Hàm sản xuất

Xem 1-20 trên 822 kết quả Hàm sản xuất
 • - Trong giai đoạn 1: Với mọi Q, AP tăng tại các mức sản lượng trong giai đoạn này, khi đó, sẽ đạt được thu nhập theo qui mô tăng dần, có nghĩa là mỗi nguồn lực đầu vào được tăng thêm thì sẽ tạo ra MP cao hơn AP. - Trong giai đoạn 2: thì MP vẫn là số dương, nhưng mức sản lượng được sản xuất khi tăng thêm một nguồn lực đầu vào thì sẽ thấp hơn AP.

  pdf19p rorotena 05-05-2011 260 66   Download

 • Khi sử dụng một yếu tố đầu vào, ta có thể hiểu hàm sản xuất thể hiện mối quan hệ như sau: Cho thấy rằng Hàm sản xuất (f) là hàm thể hiện: -Việc sử dụng n yếu tố đầu vào để sản xuất ra m đầu ra. -Thông thường, chúng ta chỉ quan tâm đến các giá trị đầu vào không âm để sản xuất ra các đầu ra dương.

  pdf14p rorotena 05-05-2011 173 41   Download

 • Mục tiêu chính của chương 2 Phân tích sản xuất nằm trong bài giảng kinh tế học sản xuất nhằm trình bày về hàm sản xuất một yếu tố, hàm sản xuất hai yếu tố, tác động của khoa học kỹ thuật và bài tập thực hành về phân tích sản xuất, mời các bạn tham khảo.

  pdf45p small_12 11-06-2014 98 36   Download

 • Tập hợp khả năng sản xuất là những kết hợp đầu vào để sản xuất sản phẩm. Ví dụ: Trường hợp có 1 yếu tố đầu vào x1. Hàm sản xuất là quan hệ vật chất giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình xuất, nó phản ánh cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào có hiệu quả sản xuất sản phẩm.

  pdf30p hoangphong12 30-11-2010 696 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 Hàm cực biên nhằm trình bày về các dạng hàm như: hàm sản xuất cực biên, hàm chi phí cực biên, hàm lợi nhuận cực biên, sự khác biệt giữa hàm cực biên và hàm trung bình cuối cùng là bài tập ứng dụng.

  pdf17p small_12 11-06-2014 76 19   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất giới thiệu các kiến thức về công nghệ sản xuất; hàm sản xuất; sản xuất với một đầu vào biến đổi; sản xuất với hai đầu vào biến đổi; hiệu suất theo quy mô.

  pdf16p minhminhquangtri32 02-07-2014 34 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: "Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất" sẽ giúp người học có kiến thức tổng hợp về phần này. Tham khảo bài giảng để nắm bắt các kiến thức về:Một số khái niệm, lý thuyết sản xuất, yếu tố sản xuất cố định, yếu tố sản xuất biến đổi, yếu tố sản xuất (inputs), ngắn hạn và dài hạn, hàm sản xuất biên và sự lựa chọn của người tiêu dùng, năng suất trung, năng suất biên,...

  pdf22p cobetocxul9 16-05-2015 47 10   Download

 • Bài giảng Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất (Lý thuyết sản xuất) trình bày về các hoạt động sản xuất. Hàm sản xuất, các đường đồng lượng, sản xuất với một đầu vào khả biến (Lao động).

  pdf92p next_12 17-04-2014 21 3   Download

 • Tham khảo bài giảng Lý thuyết hành vi của nhà sản xuất của ThS. Võ Thị Thúy Hoa, phần Lý thuyết về sản xuất gồm nội dung chính: Công nghệ và hàm sản xuất, yếu tố sản xuất và yếu tố sản xuất biến đổi...

  pdf19p sasu111 15-03-2014 22 2   Download

 • Bài giảng 11: Lý thuyết sản xuất (2011) - Đặng Văn Thanh hướng đến trình bày các vấn đề về công nghệ sản xuất; hàm sản xuất; sản xuất với một đầu vào biến đổi; sản xuất với hai đầu vào biến đổi;...Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p hera_02 09-04-2016 9 1   Download

 • Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

  pdf68p phongvan89 11-08-2010 979 246   Download

 • Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghê nhất định.Sản xuất ngăn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào, có ít nhất đầu vào cố định

  pdf76p ntgioi120404 10-11-2009 629 141   Download

 • Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định. Sản xuất ngắn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào,có ít nhất là 1 đầu vào cố định.

  pdf105p truongdoan 09-11-2009 252 120   Download

 • Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định. Sản xuất ngắn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào,có ít nhất là 1 đầu vào cố định.

  pdf76p ntgioi120403 04-11-2009 458 98   Download

 • Bài viết này ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở cấp ngành cho các ngành sản xuất ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002.

  pdf40p linhdan05016 12-01-2011 165 47   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4 Lý thuyết về sản xuất và chi phí, sẽ giúp các bạn tìm hiểu về lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

  ppt36p luongmylm 25-03-2014 160 53   Download

 • Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế có những điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng nấm nói chung và nấm rơm nói riêng. Bình quân 1 lứa, năng suất đạt 34,73 kg/vòm, sản lượng đạt 1.296 kg/hộ/năm với lợi nhuận thu được bình quân năm mỗi hộ hơn 30,5 triệu đồng.

  pdf7p sunshine_10 25-07-2013 173 43   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'lý thuyết sản xuất và chi phí', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt26p namson94 20-07-2012 120 22   Download

 • 1.Hàm sản xuất Diễn tả mối tương quan vật thể giữa số lượng sản phẩm được sản xuất ra và các yếu tố sản xuất được sử dụng tương ứng với trình độ kỹ thuật nhất định.

  ppt108p page_12 15-08-2013 62 8   Download

Đồng bộ tài khoản