ nay Lý Cảnh gởi thơ nhục mạ triều thần.

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 38 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Tám Lưu An thấy thế tử không tin, bèn cười rằng: - Phải chi thế tử tới trước đây vài ngày, mới thấy tài tiểu thơ thứ nhất. Cao Quân Bảo hỏi: - Như tới sớm thì thấy tài chi? Lưu An nói: - Bởi vì cõi bờ loạn ly, thiên hạ chia phôi, những trai võ nghệ quen cầm giáo múa đao, cậy mình là anh hùng, coi người như thảo giới. Họ chụm ba chụm bảy đi phá xóm làng, sáng ẩn núi rừng, tối ra thành thị. Canh...

  pdf20p linhdan05015 29-12-2010 53 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Sáng hôm sau, cơm nước xong ba người đồng đi một đường, bất luận ngày đêm trở về thành Thọ Châu. Khi đến nơi, ba tướng vào tâu tự sự cho Tống Thái Tổ hay, và thú tội rằng: - Vì muốn hoàn thiện công việc nên phải quyền biến. Tống Thái Tổ phán: - Nhân duyên ba người chẳng khác với Cao Quân Bảo với Lưu Kim Đính trước đây, trẫm không làm tội mà lại cho phụng chỉ kết hôn.

  pdf8p linhdan05015 29-12-2010 36 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Hai Lưu Kim Đính lấy roi kim tiên quăng lên, cũng hoá ra muôn ngàn mà cự với bửu kiếm. Giây phút roi kim tiên đánh bửu kiếm sa xuống. Dư Triệu kinh hãi thâu gươm, sợ kim tiên đánh mình, liền thiềm thừ độn thổ. Lưu Kim Đính thấy binh Đường chạy vỡ, không nỡ đuổi theo, liền thâu binh trở lại. Lưu Kim Đính thắng trận vào thành tâu hết các việc, Tống Thái Tổ khen: - Cháu đương bệnh mà vì vua ra trận, đuổi yêu...

  pdf12p linhdan05015 29-12-2010 37 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Ba Lúc vợ chồng Mã Trung đem binh qua trại Tân Kiến thì thấy Hô Diên Táng xông ra mắng : - Ta chưa giết hết chúng bay nên cứ đến chọc giận ta hoài. Lưu Thị nghe nói lướt tới nhìn thấy la lớn: - Phước Lang không nên vô lễ như vậy. Hô Diên Táng nghe biết tiếng mẹ mình, liền ném thương xuống đất, quỳ gối bên đường mà chịu tội. Lưu Thị nói: - Con hãy mau mau đứng dậy mà ra mắt chú con....

  pdf6p linhdan05015 29-12-2010 44 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Sáu Vua Thái Tôn vào Thạch Châu chiêu an bá lánh, truyền lệnh cho chư tướng đem binh đánh Tiếp Thiên Quan. Phan Nhơn Mỹ, Cao Hoài Đức và Hô Diên Táng lãnh mạng kéo binh tới trước ải khiêu chiến.

  pdf8p linhdan05015 29-12-2010 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản