Hack proofing

Xem 1-20 trên 93 kết quả Hack proofing
 • Tham khảo sách 'hack proofing: your web applications', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf625p maiphuong 11-08-2009 485 225   Download

 • This is a book about hacking. It’s not a novel about a set of elusive cyberpunks, it’s a do-it-yourself manual. Are we trying to tell you how to break into other people’s systems? No, we’re trying to help you make your own systems more secure by breaking into them yourself. Yes, this has the side effect that you might learn how to break into someone else’s system as well, and therein lies much of the controversy surrounding hacking.

  pdf495p maiphuong 11-08-2009 276 143   Download

 • Tham khảo sách 'hack proofing your e-commerce web site', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p ptng13 16-05-2012 54 13   Download

 • When the concept of a network without wires was first suggested more than two decades ago, it sparked the imagination of scientists, product vendors, and users around the globe eager for the convenience and flexibility of a free roaming connection. Unfortunately, as the variety of wireless solutions began to emerge, anticipation turned to disappointment.The first wave of solutions proved inadequate for the networking, portability, and security needs of a changing IT environment.

  pdf513p maiphuong 11-08-2009 352 135   Download

 • Tham khảo sách 'hack proofing your network', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf495p nguyen2 10-11-2009 116 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hack sun book hack proofing sun solaris phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p banhbeo1 03-11-2011 25 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hack sun book hack proofing sun solaris phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p banhbeo1 03-11-2011 32 5   Download

 • Diffing, so sánh của một thư viện, chương trình, tập tin khác trước và sau khi một số hành động, là một trong những kỹ thuật hack đơn giản nhất. Nó được sử dụng thường xuyên trong quá trình nghiên cứu bảo mật, thường xuyên đến điểm rằng nó không phải là

  pdf82p kennguyen8 10-11-2011 34 6   Download

 • chúng tôi đã tạo ra một trang web mà chúng tôi hy vọng sẽ vượt quá mong đợi của bạn.Từ các tác giả của bán chạy nhất BES-bán HACK chống ™ MẠNG CỦA BẠNChương 5 • Bảo vệ tập tin của bạn [kế toán] path = / xuất khẩu

  pdf43p banhbeo1 03-11-2011 24 4   Download

 • Đó là khá hài lòng người yêu cầu hầu như luôn luôn chế nhạo hoặc yêu cầu của cô. Nhiều kêu vang trong và cho rằng đó không phải là những gì hack là về. Thường cũng là một ẩn ý "nếu bạn muốn làm điều đó, tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó cho mình.

  pdf50p banhbeo1 03-11-2011 23 3   Download

 • Các chương trình CGI có thể được một lợi ích lớn hoặc một gánh nặng lớn, tùy thuộc vào liệu bạn đã bảo vệ bạn chống lại các lỗ hổng có thể có thể được sử dụng để hack site.This có thể được thông qua tiếp cận với mã nguồn của kịch bản và tìm kiếm các lỗ hổng chứa trong chúng,

  pdf63p banhbeo1 03-11-2011 29 3   Download

 • tặc hack kỹ năng trung bình hoặc tốt hơn cho lợi ích của hacking. Họ sẽ không bao giờ sử dụng kỹ năng của họ để gây ra thiệt hại, và họ công bố thông tin mà họ tìm thấy. Chúng tôi may mắn nhất của những tin tặc đã chọn để gây ra

  pdf50p banhbeo1 03-11-2011 31 2   Download

 • Security in the virtual world of the Internet is even more confusing than in the real world we inhabit. Buzzwords and marketing hype only serve to add to the puzzle.Vendors and free products abound, but according to the experts, the Internet world is becoming more dangerous every day. How can that be? How can all these solutions from so many directions not solve even the basic problems? The answer is not simple because the problems are so complex. Security is difficult to create and maintain. Security is messy.

  pdf689p maiphuong 11-08-2009 129 86   Download

 • Security in the virtual world of the Internet is even more confusing than in the real world we inhabit. Buzzwords and marketing hype only serve to add to the puzzle.Vendors and free products abound, but according to the experts, the Internet world is becoming more dangerous every day

  pdf30p thachsaudoi 23-12-2009 102 32   Download

 • While I was writing this document a book "Hack Proofing Your Network" was released. I haven't been able to read it (dunno if its in print yet, and besides - everything takes a while to get to South Africa). I did however read the first chapter, as it is available to the public. In this chapter the author writes about different views on IT security - hackers, crackers, script kiddies and everything in between. I had some thoughts about this and decided that it was a good starting point for this document....

  pdf82p duypha 07-08-2009 134 27   Download

 • Applying Security Principles to Your E-Business If your company had exposed the records of these clients, what would the damage to your bottom line have been? How would your company deal with such a situation?

  pdf20p thachsaudoi 23-12-2009 84 23   Download

 • Default installations of almost any operating system are prime targets for hackers, and Solaris is no exception.These installations are usually devoid of any vendor patches, may be running system daemons with more privilege than necessary, and are likely to use insecure protocols.This chapter is designed to get you to begin thinking about Solaris in terms of security by examining the shortcomings of the default Solaris installation, as well as the tools available for monitoring the system. Most intrusions will result in your Solaris systems displaying uncharacteristic...

  pdf428p tailieuvip13 19-07-2012 34 11   Download

 • Xác định người được đăng nhập vào hệ thống và phát hiện ra những gì họ đang làm, phát hiện ra việc sử dụng bộ vi xử lý của họ, và như vậy. Đây là một lệnh an ninh tiện dụng.(người từ xa) Xác định người dùng đăng nhập vào máy tính khác trên mạng của bạn.

  pdf83p kennguyen8 10-11-2011 44 10   Download

 • Nó có thể yêu cầu một số cái nhìn sâu sắc vào máy chủ cơ sở dữ liệu mục tiêu của bạn (có thể không biết đến kẻ tấn công), bạn nên trở thành quen thuộc với phần mở rộng SQL và các thủ tục lưu trữ mà máy chủ cụ thể của bạn thực hiện. Ví dụ, Microsoft SQL Server có một lưu trữ

  pdf83p banhbeo1 03-11-2011 28 6   Download

 • Các dịch vụ rwho phải được kích hoạt cho lệnh này để chạy. Nếu nó không phải là, chạy Setup (Red Hatspecific) như là người chủ cho phép rwho.Hệ thống thông tin về người sử dụng. Hãy thử gốc ngón tay. Bạn có thể sử dụng ngón tay với bất kỳ máy tính nối mạng cho thấy nhiều dịch vụ ngón tay để trên thế giới. Ví dụ, ngón tay - ngón tay.

  pdf82p kennguyen8 10-11-2011 40 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản