» 

Hành Chính Công

 • Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lí công – Liên hệ việt nam

  Hành chính công vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản lí công (public management), quản trị quốc gia hay quản lí hành chính nhà nước (governance) có sự đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo cách hiểu chung, hành chính công là thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa...

  doc 5p goldsea2 04-08-2010 335 230

 • Hành chính công - Học viện Hành chính Quốc gia

  Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính;...

  pdf 337p nhatro75 08-07-2012 615 127

 • Đề tài khoa học cấp Bộ : Cải cách dịch vụ hành chính công ở Việt Nam

  Cải cách cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" đưa đến độc giả những bình luận chi tiết về sự phát triển nền hành chính ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ đổi mới, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. Cuốn sách, gồm phần giới thiệu chung và sáu (06) chương, đưa ra những cách nhìn nhận sâu sắc về sáu lĩnh vực chính...

  pdf 183p lanlan38 02-04-2013 143 71

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 1

  Tài liệu “Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ” vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn. Cung cấp cho người đọc những tri thức phong phú, sâu sắc về lý luận, thực tiễn hành chính công; quá trinh phát triển khoa học về hành chính công, nội dung, thể chế hành chính công...

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 122 69

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 2

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 78 42

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 6

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 6', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 75 39

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 5

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 89 38

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 3

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 65 38

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 4

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 60 36

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 10

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 10', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p taydoc07 23-02-2012 52 33

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 7

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 59 33

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 9

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 55 30

 • Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 8

  Tham khảo tài liệu 'hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ part 8', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p taydoc07 23-02-2012 60 29

 • Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

  Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UNDP đã công bố kết quả điều tra chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Đây là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và điều hành của hệ thống nhà nước (bao gồm cả ứng dụng dịch vụ công) tại 63 tỉnh, thành phố dựa trên...

  pdf 136p motorola_12 01-06-2013 40 10

 • Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công

  Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công giúp các bạn học viên có thêm tài liệu tham khảo, để trình bày bài luận văn hoàn chỉnh, chuẩn bị tốt đề cương chi tiết của luận văn.

  pdf 14p eight_12 06-03-2014 21 7

 • Giáo trình Hành chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến

  Tài liệu tham khảo Giáo Trình Hành Chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến, NXB Khoa học và Kỹ thuật dùng cho nghiên cứu học tập và giảng dạy sau đại học.

  pdf 563p emelikov 11-03-2014 13 5

 • Cải thiện và duy trì Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh

  Cải thiện và duy trì Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh là tài liệu được dịch ra từ nguyên bản tiếng Anh để phục vụ đông đảo bạn đọc hơn.

  pdf 909p eight_12 06-03-2014 7 5

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố Kon Tum

  Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân sử dụng các dịch hành chính công. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công.

  pdf 26p nine_12 15-02-2014 15 3

 • Các lý thuyết cơ bản về hành chính công

  Hành chính công là một lĩnh vực được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm bởi đó là lĩnh vực gắn động vủa nhà nước. Nghiên cứu hành chính công trên các hướng tiếp cận khác nhau sẽ cho phép học cũng như các nhà hành chính hiểu rõ hơn sự phát triển tư duy về lĩnh vực này và từ đó có thể cách tư duy vào trong điều kiện môi trường cụ thể.

  pdf 9p eight_12 06-03-2014 5 3

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý Hành chính công: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Luận án Tiến sĩ Quản lý Hành chính công: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay nhằm đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ mới và những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp trên có hiệu quả.

  pdf 27p luanan014 17-07-2014 4 3

 • + Xem thêm 29886 Hành Chính Công khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản