Hải quan điện tử

Tham khảo và download 18 Hải quan điện tử chọn lọc sau:
 • Luật số 29/2001/QH10 về Hải quan do Quốc Hội ban hành

  pdf27p lawxnk5 10-11-2009 56 6   Download

 • Công văn 101/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc kết thúc thời gian triệu tập cán bộ tham gia xây dựng, triển khai các quy trình thủ tục Hải quan điện tử

  doc0p quangdnt 13-08-2009 44 11   Download

 • Kế hoạch 951/KH-HQĐNg triển khai, xây dựng công tác tuyên truyền, phổ biến đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận về thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh do Cục hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành.

  pdf5p lengocln 22-03-2014 20 0   Download

 • Công văn số 3481/TCHQ-CCHĐH ngày 29/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về việc hướng dẫn xử lý các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC (29 tr.) Văn bản hướng dẫn xử lý một số vướng mắc về việc thu lệ phí hải quan điện tử; xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử; C/O; quy trình kiểm tra sau thông quan;...theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC.

  doc31p giangacd 20-07-2010 147 23   Download

 • Quyết định 2341/QĐ-BTC năm 2013 lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 28 0   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

  pdf39p naubanh_chung 23-01-2013 26 5   Download

 • Công văn 228/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiêt bị quang học điện tử POP 200

  pdf1p lambinh 16-08-2009 49 5   Download

 • Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu

  doc1p giangdien 18-08-2009 120 19   Download

 • Công văn 5893/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế hàng điện tử nhập khẩu từ Thái lan

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 123 11   Download

 • Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

  doc4p anhphuong 17-08-2009 52 4   Download

 • Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại TTLT số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan

  doc5p tuuyen 17-08-2009 47 2   Download

 • Công văn 1050/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng thiết bị đo và tự động điều khiển hệ số công suất điện

  pdf1p hueman 16-08-2009 47 1   Download

 • Quyết định 1458/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xảy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  pdf13p lengocln 22-03-2014 24 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf56p hoamai_do 01-02-2013 361 107   Download

 • Quyết định Số: 2396/QĐ-TCHQ của Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

  pdf92p daumeoduoicop 29-03-2010 309 62   Download

 • Quyết định 1568/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  pdf11p lengocln 22-03-2014 20 0   Download

 • Công văn 3407/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

  doc1p crispy 07-08-2009 47 2   Download

 • Công văn 4233/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ máy trò chơi điện tử có thưởng

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 52 3   Download

Đồng bộ tài khoản