Hàng hoá điều chuyển nội bộ

Xem 1-20 trên 62 kết quả Hàng hoá điều chuyển nội bộ
 • Công văn 1316/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ

  pdf1p thachthao 14-08-2009 41 2   Download

 • Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tri thức trong hoạt động sản xuất và quản lý. Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn...

  doc73p elirabetter 30-09-2009 403 273   Download

 • Giải thích sự cần thiết phải có các bút toán hợp nhất hoặc điều chỉnh khi có các giao dịch nôi bộ về bán hàng hoặc chuyển dịch TS dài hạn. Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến việc bán hàng trong niên độ hiện hành. Lập các bút toán liên quan đến lãi/lổ chưa thực hiện đến việc bán hàng trong niên độ trước .

  ppt45p duclechinh 04-03-2010 68 6   Download

 • Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nớc ta chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng hóa là vật chất tồn tại có hình dạng xác định trong không gian và có...

  pdf52p kimku10 04-09-2011 40 14   Download

 • Lời nói đầu Ngày nay, xu hướng Thương mại quốc tế đã và đang trở thành mói quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thương mại quốc tế ngoài việc đem lại cho bản thân quốc gia đó một lợi thế cạnh tranh thương mại, tạo điều kiện khai thác tiềm lực kinh tế nội bộ quốc gia mà còn thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá một nền kinh tế thế giới.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 27 6   Download

 • Nhãn hiệu hàng hoá và danh hiệu thương mại Ba là giới hạn của hành vi pháp luật và hành vi đạo đức Có thể nói hành vi của con người phần lớn chịu sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức. Đối với mỗi người, cho dù ở đâu, bao giờ, khi nào cũng luôn phải chú ý đối nhân, xử thế sao cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức cũng như pháp luật.

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 21 2   Download

 • Thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hoá? Nhìn chung, những hành vi được pháp luật điều chỉnh thì thường cũng được đạo đức điều chỉnh, do vậy mà sự chồng lấn giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức là rất lớn. Nội dung những quy định cụ thể của pháp luật và đạo đức có thể thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau, nói cách khác, sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức có thể là thuận chiều cũng có thể là ngược chiều....

  pdf9p bravetocxu 26-04-2013 22 1   Download

 • Theo thông lệ Hàng hải Quốc tế (công ước Brussels 1924, điều 1 khoản b) và Bộ luật Hàng hải Việt nam (điều 81 khoản 3) thì vận đơn là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa người nhận hàng và người chuyên chở.

  doc16p haclong054 04-10-2011 754 393   Download

 • Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới(WTO), điều đó đã đem lại cho nền kinh tế nước ta nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng, hoạt động kinh doanh trong nước trở nên năng động hơn bao giờ hết. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ và trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội.

  doc84p khanhvan160489 25-11-2010 232 115   Download

 • CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1. 1- Bộ luật hàng hải Việt Nam được áp dụng đối với những quan hệ pháp luật phát sinh từ các hoạt động liên quan đến việc sử dụng tầu biển vào các mục đích kinh tế, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, văn hoá, thể thao, x• hội và công vụ Nhà nước, sau đây gọi chung là hoạt động hàng hải. Tàu biển nói tại Bộ luật này là cấu trúc nổi, có hoặc không có động cơ, chuyên dùng để hoạt động trên biển và các vùng nước...

  pdf67p abcdef_44 31-10-2011 132 48   Download

 • Hiệu quả kinh tế là vấn đề đặt ra hàng đầu đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, có hiệu quả kinh tế thì doanh nghiệp mới có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đứng vững trên thị trường. Ngày nay, nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.

  doc79p phuongthu04121991 12-04-2013 94 35   Download

 • Hoà nhịp với sự phát triển của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang tiến những bước vững chắc. Sau một số năm tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng giảm sút thì đến năm 2000 tỉ lệ này đã tăng lên cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế. Đạt được những thành tựu này không thể bỏ qua vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf59p hotmoingay1 04-01-2013 59 30   Download

 • Câu 1: (5 điểm) Tại doanh nghiệp Quang Minh áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu kế toán trong tháng 4/N như sau: 1. Doanh nghiệp được tổng công ty cấp trên cấp 1 TSCĐ hữu hình (điều chuyển nội bộ) nguyên giá ghi sổ đơn vị giao 300.000.000đ, khấu hao lũy kế 50.000.000đ. Chi phí vận chuyển bốc dỡ 3.300.000đ, trong đó thuế GTGT 300.000đ đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 2.

  doc2p bobocry 07-04-2013 110 19   Download

 • nội dung chính của chương 1 Những điều kiện thương mại quốc tế trong Nghiệp vụ thương mại quốc tế trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của Incoterms, vai trò của Incoterms. Incoterms là một bộ các quy tắc nhằm hệ thống hóa các tập quán thương mại được áp dụng phổ biến bởi các doanh nhân trên thế giới. Incoterms là ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa ngoại thương.

  pdf448p next_12 17-04-2014 106 31   Download

 • Lời nói đầu Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế Việt Nam chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự điều tiết của Nhà nước. Đây là một bước ngoặt có tính chất quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế nước ta.

  pdf9p ttcao5 05-08-2011 34 8   Download

 • + Tổ chức và phân định rõ chức năng nghiệp vụ của các bộ phận theo quan điểm chuyên môn hoá, phục vụ đa năng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng. + Tập chung quản lý vốn, quản lý thông tin về khách hàng, tạo ra các sản phẩm công nghệ xử lý và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành. + Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên cơ sở của việc ứng dụng những công nghệ...

  pdf10p ttcao7 09-08-2011 35 7   Download

 • Mặc dù Đức là một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới và có thị trường tài chính phát triển nhưng cho tới tận cuối năm 1994, giao dịch nội gián ở Đức vẫn không chính thức bị coi là hành vi phạm tội. Trong suốt nhiều năm, văn hoá kinh doanh của Đức thể hiện ở mối quan hệ chặt chẽ giữa các công ti, ngân hàng, các nhà phân tích tài chính và các nhà báo.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 60 7   Download

 • Lời nói đầu Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN; các thành phần kinh tế được bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực.

  pdf28p ttcao8 29-08-2011 24 5   Download

 • Ngày nay, xu hướng Thương mại quốc tế đã và đang trở thành mói quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thương mại quốc tế ngoài việc đem lại cho bản thân quốc gia đó một lợi thế cạnh tranh thương mại, tạo điều kiện khai thác tiềm lực kinh tế nội bộ quốc gia mà còn thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá một nền kinh tế thế giới.

  pdf37p muathulamebay 16-08-2010 314 207   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với quá trình mở cửa hội nhập cùng thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải tham gia vào một cuộc chạy đua thực sự, cuộc chạy đua đem lại những lợi thế trong kinh doanh.

  pdf115p haiqtkdtm09 22-06-2011 277 121   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản