Hàm trên đồ thị

Xem 1-20 trên 654 kết quả Hàm trên đồ thị
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình toán rời rạc - một số bài toán tối ưu trên đồ thị', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p yeuthuong 27-02-2011 157 51   Download

 • BÀI 03 Hàm Grundy trên đồ thị Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị. Hàm g : V → N được gọi là hàm Grundy của đồ thị G nếu: ∀x ∈ V : g(x) = min {N \ g(F(x))}. Từ định nghĩa...

  pdf5p yeuthuong 01-12-2010 104 28   Download

 • Hàm Grundy trên đồ thị Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 54 7   Download

 • Các tập hợp đặc biệt trên đồ thị Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một số tập hợp đặc biệt các đỉnh trên đồ thị. Đó là các tập ổn định trong, tập ổn định ngoài và nhân của một đồ thị. 3.1. Tập ổn định trong Giả sử G = (V, E) là một đồ thị. Định nghĩa 3.1: Tập B ⊆ V được gọi là tập ổn định trong của đồ thị G nếu: ∀ x ∈ B : B ∩ F(x) = ∅. Từ định nghĩa trên ta thấy rằng, trong một tập ổn định...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 49 6   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi môn tóan rời rạc & lý thuyết đồ thị lớp: lt2011-lần 1-đề 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 108 28   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi môn tóan rời rạc & lý thuyết dồ thị lớp: hc3ct-lần 1-đề 1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 64 18   Download

 • Chu trình euler và chu trình hamilton Chu trình Euler và chu trình Hamilton là hai loại chu trình rất nổi tiếng trong Lý thuyết Đồ thị, mà tên gọi của chúng gắn với tên của các nhà khoa học tìm ra nó. Không những thế, chúng còn nổi tiếng vì một số bài toán liên quan vẫn còn là những bài toán mở.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 66 13   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi môn tóan rời rạc & lý thuyết dồ thị lớp: hc3ct-lần 1-đề 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 57 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết đồ thị - bài 16', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p meogiay 15-11-2011 66 10   Download

 • Hàm Grundy là một hàm toán học xây dựng trên đồ thị, do P. M. Grundy đề xuất để nghiên cứu một số tính chất lý thú của đồ thị. Trước tiên, ta ký hiệu tập các số nguyên không âm là N = {0, 1, 2, . . .}. 2.1. Hàm Grundy Định nghĩa 2.1: Giả sử G = (V, F) là một đồ thị. Hàm g : V → N được gọi là hàm Grundy của đồ thị G nếu: ∀x ∈ V : g(x) = min {N \ g(F(x))}.

  pdf5p yeuthuong 26-03-2011 73 10   Download

 • Khái niệm đồ thị 1.1.1. Định nghĩa đồ thị Chúng ta đã nhìn thấy hoặc sử dụng bản đồ các tuyến đường giao thông của một thành phố, sơ đồ tổ chức một cơ quan, sơ đồ khối tính toán của một thuật toán, sơ đồ một mạng máy tính ... Đó là những ví dụ cụ thể về đồ thị. Đồ thị (graph) là một mô hình toán học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và được định nghĩa như sau. ...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 39 8   Download

 • Giả sử G là đồ thị hai phần có n đỉnh. Ký hiệu k là số phần tử của tập đỉnh tựa bé nhất. Khi đó thì: Định lý 5.2: 1. Số ổn định trong của đồ thị hai phần G là bằng n-k. 2. Số phần tử của cặp ghép lớn nhất của G là bằng k. Chứng minh: 1. Suy từ nhận xét trên: C là tập đỉnh tựa nhỏ nhất ⇔ V \ C là tập ổn định trong lớn nhất. 2. Giả sử W là cặp ghép lớn nhất và C là tập tựa nhỏ...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 43 8   Download

 • Bài toán đường đi ngắn nhất Trước mỗi chuyến xuất hành, chúng ta thường phải suy nghĩ và chọn ra cho mình một hành trình “tiết kiệm” nhất theo nghĩa tốn ít thời gian, tốn ít nhiên liệu hoặc tốn ít tiền nhất … Lý thuyết Đồ thị sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp đó. 8.1. Bài toán Đường đi ngắn nhất

  pdf0p meogiay 15-11-2011 51 8   Download

 • Đồ thị phẳng 10.1. Bài toán ba biệt thự và ba nhà máy Trong một thị trấn có ba biệt thự và ba nhà máy cung cấp: điện, nước và khí đốt. Mỗi biệt thự đều muốn mắc đường cáp điện ngầm, đường ống cấp nước, đường ống cấp khí đốt riêng từ nhà mình đến ba nhà máy mà không gặp đường ống của các biệt thự khác. Hỏi rằng có làm được những đường đi như thế hay không?

  pdf0p meogiay 15-11-2011 39 8   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi môn tóan rời rạc & lý thuyết dồ thị lớp: học lại k4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 40 9   Download

 • Chu số và sắc số của đồ thị 4.1. Chu số của đồ thị Cho đồ thị G = (V, E) có n đỉnh, m cạnh, p thành phần liên thông. Định nghĩa 4.1: Đại lượng: c = m - n + p được gọi là chu số của đồ thị G. Trước hết, ta xét các tính chất của đại lượng này. Ví dụ

  pdf0p meogiay 15-11-2011 52 6   Download

 • Cặp ghép và đồ thị hai phần 5.1. Tập đỉnh tựa và cặp ghép Để đưa vào các khái niệm mới này, chúng ta xét bài toán phân công nhiệm vụ như sau: Một cơ quan có n nhân viên x1, x2, …, xn và m nhiệm vụ y1, y2, …, ym. Do quá trình đào tạo, mỗi nhân viên có thể đảm nhiệm một hay nhiều nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ có một số nhân viên có thể đảm nhiệm được.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 51 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết đồ thị - bài 13', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p meogiay 15-11-2011 47 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết đồ thị - bài 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p meogiay 15-11-2011 49 5   Download

 • Nhân của đồ thị Giả sử G = (V, E) là một đồ thị. Định nghĩa 3.8: Tập B ⊆ V được gọi là nhân của đồ thị G nếu nó vừa là tập ổn định trong vừa là tập ổn định ngoài của G, nghĩa là: ∀x ∈ B : B ∩ F(x) = ∅ và ∀y ∉ B : B ∩ F(y) ≠ ∅. Hai điều kiện trên của nhân tương đương với đẳng thức: F-1(B) = V \ B. Từ định nghĩa của nhân, ta suy ra: - Nhân không chứa đỉnh nút. - Nếu F(x)...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 33 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản