Hạch toán chi phí lãi vay

Xem 1-17 trên 17 kết quả Hạch toán chi phí lãi vay
 • Công văn 1024/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí lãi vay

  pdf1p thachthao 14-08-2009 132 50   Download

 • 1. Trường hợp chi phí đi vay được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (không được vốn hoá). Chi phí đi vay không đủ điều kiện để vốn hoá: gồm có 2 khoản, đó là: Chi phí lãi vay phải trả. - Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay. a) Đối với chi phí lãi vay phải trả: Việc trả lãi vay cho người cho vay có thể trả theo định kỳ, trả trước cho nhiều kỳ hoặc trả sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay. *...

  pdf4p nkt_bibo46 16-02-2012 76 23   Download

 • Chuẩn mực này cần được áp dụng trong việc kế toán chi phí đi vay bao gồm lãi suất và các chi phí khác phát sinh cùng với việc đi vay vốn của doanh nghiệp.

  ppt15p thuvau_style 20-09-2011 72 8   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, giữa các thành phần kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt. Chính vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng và đồng thời hạ giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác trên thị trường.

  pdf91p la_lan23 13-04-2013 55 34   Download

 • Chúng ta đã đi những bước đầu tiên trên con đường tiến tới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cứ mỗi bước tiến lên, chúng ta lại gặp những vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực quản lý kinh tế đối với các doanh nghiệp. Vì vậy muốn tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì tập hợp chi phí và tính giá thành là vấn đề hết sức quan trọng đối với các đơn vị, bởi vì nó mang lại tiềm lực kinh tế cho đơn vị. Tập hợp chi...

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 87 55   Download

 • Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tạo đƣợc doanh thu và đảm bảo tạo đƣợc lợi nhuận từ khoản doanh thu đó. Doanh thu có thể đƣợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau do đó quy trình hạch toán cũng đƣợc phân chia ra thành rất nhiều loại, mỗi nguồn doanh thu lại có một quy trình hạch toán khác nhau.

  pdf117p la_lan23 13-04-2013 68 30   Download

 • Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ, đó là thành quả của công cuộc đổi mới cải cách nền kinh tế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Với chính sách kinh tế mở đã giúp cho các nhà đầu tư trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy đòi hỏi rất nhiều đến việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống… đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển kinh...

  pdf94p loaken_1 23-11-2012 29 7   Download

 • Công văn 2123/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí lãi vay

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 21 3   Download

 • Công văn 1541/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí lãi vay

  pdf1p huathao 16-08-2009 21 1   Download

 • Nền kinh tế thị trƣờng đã mang lại cơ hội thách thức cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại những lợi ích cho ngƣời tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đƣợc thì đòi hỏi phải có khả năng nắm bắt nhu cầu thị trƣờng. Việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu chính là một trong những biện pháp để có thể giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  pdf79p buoi_chieu 24-04-2013 27 10   Download

 • Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hướng đi phù hợp cho mình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

  pdf97p thuy201 12-12-2011 26 5   Download

 • Các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành.

  pdf120p thainhatquynh 06-07-2009 1281 788   Download

 • Từ sau khi nhà nước có chính sách chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xoá bỏ bao cấp đối với sản xuất .Chính vì vậy đã buộc các đơn vị lấy thu bù chi tức là lấy thu nhập của mình bù đắp những chi phí bỏ ra và phải có lãi. để làm được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi vốn về làm...

  pdf86p tuyetmuadong2013 24-04-2013 67 37   Download

 • rong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là trong cơ chế thị trờng hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tăng tích luỹ. Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp đợc chi phí sản xuất mà phải có lãi.

  pdf105p camelia89 06-02-2012 62 21   Download

 • Công văn 1640/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay

  pdf2p phamvu 14-08-2009 41 3   Download

 • Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu...

  pdf41p thainhatquynh 04-07-2009 2552 1382   Download

 • Thông qua việc đầu tư tín dụng nó làm cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng trong hạch toán kinh tế, làm lành mạnh tài chính doanh nghiệp. Bởi vì thông qua việc đầu tư tín dụng Ngân hàng cùng với doanh nghiệp xem xét đánh giá tỷ mỷ từng yếu tố, xác định tính toán từng yếu tố chi phí để có giá thành hợp lý. Từ đó xác định nguồn trả nợ, thời gian thu hồi vốn, do vậy thông qua việc đầu tư tín dụng giúp cho các doanh nghiệp xem xét lại tình hình công...

  pdf72p quygia123 05-11-2012 50 12   Download

Đồng bộ tài khoản