Hạch toán thu nhập quốc dân

Xem 1-20 trên 30 kết quả Hạch toán thu nhập quốc dân
 • Hạch toán Thu nhập Quốc dân FETP 2010 Nội dung 1. Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô? 2. Sản lượng quốc gia - đo lường? 3. Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát – đo lường? 4. Trao đổi sản lượng giữa các nước - ý nghĩa? 5. Của cải và sản lượng – yếu tố nào quan trọng hơn? Sản lượng quốc gia - tâm điểm của kinh tế học vĩ mô  A và B với 2 kịch bản cho vay 10 con bò (10%)  Kịch bản nào xảy ra trong đời thực?  Sản phẩm và dịch vụ (Goods...

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 344 107   Download

 • Sản lượng quốc gia - tâm điểm Kinh tế học vĩ mô; sản lượng quốc gia - đo lường; mức giá chung và tỷ lệ lạm phát – đo lường; trao đổi sản lượng giữa các nước - ý nghĩa;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Hạch toán thu nhập Quốc dân" hướng đến trình bày.

  pdf29p hera_01 06-04-2016 15 2   Download

 • Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô; sản lượng quốc gia - đo lường; mức giá chung và tỷ lệ lạm phát – đo lường; trao đổi sản lượng giữa các nước - ý nghĩa;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc dân (2011)" hướng đến trình bày.

  pdf13p hera_02 09-04-2016 12 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô; sản lượng quốc gia - đo lường; mức giá chung và tỷ lệ lạm phát – đo lường; trao đổi sản lượng giữa các nước - ý nghĩa;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc dân (2012)".

  pdf16p hera_01 15-04-2016 19 1   Download

 • GDP -Gross domestic product là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường (tính bằng tiền) của tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).

  ppt47p chaen_12 10-12-2013 44 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) là giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước, trong một thời kỳ nhất định.

  pdf37p phamphat94 08-12-2013 39 3   Download

 • Hạch toán thu nhập quốc dân, đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

  pdf11p angola 20-05-2009 1071 449   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo tronh quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vĩ mô bài 2: Hạch toán thu nhập quốc dân trình bày về sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô, sản lượng quốc gia - đo lường, mức giá chung và tỷ lệ lạm phát – đo lường, trao đổi sản lượng giữa các nước - ý nghĩa, của cải và sản lượng – yếu tố nào quan trọng hơn.

  pdf20p tranvantan78 28-07-2014 38 5   Download

 • Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dân thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô. Trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung sau: Cách tính sản lượng quốc gia, các yếu tố của tổng cầu, cân bằng sản lượng và số nhân chi tiêu.

  ppt29p minhquanmq 28-03-2014 39 5   Download

 • Nội dung bài 11: Hạch toán thu nhập quốc dân và cán cân thanh toán thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về khu vực sản xuất, trao đổi sản lượng giữa các quốc gia - ý nghĩa kinh tế, quan hệ 4 khu vực, khu vực tiền tệ, cán cân thương mại.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 35 3   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô -  Chương 2: Hạch toán thu nhập quốc dân" giới thiệu tới người học các kiến thức: Các thước đo sản lượng, các thước đo thu nhập, các chỉ số phát triển thay cho GDP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_07 16-12-2015 22 2   Download

 • Tổng sản phẩm quốc dân là tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Hạch toán sản lượng quốc gia: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân" dưới đây.

  pdf55p anh525354 05-01-2016 46 10   Download

 • Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các tổng lượng kinh tế vĩ mô quan trọng như tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm quốc dân, sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân và thu nhập khả dụng. Những tổng lượng này và những tổng lượng có liên quan khác được trình bày trong chương này tạo thành xương sống của hệ thống hạch toán thu nhập quốc dân (viết tắt là SNA) được tất cả các nước có nền kinh tế định hướng theo thị trường vận dụng....

  doc19p teo1961988 15-12-2010 613 57   Download

 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái tạo Đ cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế cho đất nước. Một phần lớn thu nhập quốc dân nói chung và quỹ tích luỹ nói riêng...

  pdf48p asus1122 03-12-2012 137 61   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích lũy trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội.

  pdf66p buiduong_1 02-12-2012 44 18   Download

 • Hiện nay, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta là tổ chức vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, tích luỹ trong nước đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân nâng cao đời sống của nhân dân phát triển kinh tế xã hội.

  pdf52p loaken_1 18-11-2012 24 7   Download

 • Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền lương trong cơ chế kế hoạch hóa không làm được vai trò là đòn bảy của kinh tế của mình....

  pdf83p thainhatquynh 06-07-2009 2152 1284   Download

 • Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân

  doc24p honghai37 01-03-2010 737 403   Download

 • KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I I. BÌNH LUẬN CÁC NHẬN ĐNNH SAU: (Sử dụng đồ thị minh họa khi cần thiết) Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân 1. Mục tiêu quan trọng nhất của một nước đang phát triển nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế là đNy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 2. Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính...

  pdf9p lananh27108 18-09-2011 458 148   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản