» 

Hành Vi Người Tiêu Dùng

 • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng, Thái độ khi mua của khách hàng là công việc mà các nhà quản trị luôn chú trọng nghiên cứu. Nhu cầu thỏa mãn mong muốn khi sử dụng sản phẩm, tâm lý khi mua hàng, thái độ chăm sóc của nhân viên bán hàng... tất cả nhưng yếu tố đó có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên các chuyên ngành

  nhungmuadauyeu123 22-10-2013 727 35

 • Người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm của họat động marketing. Một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất kinh doanh là phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Vì vậy, nghiên cứu người tiêu dùng sẽ góp phần thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tailieu.vn cung cấp bộ sưu tập bài giảng hay về lý thuyết hành vi người tiêu dùng để các bạn tham khảo

  lengocln 15-11-2013 450 29

 • + Xem thêm 5 BST Hành Vi Người Tiêu Dùng khác
 • Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  Có ba bước khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng; Đề cập đến khả năng của người tiêu dùng; Kết hợp sở thích của người tiêu dùng và giới hạn ngân sách để xác định sự lựa chọn của người tiêu dùng.

  pdf 31p leslie88 21-09-2010 1049 382

 • Câu hỏi ôn tập: Tâm lí và hành vi người tiêu dùng

  Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu tâm lí và hành vi người tiêu dùng? Môn tâm lí và hành vi người tiêu dùng quan tâm nghiên.Trình bày nội dung và những điểm cần lưu ý của phương pháp thực nghiệm với vai trò là phương pháp tìm hiểu tâm lí và hành vi của người tiêu dùng.

  doc 3p superboy_bs 03-06-2011 561 131

 • Bài giảng về lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  Có ba bước khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng; Đề cập đến khả năng của người tiêu dùng; Kết hợp sở thích của người tiêu dùng và giới hạn ngân sách để xác định sự lựa chọn của người tiêu dùng.

  ppt 40p huytaichinh1 12-09-2011 302 90

 • Luận văn: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

  Phân tích thực trạng và đánh giá ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam qua nghiên cứu lý thuyết hành vi người tiêu dùng nhằm đưa ra những đề xuất về giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử ở Việt Nam theo hướng tích cực.

  pdf 0p coc_xanh 18-01-2013 195 60

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy trình bày phương pháp luận và phương pháp định tính nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, áp dụng một số phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng xe máy, bài học từ nghiên cứu.

  pdf 0p cuong300 24-05-2014 17 10

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để phát triển mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại của doanh nghiệp Việt Nam

  Đề tài Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để phát triển mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại của doanh nghiệp Việt Nam trình bày về lý thuyết chung hành vi tiêu dùng và mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại, thực trạng hành vi người tiêu dùng để phát triển mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf 96p acc_12 03-04-2014 16 8

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng

  Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trình bày các nội dung chính: khái niệm hành vi người tiêu dùng, tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.

  pdf 26p five_12 18-03-2014 12 8

 • Marketing căn bản - Chương 2 Thị trường và hành vi người tiêu dùng (TS Nguyễn Ngọc Long)

  Mục tiêu bài giảng trình bày: lý luận thị trường. Hành vi người tiêu dùng trong thị trường sản phẩm hàng tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng trong thị trường sản phẩm hàng công nghiệp. Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm.

  pdf 15p esc_12 29-07-2013 26 7

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội trình bày lý thuyết về mobile marketing, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing...

  pdf 208p manhtien2890 28-05-2014 18 7

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam trình bày tổng quan về dịch vụ viễn thông di động và mạng viễn thông di động, cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa trên hành vi người tiêu dùng, tổng quan nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng...

  pdf 0p cuong300 26-05-2014 11 3

 • Hành vi người tiêu dùng (Liên Phước) - Chương 1

  Quá trình hình thành và phát triển của khoa học hành vi người tiêu dùng. Một số khái niệm cơ bản. Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng . Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng .

  ppt 34p matem92 16-11-2013 31 3

 • Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng - Ths. Bùi Thị Hiền

  Tài liệu tham khảo về lý thuyết hành vi người tiêu dùng giúp các bạn bổ sung kiến thức và giải thích thế nào mà người mua điều hòa giữa cái mà mình muốn với cái mà thị trường cho phép họ làm. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf 39p phamphat94 08-12-2013 24 3

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam trình bày tổng quan về dịch vụ viễn thông di động và mạng viễn thông di động, cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa trên hành vi người tiêu dùng, tổng quan nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng...

  pdf 0p luanan014 17-07-2014 11 3

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức

  Mục tiêu chính của chương 5 Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng, xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng, mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng.

  pdf 34p thick_12 15-07-2014 3 2

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 5

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố tâm lý trình bày về nhu cầu động cơ, nhận thức, sự hiểu biết, niềm tin, thái độ ảnh hưởng như thế nào đến hành vi tiêu dùng; cách thức các nhà tiếp thị ứng dụng nghiên cứu tâm lý trong hoạt động marketing.

  pdf 75p minhminhquangtri32 10-07-2014 12 2

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 7

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 7: Hành vi người tiêu dùng phân khúc thị trường định vị sản phẩm nhằm trình bày những cơ sở phân khúc thị trường; những chiến lược định vị và các chiến thuật xây dựng một hình ảnh khác biệt cho sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng.

  pdf 14p minhminhquangtri32 10-07-2014 4 1

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng

  Nội dung chính trình bày trong Bài giảng Kinh tế học Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng nhằm trình bày về các giả định chung, thị hiếu tiêu dùng, đường bàng quan.

  ppt 75p green_12 13-05-2014 10 1

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 4

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 4: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố cá nhân giúp người học nhận biết ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học, phong cách sống, cá tính đến quyết định mua của người tiêu dùng; ứng dụng nghiên cứu yếu tố cá nhân trong hoạt động marketing.

  pdf 24p minhminhquangtri32 10-07-2014 5 1

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 6

  Các giai đoạn trong quá trình quyết định mua của người tiêu dùng; phân biệt các loại quyết định mua; những yếu tố ảnh hưởng xuất hiện và tác động như thế nào trong từng giai đoạn của quá trình mua hàng và một số biện pháp các nhà tiếp thị thường làm để thúc đẩy người tiêu dùng trải qua các giai đoạn của quá trình và đi đến quyết định mua được trình bày trong Bài giảng...

  pdf 33p minhminhquangtri32 10-07-2014 5 1

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 1: Tổng quan hành vi người tiêu dùng trình bày về hành vi người tiêu dùng; mô hình hành vi người tiêu dùng; nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 18p minhminhquangtri32 10-07-2014 6 1

 • + Xem thêm 1084 Hành Vi Người Tiêu Dùng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản