Hàm lượng thủy ngân

Xem 1-20 trên 68 kết quả Hàm lượng thủy ngân
 • Có hiệu lực từ 1-7-1984 Sodium hidroxide technical Photometric method of test for mercury contents Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định hàm lưọng thuỷ ngân với chất tạo màu ditizon 1.QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71 1.2 Khi tiến hành so màu, phảI dùng các ống so màu hình trụ có cùng kích thước.

  pdf5p chauchaudaxebo 21-03-2011 166 59   Download

 • Bài báo đã tiếp thu những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ enzyme và xử lý môi trường nước, nghiên cứu sử dụng Enzyme Peroxidase (POD) tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng protein trong củ cải là 0,1269 mg/g; Enzyme POD hoạt động mạnh nhất tại giá trị pH = 6,5; Ion Hg2+ ảnh hưởng đến hoạt tính của POD, enzyme hoàn toàn mất hoạt tính tại giá trị nồng độ 5mg/l Hg2+.

  pdf5p tuanlocmuido 13-12-2012 61 16   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin có giá trị cho việc đánh giá phơi nhiễm và đánh giá nguy cơ của người dân thành phố Nha Trang đối với thủy ngân do tiêu thụ các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến. Hàm lượng thuỷ ngân được khảo sát từ tháng 5/2008 đến tháng 1/2009 trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến bằng phương pháp ICP-MS.

  pdf5p leon_1 05-08-2013 34 3   Download

 • Bệnh tự kỷ và thuỷ ngân Nhiều phụ huynh quan tâm lo lắng về khả năng liên quan giữa bệnh tự kỷ và sự tiếp xúc với thuỷ ngân. Thế nhưng hầu hết các nghiên cứu đã bỏ qua vấn đề này mà không có bằng chứng cụ thể, hiện có một nghiên cứu mới cho biết trẻ mắc bệnh tự kỷ có hàm lượng thuỷ ngân trong máu thật sự thấp hơn so với trẻ phát triển bình thường. Bệnh tự kỷ và thuỷ ngân Nhiều phụ huynh quan tâm lo lắng về khả năng liên quan giữa bệnh...

  pdf5p heoxinhkute14 29-04-2011 97 17   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 6542:1999. Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng thuỷ ngân. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

  pdf9p kieuphong21052 08-08-2010 121 60   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Thịt.TCVN 5152-90. Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân

  pdf8p kieuphong21052 12-08-2010 96 36   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7604:2007 về Thực phẩm – Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa qui định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.

  doc4p thangnamvoiva27 21-10-2016 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8987-2:2012 - ISO 11212-2:1997 trình bày nội dung về tinh bột và sản phẩm tinh bột – hàm lượng kim loại nặng – phần 2: xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p peheo273 26-11-2015 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6542-1999 trình bày nội dung về rau, quả và các sản phẩm từ rau quả - xác định hàm lượng thủy ngân - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc5p hoathomthao95 15-12-2015 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3804:1983 về Natri hidroxit kỹ thuật - Phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân với chất tạo màu ditizon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p thangnamvoiva17 04-09-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3804:2009 qui định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa để xác định hàm lượng thủy ngân của natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p thangnamvoiva17 04-09-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7984:2008 về Nhiên liệu khoáng rắn − Xác định tổng hàm lượng thủy ngân trong than quy định quy trình xác định tổng hàm lượng thủy ngân trong than. TCVN 7984:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15237:2004.

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 160:2000 về Hàm lượng thủy ngân trong thủy sản - Phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử qui định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4580:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân quy định phương pháp đo màu xác định thủy ngân trong nước thải với thuốc thử là dithizon (có độ nhạy từ 0,5/50 mKg.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 96:1996 qui định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân tổng số trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử theo kỹ thuật hoá hơi lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva14 21-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10676:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh quy định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hóa hơi lạnh.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 11 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5152:1990 quy định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân có trong thịt và sản phẩm của thịt dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn gia súc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10660:2014 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa​ quy định phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa để xác định hàm lượng thủy ngân tổng số trong muối (natri clorua). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p thangnamvoiva17 08-09-2016 0 0   Download

 • Hầu hết tất cả các loại cá tôm cua sò hến đều chứa một hàm lượng thủy ngân nhỏ. Đối với đa số nhiều người, nguy cơ nhiễm thủy ngân do ăn cá tôm cua sò hến không phải là nỗi lo ngại về sức khỏe. Tuy nhiên, một số loại cá tôm cua sò hến có chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn và có thể gây hại cho hệ thần kinh đang phát triển của trẻ chưa sinh hoặc trẻ nhỏ

  pdf2p pt1506 17-03-2009 150 26   Download

 • Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về đánh giá phơi nhiễm của cư dân ở Nha Trang đối với thủy ngân có trong các hải sản được tiêu thụ phổ biến ở Nha Trang. Kết hợp số liệu hàm lượng thủy ngân và số liệu tiêu thụ các hải sản được tiêu thụ phổ biến ở Nha Trang bằng phương pháp xác suất với sự trợ giúp của phần mềm @Risk cho kết quả về mức độ phơi nhiễm của sáu nhóm đối tượng gồm nam và nữ ở các độ tuổi 18-29, 30-54 và trên 55...

  pdf5p banhukute 18-06-2013 45 8   Download

Đồng bộ tài khoản