Hàm mật độ xác suất

Xem 1-20 trên 59 kết quả Hàm mật độ xác suất
 • Bài báo trình bày một số khái niệm, kết quả lý thuyết và thuật toán để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Với các chương trình được viết bằng Matlab, chúng tôi giải bài toán với máy tính để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Kỹ thuật này có thể minh giải các dữ liệu rời rạc thực tế về điểm rèn luyện và điểm học tập của sinh viên Khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Cần Thơ....

  pdf11p sunshine_7 23-07-2013 189 26   Download

 • Nội dung ôn tập gồm có các phần sau: Trung bình và phương sai; Hàm mật độ xác suất và phân bố xác suất; Phân bố xác suất đồng thời; Kỳ vọng và phương sai; Hàm phân phối chuẩn; Phân tích covariance.

  pdf12p tom0505 19-08-2010 841 295   Download

 • Dựa vào hàm cực đại của các hàm mật độ chúng tôi đã đưa ra một phương pháp mới rất thuận lợi cho bài toán nhận dạng trong các trường hợp khác nhau. Việc tìm hàm cực đại và tính sai số Bayes cũng được khảo sát. Hai chương trình được viết để tính toán cụ thể. Từ khóa: Hàm cực đại, hàm mật độ xác suất, nhận dạng, sai số Bayes. 1.

  pdf14p can_loc 27-07-2012 62 12   Download

 • Bài giảng Xác suất & thống kê đại học Chương 2: Biến ngẫu nhiên trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm mật độ, hàm phân phối xác suất và tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên...bài giảng trình bày súc tích, khoa học giúp học viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf94p slow_12 25-06-2014 119 21   Download

 • Bài báo quan tâm đến sai số trong phân loại hai tổng thể H1 và H2 bằng phương pháp Bayes. Thiết lập hàm mật độ xác suất cho tổng của hai loại sai lầm trong phân loại khi giả sử mỗi sai lầm có hàm mật độ xác suất trên (0,1/4), từ đó xác định khoảng cách L1 giữa hai hàm mật độ xác suất theo Lissack và Fu. Các kết quả được xem xét cụ thể cho các phân phối chuẩn, mũ và beta.

  pdf15p phalinh19 22-08-2011 46 9   Download

 • Bài báo trình bày bài toán phân loại bằng phương pháp Bayes từ số liệu rời rạc, qua chương trình ước lượng hàm mật độ xác suất, phân loại một phần tử mới và tinh sai số Bayes được viết trên phần mềm Matlab. Các chương trình này được sử dụng để thực hiện cho các ứng dụng cụ thể từ số liệu rời rạc thực tế.

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 41 6   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài giải xác suất thống kê. Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf13p khuongduy 04-10-2009 9023 5296   Download

 • Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf10p kupload1 10-01-2011 436 188   Download

 • Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất đồng thời trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf10p kupload1 10-01-2011 317 159   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê, trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf34p lululuc1994 16-01-2014 131 42   Download

 • Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

  ppt7p trinh02 28-01-2013 78 26   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 3: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng giúp người học nắm được khái niệm và định nghĩa; biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất; biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; các phân phối xác suất; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;...

  pdf154p nguyenthiminh32 15-07-2014 65 28   Download

 • Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng của ThS. Phùng Thanh Bình có mục tiêu trình bày ký hiệu tổng, phép thử, không gian mẫu và biến cố, biến ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất đa biến, đặc điểm của các phân phối xác suất, một số phân phối xác suất quan trọng, một số phép toán ma trận, suy diễn thống kê.

  pdf55p hoa_hong91 23-05-2014 54 12   Download

 • Giáo trình này được viết dựa trên các bài giảng của tác giả về lý thuyết xác suất, dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Toán. Giáo trình gồm 4 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1, chương 2. Chương 1 trình bày về một số khái niệm và tính chất mở đầu của lý thuyết xác suất: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, xác suất có điều kiện, tính độc lập của các biến cố, dãy phép thử Bernoulli....

  pdf117p lalala01 06-11-2015 54 18   Download

 •   Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên, các phương pháp mô tả đại lượng ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên, hàm của một đại lượng ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p doinhugiobay_11 15-01-2016 20 5   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 do TS. Trần Đình Thanh biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm vững kiến thức về định nghĩa hàm mật độ, hàm phân phối tích lũy; cách tính trung bình, phương sai của một biến số ngẫu nhiên, ý nghĩa của nó và các tính chất.

  ppt37p cocacola_03 15-10-2015 58 12   Download

 • Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có kỳ vọng và phương sai hữu hạn. Ký hiệu fX và FX tương ứng là hàm mật độ và hàm phân phối của X. Khẳng định nào dưới đây sai? Cho X là biến ngẫu nhiên

  doc35p thuthu_tn 15-12-2010 1045 93   Download

 • Biến ngẫu nhiên (hay đại lượng ngẫu nhiên) (ĐLNN) là các đại lượng ứng với mỗi kết quả của phép thử cho một số với một xác suất nào đó.Hàm mật độ của một số hàm của ĐLNN hay dùng Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên môn xác suất thống kê.

  ppt15p gregorimendel 25-09-2011 232 78   Download

 • Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một số hàm số sơ cấp. Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối. Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một hàm số sơ cấp. • Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm thì gần như chắc chắn rằng X sẽ nhận...

  doc32p vodanh2011 22-06-2011 226 62   Download

 • Phần Xác suất: (5đ) Câu 1: Có 6 khách hàng đi vào một ngân hàng có 4 quầy phục vụ Tính xác suất để quầy nào cũng có khách hàng đến. Câu 2: Một trạm được cung cấp gas 1 lần trong 1 tuần. Dung lượng gas bán trong một tuần của trạm là X (đơn vị: ngàn thùng) có hàm mật độ xác suất:

  pdf1p noduyen123 24-06-2013 41 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản