Xem 1-20 trên 914 kết quả Hạch toán giá thành
 • Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11 trình bày về kế toán giá thành. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành, các phương pháp tính giá thành, phân biệt chi phí và giá thành, thực hành trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 26 8   Download

 • báo cáo tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và vật tư xây dựng.

  doc7p daothithanhan 22-08-2009 551 204   Download

 • Trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách kiểm soát được chi phí, muốn làm được điều đó đòi hỏi công tác hạch toán giá thành phải khoa học cũng như việc phân bổ chi phí chung giữa các công trình phải hợp lý. Qua đó cải thiện công tác xác định giá dự thầu đảm bảo trúng thầu đồng thời có lợi nhuận.

  pdf82p coxetuanloc 07-01-2013 74 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kinh doanh các sản phẩm sức khỏe và các biện pháp hạch tóan chi phí, hạch tóan giá thành', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p ttcao9 27-08-2011 26 4   Download

 • Tầm quan trọng về việc tính toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

  pdf3p angola 26-04-2009 1134 241   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,…trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

  doc3p chikorita 03-12-2009 516 178   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nghiên cứu chung về mặt lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, nghiên cứu thực trạng tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu; đưa ra đề xuất, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ ch...

  pdf104p vinhtruongbka 28-05-2014 186 105   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 4 – hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p thuy201 11-12-2011 165 90   Download

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX, với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm và cách thức hạch toán chi phí của Công ty nhằm xem xét tính hợp lý trong công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Đồng thời phân tích sự tác động của các yếu tố chi phí sản xuất đến giá thành sản phẩm.

  pdf93p lengocln 19-03-2014 138 78   Download

 • Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp, liên quan đến các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt

  pdf5p svdanang003 16-10-2011 151 55   Download

 • Hiện nay, trong điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quảm lý của nhà nước. Chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên doanh nghiệp phải tìm cách đứng vững và phát triển.

  doc78p wildflower0907 27-10-2012 89 53   Download

 • Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm các vấn đề sau: đặc điểm kế toán DNXD, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành SP xây dựng.

  pdf39p holoesinin 13-06-2014 63 31   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại gct', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf60p muathi2013 16-05-2013 81 29   Download

 • Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá Lời mở đầu Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân, tạo ra cơ sơ vật chất và là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập của nước ta, với môi trường kinh tế tiềm năng đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới....

  pdf72p tuyetmuadong2013 24-04-2013 43 24   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, các phương pháp tính giá thành chủ yếu trong các doanh nghiệp,...

  pdf34p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 42 19   Download

 • SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG IV.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1.Tổng hợp chi phí sản xuất : Tất cả các chi phí NVLTT, NCTT, SXC đều đưọc tập hợp vào bên Nợ TK 154 “ chi phí sản xuất kinh doanh” hoặc TK 631” giá thành sản phẩm” tùy theo doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ. 1.1 Đối với phương pháp kê khai thường xuyên : Trường...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 48 12   Download

 • - Từng sản phẩm công việc, đơn đặt hàng hoàn thành . - Từng lọai sản phẩm hòan thành, chi tiết, bộ phận sản phẩm. - Từng công trình, hạng mục công trình. Căn cứ vào chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất...mà xác định đối tượng tính giá thành, đơn vị tính giá thành để cung cấp số liệu tính giá thành sản phẩm một cách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp.

  pdf8p lavie5 26-07-2011 38 9   Download

 • Các bán thành phẩm, sau khi được Xí nghiệp cán luyện sản xuất hòan thành được nhập vào kho công ty, từ kho công ty mới xuất cho các xí nghiệp khác để sản xuất sản phẩm. III.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: 1.

  pdf8p lavie5 26-07-2011 48 9   Download

 • PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 1.1. Chi phí sản xuất. 1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất . Chi phí sản xuất là tổng các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 36 8   Download

 • Sau khi tính được chi phí từng loại NVLvào đối tượng tập hợp chi phí, từ đó máy tính sẽ tiến hành phân bổ chi phí theo từng nhóm sản phẩm để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm. • Chi phí vật liệu khác: Hiện nay, kế toán Công ty phân chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thành 2 loại đó là chi phí bán thành phẩm và chi phí nguyên vật liệu khác. Do đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty, việc kế toán theo dõi riêng chi phí...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 35 8   Download

Đồng bộ tài khoản