Hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Xem 1-20 trên 51 kết quả Hàng hoá nhập khẩu miễn thuế
 • Công văn 2034/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf2p myngoc 13-08-2009 113 25   Download

 • Công văn 3203/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 110 11   Download

 • Công văn 4260/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf2p crispy 07-08-2009 64 5   Download

 • Công văn 1063/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

  doc1p strips 07-08-2009 46 1   Download

 • Công văn 4446/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

  pdf1p crispy 07-08-2009 63 2   Download

 • Bài giảng Thuế xuất nhập khẩu của ThS.

  ppt36p muadongcotuyet 04-04-2014 195 79   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ TRỊ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐƯỢC MIỄN THUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Công ước quốc tế về hài hòa và đơn giản thủ tục hải quan ngày 18 tháng 5 năm 1973 và Nghị định về sửa đổi, bổ sung Công ước quốc tế về hài hòa và đơn giản thủ tục hải quan ngày 26 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 71 6   Download

 • Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiê...

  pdf7p snake1212 30-10-2011 103 57   Download

 • Công văn 7297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định

  pdf2p dohuong 14-08-2009 22 1   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu tiêu thụ và tồn kho hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

  pdf1p xedapcam 07-05-2010 301 63   Download

 • Nội dung của chương 5 Thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng tổng quan về thuế nhằm trình bày về khái niệm & phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, nội dung chính sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành, đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ tính thuế, miễn, giảm, hoàn thuế xuất.

  ppt50p yellow_12 02-06-2014 81 20   Download

 • Công văn 7221/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 113 10   Download

 • Công văn 7220/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 133 10   Download

 • Quyết định số 58 TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu

  pdf61p lawxnk2 10-11-2009 69 9   Download

 • Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5 về việc hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 70 6   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế: a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định về đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan; b) Tự ...

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 49 6   Download

 • Công văn 3153/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu sử dụng sai mục đích miễn thuế

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 119 4   Download

 • Thông tư số 65-TC/TCT về việc hướng dẫn việc xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 48 4   Download

 • Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

  doc6p anhphuong 17-08-2009 32 2   Download

 • Thông tư số 28-TC/TCT về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản