Hàng bán bị trả lại

Xem 1-20 trên 193 kết quả Hàng bán bị trả lại
 • Công văn 4722/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hàng bán bị trả lại

  pdf2p kevintu 14-08-2009 68 11   Download

 • TK này dùng để phản ánh giá trị của số SP, HH bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách.

  doc2p 240684 19-11-2009 486 88   Download

 • Giá mua ghi trên hoá đơn: Là giá chưa thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, là giá đã bao gồm thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Chi phí thu mua: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, bến bãi, lắp đặt chạy thử… Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương mại, giảm giá hang bán, hang bán bị trả lại.

  doc10p longtuyet90 22-01-2010 390 85   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản làm giảm trừ ( 03 = 05 + 06 + 07) + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK , thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 2.

  pdf14p bichtram858 18-04-2011 63 18   Download

 • Công văn 1231/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu bị trả lại

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 138 14   Download

 • (6) Hạch toán hàng bán bị trả lại : Bán năm trước trả lại năm nay Bán kỳ trước trả lại kỳ này Bán kỳ này trả lại kỳ trước TK 632 TK 155, 1561, 154 ‘gccb’ 152 ‘phế liệu’ (6b) Giá vốn của hàng đã tiêu thụ bị trả lại TK 111, 112, 131 TK 531 TK 511 (6b) tổng tiền Giá bán của trả lại KH hàng bị trả lại (6c) cuối kỳ kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại TK 3331 Giảm VAT Phải nộp TK 111, 112 TK 641 (6d) chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại TK...

  pdf12p ttcao1 28-07-2011 39 10   Download

 • Theo phương pháp khấu trừ 133 Khấu trừ thuế GTGT 111, 112, 131 Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại 521 711 Một số khoản thuế được ngân sách Nhà nước hoàn lại ghi tăng thu nhập khác 111,

  pdf5p phuoctam23 06-06-2011 39 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định k...

  pdf124p vinhtruongbka 28-05-2014 775 385   Download

 • Phân biệt Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán. Dựa vào các văn bản: 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC. Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực

  doc3p dangthetan 10-01-2011 1214 233   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

  pdf46p misadu 06-07-2010 315 146   Download

 • Những chức năng cơ bản của phân hệ hàng tồn kho Bao gồm theo dõi tất cả các loại hàng tồn kho tại từng công đoạn của quá trình sản xuất, hạch toán các hạng mục khác nhau trong một biên bản nhận hàng hoặc biên bản giao hàng đơn lẻ, theo dõi phế phẩm, theo dõi hàng bán bị trả lại, theo dõi địa điểm của Hàng tồn kho và ở từng công đoạn/quy trình sản xuất, và điều chỉnh thủ công đối với số lượng và giá trị Hàng tồn kho. ...

  pdf5p hongnhung_4 25-02-2011 218 105   Download

 • 8.1. Các khái niệm cơ bản 8.1.1. Hoạt động doanh thu Hoạt động doanh thu là lĩnh vực kinh doanh tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.

  pdf18p samsara246 27-04-2011 133 35   Download

 • Có TK111,112,131 Số tiền phải trả cho người mua Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bị trả lại Nợ TK156(156.1) Nợ TK157 Có TK632 Giá mua của hàng hoá bị trả lại Giá mua của hàng hoá bị trả lại còn gửi bên bán Giá vốn của hàng bị trả lại 2.2.2.2.Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá a.

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 68 32   Download

 • Mục tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu?

  pdf9p skkndayhoc 26-09-2011 82 23   Download

 • SƠ ĐỒ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TK 511 TK 131-PTCKH TK 521,531,532 Doanh thu bán hàng chưa thu tiền Triết khấu bánhàng,hàng bán bị trả lại,giảm gía hàng bán

  pdf9p mitomanlien 08-04-2011 62 19   Download

 • Gồm hai mặt hàng chính là Máy tính(để bàn, xách tay) và Máy in Hàng hóa có giá trị lớn, lắp rắp nguyên chiếc, không có bán thành phẩm. Là măt hàng dễ chịu tác động của phát triển công nghệ, xu thế và tâm lý người tiêu dùng, sản phẩm thay thế, tính tiện lợi dẫn tới lỗi thời giảm giá trị của sản phẩm.

  doc103p hoangquoctrung1991 31-07-2012 60 19   Download

 • Công ty Công Nghệ Phẩm TTKD VL-XD TỜ KÊ CHI TIẾT TK 532 Tháng 12 năm 2004 STT DIỄN GIẢI 01 CTY CT 525 SỐ TIỀN 4.000.000 GHI NỢ TK 532, GHI CÓ TK 131 4.000.000 111 CỘNG NỢ 4.000.000 TỔNG CỘNG4.000.000 Trường hợp hàng bán bị trả lại: Trung tâm yêu cầu đại lý xuất hoá hơn GTGT trả lại số hàng bị hỏng theo tiền hàng và thuế. Kế toán căn cứ hoá đơn ghi: Nợ TK 532 Nợ TK 3331 Có TK 131 Phản ánh trị giá vốn hàng bán bị trả lại nhập kho Nợ TK 156 Có...

  pdf9p caott10 28-07-2011 132 17   Download

 • Doanh thu (revenues, sales, turnover): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại…)được gọi là doanh thu thuần (net revenue).

  ppt41p insert_12 20-08-2013 151 16   Download

 • Nhân tố các khoản giảm trừ bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu.Các khoản giảm trừ (Reductional items – ký hiệu: Pr) • Giá bán sản phẩm (Price – ký hiệu: Pp) • Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold – ký hiệu: Pc) • Thu nhập từ hoạt động tài chính (Financial income – ký hiệu: Pf) • Chi phí hoạt động (Operating cost – ký hiệu: PO)...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 41 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định trả lại hàng hóa, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p thewalkingdead 31-10-2011 246 10   Download

Đồng bộ tài khoản