Hàng đợi FIFO

Xem 1-13 trên 13 kết quả Hàng đợi FIFO
 • Hàng đợi (tiếng Anh: queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là "vào trước ra trước. Trong hàng đợi, các đối tượng có thể được thêm vào hàng đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có đối tượng thêm vào đầu tiên mới được phép lấy ra khỏi hàng đợi. Thao tác thêm vào và lấy một đối tượng ra khỏi hàng đợi được gọi lần lượt là "enqueue" và "dequeue".

  pdf9p dainguyen0501 15-01-2011 157 41   Download

 • Hàng đợi là một danh sách tuyến tính, trong đó: Việc bổ sung một phần tử vào hàng đợi được thực hiện ở một đầu gọi là cuối hàng Việc loại bỏ một phần tử ra khỏi hàng đợi được thực hiện ở đầu kia gọi là đầu hàng. Danh sách kiểu hàng đợi còn gọi là danh sách FIFO – First In First Out.

  ppt19p hoangdienkaka 07-01-2013 52 6   Download

 • Thông qua việc mô hình hóa và sử dụng tiêu chuẩn về thứ tự của otomat khoảng, các tác giả đề xuất thuật toán lập lịch và thực nghiệm cho thấy có kết quả tốt về thời gian hoàn thành các công việc so với các phương pháp truyền thống như FIFO (hàng đợi tự nhiên), hàng đợi công việc với tiêu chuẩn hoàn thành nhanh trước (tiếp cận tham lam), hoàn thành lâu trước (tiếp cận an toàn) không đồng bộ.

  pdf11p nguynthithuylinh 02-06-2017 6 2   Download

 • First Come First Served (FCFS) là giải thuật định thời CPU đơn giản nhất. Với giải thuật này, tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước. Giải thuật FCFS là giải thuật định thời không trưng dụng CPU (Non-Preemptive). Process sẽ thực thi đến khi kết thúc hoặc bị blocked do I/O (nhập/xuất).

  pdf9p trongnhanuit 20-01-2013 139 28   Download

 • QoS là một thuật ngữ dùng để chỉ chất lượng của một hệ thống truyền thông hay một kết nối truyền thông trong mạng viễn thông. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu QoS là gì? sau đây.

  doc4p suynghitronganh91 30-07-2016 20 2   Download

 • Đề tài thực hiện : Bài tập 4. Đề bài : Cho một mạng gồm 3 nút như hình vẽ. Nút 1, 2, 3 là các hàng đợi đơn hoạt động theo nguyên tắc FIFO với độ lớn hàng đợi K=5 gói. Có 3 luồng dữ liệu được gửi qua mạng tương ứng là (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3). Trong đó Si là nguồn phát dữ liệu còn Di là đích. Ðường nối L1 có dung lượng là 1Mb/s, trễ lan truyền 100ms; đường L2 có dung lượng 0,6Mb/s, trễ lan truyền 50ms. Cá...

  pdf17p doilan 26-01-2013 130 48   Download

 • Nếu trong thuật toán duyệt đồ thị, cấu trúc danh sách DS được tổ chức theo kiểu hàng đợi (danh sách vào trước - ra trước – FIFO ) thì ta có phương pháp duyệt theo chiều rộng. Trong phương pháp này việc duyệt có tính chất “lan rộng”. Một đỉnh được duyệt xong ngay sau khi ta đã xét hết tất cả các đỉnh kề với nó. Đỉnh được xét càng sớm thì sớm trở thành duyệt xong.

  pdf3p yeuthuong 01-12-2010 226 41   Download

 • Nắm được các khái niệm cơ bản về danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp… Biết cách thao tác, ứng dụng của danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, … vào các vấn đề cụ thể. Hàng đợi là một tập hợp trong đó có thứ tự vào trước và ra trước (FIFO). Hàng đợi là kiểu dữ liệu tốt để quản lý những nguồn tài nguyên giới hạn. Ví dụ, chúng ta muốn gởi thông điệp đến một tài nguyên mà chỉ xử lý được duy nhất một thông điệp một lần.

  ppt17p phuonggm 18-06-2012 121 41   Download

 • Nếu trong thuật toán duyệt đồ thị, cấu trúc danh sách DS được tổ chức theo kiểu hàng đợi (danh sách vào trước - ra trước – FIFO ) thì ta có phương pháp duyệt theo chiều rộng. Trong phương pháp này việc duyệt có tính chất “lan rộng”. Một đỉnh được duyệt xong ngay sau khi ta đã xét hết tất cả các đỉnh kề với nó.

  pdf3p yeuthuong 26-03-2011 195 25   Download

 • Trong trường hợp nhiều (thậm chí hầu hết), nó không phải là có thể trực tiếp theo dõi một mục từ một lô hàng cụ thể được bán. Do đó chúng tôi cần phải chọn một giả định dòng chảy chi phí. Có ba lựa chọn của giả định dòng chảy chi phí: FIFO, LIFO, và bình quân. FIFO và LIFO giả định rằng hàng hóa bán được, hoặc những người đầu tiên mua (FIFO) hoặc những người cuối cùng mua (LIFO). ...

  pdf19p xingau9 05-09-2011 23 8   Download

 • Queue • Queue (Hàng đợi) là cấu trúc theo kiểu FIFO (First In First Out), phần tử vào trước sẽ được lấy ra trước. • Hai thao tác cơ bản trên hàng đợi • Chèn phần tử: Luôn chèn vào cuối hàng đợi (enqueue) • Lấy ra phần tử: Lấy ra từ đầu hàng đợi (dequeue)

  pdf6p zues10 11-07-2011 69 7   Download

 • Hàng đợi (Queue) Hàng đợi là một tập hợp trong đó có thứ tự vào trước và ra trước (FIFO). Tương tự như là những người mua vé tàu, họ xếp thành một hàng, người nào vào trước thì sẽ mua trước và ra trước. Hàng đợi là kiểu dữ liệu tốt để quản lý những nguồn tài nguyên giới hạn

  pdf15p suadaunanh 21-07-2010 39 4   Download

 • Configuring Queuing and Congestion Avoidance Bây giờ chúng ta có một sự hiểu biết về xếp hàng cơ bản và cơ chế tránh tắc nghẽn, đó là thời gian để trở thành quen thuộc với các cơ chế này là configured.This chương mô tả làm thế nào để thiết lập lại một giao diện phương pháp xếp hàng mặc định của nó, thay đổi phương thức xếp hàng của nó, và cấu hình phương pháp xếp hàng được giới thiệu trong Chương 6.

  pdf32p hoa_thuyvu 17-10-2011 38 11   Download

Đồng bộ tài khoản