Hạ tầng liên vùng

Xem 1-20 trên 39 kết quả Hạ tầng liên vùng
 • Trên cơ sở các kết quả đánh giá tác động của mực nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng đới bờ, bài báo đề xuất các hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các ảnh hưởng của mực nước biển dâng lên dải ven biển, trước hết là các bãi biển và cơ sở hạ tầng liên quan.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 12 2   Download

 • Trong giai đoạn trước mắt tập trung đầu tư, xây dựng phát triển một số KKT có khả năng phát triển mang lại hiệu quả cao, để hình thành các khu đô thị ven biển, làm động lực phát triển kinh tế vùng. - Tập trung thu hút đầu tư vào các KKT có cơ sở hạ tầng tốt và có tiềm năng phát triển. - Tập trung phát triển các dự án động lực hiện đã thu hút được và các kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu...

  pdf10p manutd1907 17-09-2012 77 21   Download

 • Kết cấu hạ tầng : là một tổ hợp các cơ sở của các ngành được tổ chức, bố trí trên một vùng lãnh thổ để phục vụ cho quá trình tái sản xuất mở rộng, phục vụ cho đời sống của dân cư, phục vụ cho an ninh quốc phòng.

  doc28p minhhienphan 21-02-2012 148 45   Download

 • Ebook "Chiến lược cấp nước và vệ sinh - Xây dựng trên một nền móng bền vững" là một trong 6 báo cáo về "Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng Việt Nam". Các báo cáo khác đề cập đến lĩnh vực Giao thông, Điện, Viễn thông, Phát triển đô thị và những vấn đề liên ngành.

  pdf46p talata_7 14-01-2015 28 9   Download

 • gày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf29p kieuoanh 09-07-2009 2412 673   Download

 • Quy hoạch vùng lãnh thổ(QHVLT) là hệ thống các biện pháp tác động vào 1 vùng lãnh thổ nhằm xây dựng 1 cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn liền với cơ cấu đất đai để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, các công trình kinh tế, văn hóa xã hội, nguồn lao động, tăng cường cơ sở hạ tầng, phát triển lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới và xã hội mới....

  doc16p hoaneurovfu 16-05-2011 722 187   Download

 • Đứng trước yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đưa ra văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho nhau nhằm phát triển nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh theo định...

  doc0p tengteng1 12-11-2011 225 82   Download

 • Đo lường tác động môi trường … Chương 6 Đo lường tác động môi trường của tăng trưởng kinh tế vùng bằng mô hình cân đối liên ngành liên vùng. Trong những năm qua, Hà Nội đã có nhiều đổi mới về chính sách phát triển kinh tế. Những thành tự cơ bản đạt được bao gồm mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 11%, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

  pdf32p linhdan05016 14-01-2011 125 33   Download

 • Dự án xây dựng khung môi trường chiến lược cho toàn vùng Trung Trường Sơn, hiện đang được thực hiện với tổng vốn đầu tư 250.000 USD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Một tuyến thôn đang chỉ đạo đường đi các đơn vị chức qua năng liên quan tập Trường trung triển khai dự Sơn án xây dựng khung môi trường chiến lược cho toàn vùng Trung Trường Sơn, nhằm thực hiện Chiến lược Bảo tồn Đa dạng sinh học vùng sinh thái này giai đoạn 2005-2020. ...

  pdf5p heoxinhkute3 24-09-2010 98 23   Download

 • CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THỂ CHẾ 4.1. Mở đầu Chương này thảo luận các vấn đề liên quan cơ sở hạ tầng và thể chế. Trên thực tế, các loại cơ sở hạ tầng được xem là sự can thiệp của con người vào các hệ thống tự nhiên. Cơ sở hạ tầng tập trung vào việc lập kế hoạch, xây dựng và bảo vệ bờ biển, còn thể chế chủ yếu liên quan với thủ tục hành chính và pháp lý. 4.2 Lập kế hoạch xây dựng và các biện pháp bảo vệ bờ biển Các cảng biển thường...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 56 18   Download

 • Nội dung Hội thảo Khoa học: Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm trình bày các các thảo luận, thống nhất, thực thi các chính sách và cơ chế liên kết phát triển du lịch của cả vùng, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững, phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch.

  pdf132p hoa_hong91 23-04-2014 62 26   Download

 • CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THỂ CHẾ 4.1. Mở đầu - Chương này thảo luận các vấn đề liên quan cơ sở hạ tầng và thể chế - Cơ sở hạ tầng được xem là sự can thiệp của con người vào các tự nhiên, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng và bảo vệ bờ biển - Thể chế chủ yếu liên quan với thủ tục hành chính và pháp lý. 4.2. Các biện pháp bảo vệ bờ biển Các nguyên nhân gây xói: * do thiên nhiên - Gia tăng mực nước biển - Mũi đất, đá ngầm và...

  pdf24p thachthaoxanh 23-08-2011 56 12   Download

 • Báo cáo kỹ thuật sau bao gồm tất cả các khía cạnh tổng thể có liên quan đến qui hoạch vùng và đô thị trong khu vực nghiên cứu, bao gồm điều kiện KT-XH và tình hình đô thị hóa hiện nay, sự phát triển nhà ở và công nghiệp, các điều kiện đất đai và các khía cạnh liên quan đến thể chế.

  pdf197p tuanhung_vn 18-04-2015 49 21   Download

 • Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Uỷ ban dân tộc và miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  pdf9p lawdn12 22-11-2009 51 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Uỷ ban dân tộc và miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  pdf8p lawdt11 02-12-2009 45 1   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 324 140   Download

 • Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát triển bền vững vùng cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chung cho vùng. Ngoài ra, cần có sự liên kết vùng về lực lượng sản xuất, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường... “Sở dĩ những liên kết trên chưa làm được là do còn thiếu một thể chế quản trị chung của vùn

  pdf431p lalan38 01-04-2013 110 51   Download

 • Hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn ( HDSĐNSG) có vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là nơi tập trung hầu hết các khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm Tp.Hồ Chí Minh – Bình Dương - Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu. Với mạng sông ngòi t-ơng đối ổn định và phù hợp với phát triển hệ thống cảng biển, cảng sông, do đó hầu hết các vị trí ven bờ sông, cửa sông là khu trung tâm đô thị hay các khu công nghiệp. Sự xuất hiện càng tăng của các hộ dùng n-ớc ven hệ thống sông Sài...

  pdf0p baobinh1311 17-10-2012 73 35   Download

 • Đoàn Địa chất 58 - liên đoàn II địa. chất thuỷ văn đã tiến hành thăm dò sơ bộ nước dưới đất vùng Bắc Ninh, diện tích 253km2, thời gian từ tháng 1/1983 ,12/1985 với khối lượng khoan 65 lỗ khoan có tổng chiều đài sâu 2827m, bơm thí nghiệm 58 lỗ khoan với bơm thí nghiệm 3 chùm 833.857 và 850.

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 67 17   Download

 • Đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta ra khỏi tình trạng lạc hậu, hiện đại hoá nông nghiệp trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản ở nông thôn, chủ yếu là đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống cấp đIện, nước, thông tin liên lạc, áp dụng các thành tựu của cách mạng sinh học; phát triển công nghiệp ( chủ yếu là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; dệt may; vật liệu xây dựng...

  pdf8p caott8 26-07-2011 38 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản