» 

Hạch Toán Ngoại Tệ

 • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi, hạch toán, thu chi ngân sách Nhà nước, hạch toán sổ sách kế toán của Nhà nước. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

  mualan_mualan 08-04-2013 466 117

 • + Xem thêm 1 BST Hạch Toán Ngoại Tệ khác
 • Đề án chuyên ngành: Bàn về hạch toán ngoại tệ

  Đề án chuyên ngành: Bàn về hạch toán ngoại tệ gồm 3 phần chính. Phần I - Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Chương II - Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Chương III - Thực trạng và kiến nghị về hạch toán tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Đề tài nhằm thảo luận, trao đổi và góp phần hoàn thiện hơn công tác hạch toán về tỷ giá hối đoái ngoại tệ ở Việt...

  pdf 35p langtuthangpro 14-08-2014 45 3

 • Kế toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá

  Đơn vị tiền tệ kế toán: Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Ngoại tệ: Là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một doanh nghiệp. Tỷ giá hối đoái: Là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ. Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi của...

  pdf 10p lqvang02 19-02-2013 93 23

 • thuyết trình kế toán ngoại tệ

  Khi nhận KPHĐ, KPDA do NSNN cấp bằng ngoại tệ, các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác và thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, các khoản chi và giá trị NVL, CCDC, TSCĐ mua bằng ngoại tệ sử dụng cho hoạt động HCSN, hoạt động dự án đượcc quy đổi ra theo TGHĐ do BTC công bố tại thời điểm NVKTPS

  ppt 0p nqt22792 05-11-2012 41 18

 • Thông báo 213/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 213/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2009

  pdf 5p tuyettrang 07-08-2009 90 28

 • Thông báo 123/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 123/TB-BTC của Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2009

  pdf 5p lythong 18-08-2009 140 16

 • Thông báo 161/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 161/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2009

  pdf 5p lythong 18-08-2009 81 10

 • Thông báo số 3164/TB-KBNN

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2012

  pdf 9p mungtetmoi 21-01-2013 11 3

 • Thông báo 147/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 147/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2009

  pdf 5p lythong 18-08-2009 26 2

 • Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009

  pdf 5p lythong 18-08-2009 58 2

 • Thông báo số 2494/TB-KBNN

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2012 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; - Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà...

  pdf 9p oggianoel 08-01-2013 19 2

 • Thông báo 5010/TC/TCĐN của Bộ Tài chính

  Thông báo 5010/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2005

  pdf 5p sontinh 18-08-2009 26 2

 • Thông báo 28/TB-BTC của Bộ Tài chính

  Thông báo 28/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2009

  pdf 5p lythong 18-08-2009 36 1

 • Thông báo 8085/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

  Thông báo 8085/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005

  doc 7p sontinh 18-08-2009 36 1

 • Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

  Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005

  doc 7p sontinh 18-08-2009 50 1

 • Thông báo số 1033/TB-KBNN 2013

  Thông báo số 1033/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2013 - căn cứ quyết định số 108/2009/qđ-ttg ngày 26/8/2009 của thủ tướng chính phủ.

  pdf 21p huongruoutinhnong123 26-03-2014 6 0

 • Thông báo 1833/TB-KBNN

  Thông báo 1833/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong thông báo này.

  pdf 10p thuthum 16-04-2014 4 0

 • Kế toán ngân hàng_Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

  Khái quát về kế toán ngọai tệ và cách hạch toán tài khoản.

  ppt 21p catbui 08-05-2009 1905 1045

 • Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh H¬ưng Yên”

  Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nư¬ớc. Các Ngân hàng th¬ương mại đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn tín dụng, tiết giảm chi phí l¬ưu thông xã hội tăng cường chế độ hạch toán kinh tế đối với các đơn vị kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại. Nền kinh tế đất nước càng phát triển thì thư¬ơng mại quốc tế là chiếc cầu nối...

  pdf 55p ngochanh 29-07-2009 784 512

 • Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

  Khi phản ánh vào TK 111 "Tiền mặt" số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên nợ TK 111 "Tiền mặt" mà ghi vào bên nợ TK 113 "Tiền đang chuyển".

  pdf 356p hichlehg 08-06-2010 631 458

 • KẾ TOÁN KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Những vấn đề cơ bản về kế toán ngoại tệ Yêu cầu Tiền ghi sổ Phương pháp hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp đối với kế toán ngoại tệ Tài khoản sử dụng Kế toán kinh doanh ngoại tệ Kế toán nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao ngay Kế toán nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn Kế toán xác định KQKD ngoại tệ Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ Kế toán nghiệp vụ...

  pdf 18p dragonet_lucky 31-12-2010 697 326

 • + Xem thêm 266 Hạch Toán Ngoại Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản