» 

Hằng Số Cân Bằng

 • Luận văn: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH LẶP THEO ĐIỀU KIỆN PROTON KẾT HỢP VỚI PHƢƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA CÁC ĐƠN AXIT ĐƠN BAZƠ TỪ DỮ LIỆU pH THỰC NGHIỆM

  Trong lĩnh vực nghiên cứu cân bằng ion, việc xác định các tham số cân bằng nói chung và hằng số cân bằng (HSCB) nhiệt động nói riêng là rất cần thiết, bởi vì có biết chính xác các giá trị HSCB thì mới đánh giá chính xác được giá trị pH cũng như thành phần cân bằng của hệ nghiên cứu. Mặt khác, hiện nay trong các tài liệu tra cứu vẫn chưa có sự thống nhất về các giá trị hằng số...

  pdf 92p greengrass304 11-09-2012 46 19

 • CHƯƠNG 3 HẰNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CÂN BẰNG HOÁ HỌC ĐƠN GIẢN TRONG NƯỚC

  CHƯƠNG 3 HẰNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CÂN BẰNG HOÁ HỌC ĐƠN GIẢN TRONG NƯỚC GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK NỘI DUNG CHÍNH (2LT + 2BT) I. CÂN BẰNG TRAO ĐỔI ĐIỆN TỬ II. CÂN BẰNG TRAO ĐỔI TIỂU PHÂN III. ỨNG DỤNG GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 2 MỞ ĐẦU Yêu cầu của PứHH: xảy ra hoàn toàn. Khái niệm “hoàn toàn” có tính chất tương đối vì đa số các pứhh đều thuận nghịch I. CÂN BẰNG TRAO...

  pdf 107p trungtran5 04-09-2010 365 134

 • Nhẩm các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học

  Trong các bài tập trắc nghiệm hóa học có những bài tập cần phải biết các hệ số cân bằng để giải. Nếu cân bằng đầy đủ thì mất nhiều thời gian, tôi thấy cũng có thể nhẩm nhanh các hệ số cân bằng mà không cần phải tìm hết các số...

  pdf 7p bravotung 02-07-2013 192 81

 • Hằng số cân bằng của axit-bazo (Tài liệu tiếng Anh)

  Dissociation Constants Of Organic Acids And Bases: This table lists the acid-base dissociation constants of over 600 organic compounds, including many amino acids. All data apply to dilute aqueous solutions and are presented in the form of pKa, which is the negative of the logarithm of the acid dissociation constant Ka.

  doc 17p anhngoc007 23-11-2010 248 36

 • V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PPPT THỂ TÍCH (2LT+2BT) 1. Do hằng số cân bằng không đủ

  Tham khảo tài liệu 'v. sai số hệ thống trong pppt thể tích (2lt+2bt) 1. do hằng số cân bằng không đủ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 72p nhantainuocvietvn 17-06-2010 44 12

 • Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV - Nguyễn Văn Hiền

  Bài giảng môn Hóa Đại Cương: Chương IV trình bày các vấn đề của động hóa học và cân bằng hóa học như một số khái niệm, phương trình động học một số phản ứng đơn giản, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng.

  pdf 40p hoa_cuc91 26-06-2014 12 4

 • Bài giảng Hóa kỹ thuật môi trường: Chương 2 - ThS. Lê Nguyễn Kim Cương

  Bài giảng Hóa kỹ thuật môi trường - Chương 2: Cân bằng hóa học trình bày vai trò của cân bằng hóa học, trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf 0p cuong300 30-05-2014 13 4

 • Bài giảng Hóa học 10 bài 38: Cân bằng hóa học

  Bộ sưu tập Cân bằng hóa học - Tuyển tập bài giảng hóa học lớp 10 hay nhất bao gồm các bài giảng được biên soạn bằng powerpoin đẹp mắt, chi tiết với nội dung trọng tâm của bài học tìm hiểu về khái niệm, cân bằng hóa học... hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh.

  ppt 40p matxanh28 25-11-2013 14 2

 • Cân bằng hóa học – Giáo án bài 38 chương 7 hóa học 10

  Kiến thức cơ bản: - HS biết được thế nào là cân bằng hóa học và sử chuyển dịch cân bằng hóa học . Kỹ năng: - HS biết vận dụng nguyên lí LƠ-SA – TƠ- LI –A để làm chuyển dịch cân bằng . Giáo dục tư tưởng: HS nhận thức được: - Hợp chất khí của S đều là chất độc.

  doc 12p matxanh28 25-11-2013 6 0

 • Chương 8: Cân bằng hoá học

  Phản ứng 1 chiều là phản ứng hóa học xảy ra cho đến khi chỉ còn lại một lượng không đáng kể chất phản ứng. Khi viết phương trình phản ứng ta chỉ dùng dấu mủi tên một chiều - thay cho dấu bằng. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng mà ở trong cùng một điều kiện phản ứng có thể xãy ra theo hai chiều ngược nhau. Do đó hỗn hợp cuối phản ứng còn chứa một lượng đáng kể chất...

  ppt 26p dangthuan8287 27-10-2010 314 114

 • V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH (

  V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PPPT THỂ TÍCH (2LT+2BT) 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn 2. Sai số do dụng cụ, máy đo, hoá chất… 3. Sai số do chỉ thị GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn K = 108-109: K = 106-107: K

  pdf 72p trungtran5 04-09-2010 150 87

 • Bài tập hóa đại cương (Chương 6)

  Bài tập Chương 6: Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra các quá trình hóa học. 6.3: Nạp 8 mol SO2 và 4mol O2 vào trong một bình kín. Phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng được thiết lập có 80% lượng SO2 ban đầu tham gia phản ứng . Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa)

  doc 5p daica9x 28-10-2010 798 436

 • Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan và phức chất

  Trong số các chất điện ly có những chất dễ tan (các muối nitrat, acetat…) và những chất khó tan (các halogenua của Ag, Pb, Hg(I); các sulfate kim loại kiềm thổ, Pb…). Trong dung dịch bão hòa của chất điện ly khó tan, tích số nồng độ của các ion tự do với số mũ tương ứng là hằng số ở nhiệt độ xác định. Hằng số đó là tích số tan.

  doc 3p daica9x 28-10-2010 625 223

 • Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 1

  Hằng số cân bằng Các phản ứng hóa học dùng trong phân tích được gọi là phản ứng phân tích, tùy theo mục đích phân tích định tính hay định lượng mà phản ứng phân tích phải thỏa mãn những yêu cầu khác nhau. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, được đặc trưng bởi hằng số cân bằng K, là hằng số đối với mỗi phản ứng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. mA + nB pC + qD...

  pdf 45p dinhlan0501 07-03-2011 418 212

 • Bài giảng Hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước

  Cân bằng hóa học là sự cân bằng về số lượng nguyên tố của các chất trong hai vế của một phản ứng hóa học. Nguyên tắc: số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau.Đặt ẩn số là các hệ số hợp thức.Dùng định luật bảo toàn khối lượng để cân bằng nguyên tố và lập phương trình đại số. Chọn nghiệm tùy ý cho một ẩn, rồi dùng hệ phương trình đại số để...

  pdf 107p nmt_290491 10-03-2010 414 191

 • CHƯƠNG 4 :Hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước

  I. KHÁI NIỆM CÂN BẰNG NHIỄU Cân bằng phụ xảy ra trên C, X, CX riêng lẽ hay đồng thời → cân bằng nhiễu → làm thay đổi nồng độ các cấu tử ở thời điểm cân bằng → thay đổi mức độ của cân bằng chính. Cấu tử nhiễu được ký hiệu là Z

  pdf 97p trungtran5 04-09-2010 276 111

 • Chương 13: Cân bằng ion của Axit - bazo

  Tích số nồng độ các ion H+ và OH- trong nước nguyên chất hay trong dung dịch nước bất kỳ là hằng số ở nhiệt độ xác định, được gọi là tích số ion của nước Kn. Axit: là chất có khả năng điện ly ra ion dương giống ion dương của dung môi điện ly. Baz: là chất có khả năng điện ly ra ion âm giống ion âm của dung môi điện ly.

  doc 6p daica9x 28-10-2010 302 110

 • Bài giảng Chương 8- Cân bằng hóa học

  General Chemistry Chương 8 Cân bằng hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide 1 of 48 .Cân bằng hoá học 8.1. Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân bằng hoá học 8.2.Hằng số cân bằng & Mức độ diễn ra

  ppt 24p kenji_1992 24-12-2010 211 106

 • thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 9

  Yêu cầu đặt ra cho mạch đo dòng áp một chiều đối với hệ truyền động băng tải là phải đảm bảo độ chính xác, cũng như đảm bảo sự cách ly giữa mạch lực và mạch điều khiển. Do vậy ta sẽ dùng bộ đo có cách ly bằng phần tử quang. Nó gồm mạch dao động xung tam giác đối xứng (khâu biến điệu), mạch so sánh, mạch truyền xung và mạch tích phân. Hàm truyền của mạch đo như sau: Ki FI...

  pdf 7p mk_ngoc62 28-10-2010 137 73

 • Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 50 CÂN BẰNG HOÁ HỌC

  Học sinh hiểu: - Cân bằng hoá học là gì? - Hằng số cân bằng là gì? Ý nghĩa của hằng số cân bằng. - Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng và những yếu tố nồng độ, nhiệt độ, áp suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hoá học như thế nào? Học sinh vận dụng:

  pdf 16p phalinh11 26-07-2011 242 49

 • + Xem thêm 1203 Hằng Số Cân Bằng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản