» 

Hạch Toán Kế Toán

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - GV: Đào Nam Giang, Lê Minh Phương

  Nội dung Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán do GV: Đào Nam Giang, Lê Minh Phương biên soạn trình bày các vấn đề chung về hạch toán kế toán, hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ sách kế toán và tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 140p hoa_hong91 20-05-2014 32 5

 • Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại

  Phương pháp hạch toán (định khoản) đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo và những nguyên lý cơ bản.

  pdf 4p angola 26-04-2009 737 215

 • Đề tài: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần may Thăng Long "

  Hiện nay, nước ta đang trong quá trình hoà nhập nền kinh tế vào khu vực và trên toàn thế giới. Kết quả của sự hội nhập này phụ thuộc rất lớn vào sự vận động của mọi tổ chức và toàn thể các thành viên trong xã hội. Để thực hiện được việc lớn này thì mọi thành viên trong xã hội àphải có trí thức, trí tuệ và sự nhanh nhạy nắm bắt mọi vấn đề trong xã hội đặc biệt...

  doc 200p nhaquantritaiba 15-06-2011 197 100

 • Hạch toán kế toán trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc

  Hạch toán kế toán trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc  Nền kinh tế nước ta phát triển theo cơ chế thị trường đang hội nhập với khu vực và thế giới, vì vậy s

  doc 6p dangthetan 10-01-2011 168 76

 • Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

  Luận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, phần 2 Thực trạng công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược...

  pdf 81p mailaobao 30-03-2014 17 7

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 6 đến chương 10 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng và báo cáo kế toán tài chính.

  pdf 207p hoa_khoai91 05-06-2014 5 3

 • Bài giảng Hạch toán kế toán: Chương 6 - Trần Thị Dương Ngân

  Chương 6 Hạch toán 3 quá trình kinh doanh chủ yếu trong bài giảng Hạch toán kế toán trình bày về hạch toán các quá trình cung cấp (mua hàng), hạch toán quá trình sản xuất, hạch toán quá trình tiêu thụ, hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.

  pdf 43p click_12 10-04-2014 16 2

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu của giáo trình. Nội dung phần này thể hiện các vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán, hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp, hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, tình hình thanh toán với người lao động và các nội dung...

  pdf 180p hoa_khoai91 05-06-2014 4 2

 • Bài giảng Hạch toán kế toán: Chương 5 - Trần Thị Dương Ngân

  Bài giảng Hạch toán kế toán chương 5 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán nêu khái quát về phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. Khái niệm khái quát tình hình vốn, tình hình kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.

  pdf 20p click_12 10-04-2014 2 1

 • Bài giảng Hạch toán kế toán: Chương 1 - Trần Thị Dương Ngân

  Bài giảng Hạch toán kế toán gồm 7 chương trình bày chung về lý thuyết hạch toán kế toán. Chương 1 Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán là 1 hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi lư chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lí các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.

  pdf 32p click_12 10-04-2014 6 1

 • LUẬN VĂN: Hạch toán, hạch toán kế toán và hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Để hiểu khái niệm hạch toán kế toán một cách chính xác thì ta cần phải biết khái niệm hạch toán: Hạch toán là sự quan sát, lượng hoá và phản ánh các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội diễn ra trong một tổ chức kinh tế - xã hội, như các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì hoạt động quản lý...

  pdf 42p hocbong1122 20-02-2013 70 22

 • Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho các loại vật...

  pdf 31p tinhphuong60 15-06-2010 947 589

 • Đề tài " HẠCH TÓAN NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN "

  Hạch tóan kế toán là một công cụ vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong đó hạch tóan vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là một phần của hạch tóan kế toán. Nó giúp cho kế toán nắm được sự biến động cảu vốn bằng tiền cũng như từng nghiệp vụ thanh toán phát sinh hàng ngày trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  doc 39p dinhthao00 09-06-2011 422 256

 • Hướng dẫn sử dụng sẽ hướng dẫn người sử dụng hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010

  MISA SME.NET 2010 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo thành một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ. MISA SME.NET 2010 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt những tính năng ưu việt, tự động hóa tất cả các nghiệp vụ kế toán, dữ liệu...

  pdf 196p hien_dhbk 02-01-2013 113 77

 • Luận văn Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tây hồ - bộ quốc phòng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 84p loaken_1 30-11-2012 42 20

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán tài sản cố định hữa hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

  Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán tài sản cố định hữa hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco, có nội dung cấu trúc gồm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp, phần 2 Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco, phần 3 Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserc. Mời các bạn...

  pdf 57p kimkhanhkh 17-03-2014 30 17

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội

  Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội trình bày lý luận về tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính...

  pdf 284p qlngoc 22-05-2014 22 6

 • Hạch tóan lưu chuyển hàng hóa tại Cty dược Đà Nẵng - 7

  - Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. + Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán...

  pdf 10p ttcao1 28-07-2011 19 6

 • Luận văn: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

  Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang trình bày cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tùng Giang. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện...

  doc 128p duongvananhtntn 02-04-2014 3 3

 • Tài liệu 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính giúp cho các học viên, những cán bô công nhân viên làm trong ngành kế toán dễ dàng nắm bắt được những qui định chung của ngành tài chính kế toán để dễ dàng trong làm việc và học tập tốt nhất.

  pdf 92p tinhphuong60 12-07-2010 5024 3198

 • + Xem thêm 2989 Hạch Toán Kế Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản