Hàm hyperbol

Xem 1-15 trên 15 kết quả Hàm hyperbol
 • Các khái niệm cơ bản: 1. Định nghĩa hàm số 1 biến: Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ (quy tắc) tương ứng với mỗi giá trị với duy nhất 1 giá trị . Ký hiệu

  pdf9p ntgioi1204 16-10-2009 961 106   Download

 • Bài giảng "Giải tích 1 - Bài 2: Hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm số, hàm số ngược, hàm lượng giác ngược, hàm hyperbolic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt42p doinhugiobay_11 15-01-2016 42 11   Download

 • Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn và liên tục, giới hạn và liên tục – Hàm hợp và hàm ngược, giới hạn và liên tục – Hàm lượng giác ngược và hàm hyperbol, giới hạn hàm số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt84p doinhugiobay_11 15-01-2016 102 28   Download

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về Phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại eli, phương trình loại hyperbol, phương trình loại parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

  pdf86p couple 18-06-2014 211 112   Download

 • Danh mục và cách xử lý các hàm lượng giác trong Excel : ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1; ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1;...

  pdf13p linhlan1903 06-11-2013 533 43   Download

 • Việc thác triển các ánh xạ chỉnh hình là một trong những bài toán quan trọng của giải tích phức. Nhiều tác giả đã nghiên cứu bài toán này từ quan điểm của giải tích phức hyperbolic kể từ khi S. Kobayashi đưa ra khái niệm giả khoảng cách Kobayashi và dùng nó để nghiên cứu lý thuyết hàm hình học.

  pdf51p greengrass304 11-09-2012 43 19   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 64 21   Download

 • Bài 3 "Hàm số, hàm sơ cấp, hàm liên tục" thuộc Bài giảng điện tử Toán 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hàm số, cách xác định hàm số, hàm số ngược, hàm số giác ngược, hàm Hyperbolic, liên tục tại 1 điểm, liên tục 1 phía,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf0p vinh7aa 24-11-2015 11 1   Download

 • Hàm điều khiển hàng đợi trong giải thuật ERICA+ có 4 thông số: To,a,b và QDLF. Trong phần này chúng ta sẽ giải thích cách chọn giá trị cho cho các thông số và các kỹ thuật để giảm biến động giá trị hàm f(Tq). Hàm f(Tq) có ba phần : (1) hàm hyperbol mô tả bởi thông số b (gọi là b-hyperbol) có độ trì hoãn hàng đợi từ 0 đến To, (2) hàm a-hyperbol có độ trễ hàng đợi từ To đến khi f(Tq) bằng QDLF , (3) QDLF. Vì vậy f(Tq) nằm trong khoảng [QDLF,b]. +Thông số...

  pdf10p minhanh0246 21-09-2010 87 32   Download

 • Bài giảng Toán 1: Bài 7 - Kỹ năng khai triển Taylor với các nội dung nghiên cứu chính như: Khai triển cơ bản: mũ, lgiác, hyperbolic; luỹ thừa, 1/(1 ± x), ln(1 + x); triển khai các hàm cơ bản;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt12p ngochuyen1234567 31-10-2015 107 15   Download

 • Below, the graphs of the inverse hyperbolic functions are given. These are obtained from the graphs of the corresponding hyperbolic functions by mirror reflection with respect to the straight line y = x (with the domain of each function being taken into account).

  pdf7p phuongthanh3 28-09-2010 34 3   Download

 • SEARCH (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên SECOND (serial_number) : Trả về phần giây của một giá trị thời gian.

  pdf4p yesno123 16-09-2011 29 3   Download

 • ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

  pdf2p yesno123 16-09-2011 30 2   Download

 • T (value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng TAN (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số TANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số TBILLEQ (settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc TBILLPRICE (settlement, maturity, discount) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 cho trái phiếu kho bạc TBILLYIELD (settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận cho tr...

  pdf3p yesno123 16-09-2011 27 1   Download

 • Một số hàm lượng giác: a) Cú pháp: kq = hlg(x) b) Giải thích: kq: tên biến chứa kết quả. x: đơn vị radian. hlg: tên hàm lượng giác. Tên hàm lượng giác sin cos tan asin atan sinh cosh tanh Giải thích Tính giá trị sine Tính giá trị cosine Tính giá trị tangent Nghịch đảo của sine Nghịch đảo của tangent Tính giá trị hyperbolic sine Tính giá trị hyperbolic cosine Tính gía trị hyperbolic tangent 2. Lệnh ANGLE a) Công dụng: Tính góc pha của số phức. b) Cú pháp: p = angle(z) c) Giải thích: p: tên...

  pdf7p mk_ngoc62 28-10-2010 86 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản