» 

Hành Vi Người Tiêu Dùng

  • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng, Thái độ khi mua của khách hàng là công việc mà các nhà quản trị luôn chú trọng nghiên cứu. Nhu cầu thỏa mãn mong muốn khi sử dụng sản phẩm, tâm lý khi mua hàng, thái độ chăm sóc của nhân viên bán hàng... tất cả nhưng yếu tố đó có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên các chuyên ngành

    nhungmuadauyeu123 22-10-2013 711 32

  • Người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm của họat động marketing. Một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất kinh doanh là phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Vì vậy, nghiên cứu người tiêu dùng sẽ góp phần thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tailieu.vn cung cấp bộ sưu tập bài giảng hay về lý thuyết hành vi người tiêu dùng để các bạn tham khảo

    lengocln 15-11-2013 441 26

  • + Xem thêm 5 BST Hành Vi Người Tiêu Dùng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản