» 

Hành Vi Tổ Chức

 • Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Với bộ bài giảng của giảng viên Huỳnh Nhựt Nghĩa trường đại học Marketing này giúp các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh có thêm tài liệu tham khảo!

  matem95 30-12-2013 691 34

 • Bộ sưu tập gồm các bài học tổng quan hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức, ra quyết định cá nhân trong tổ chức, tạo động lực cho người lao động,...Để nắm được nội dung và đi sâu hơn vào tìm hiểu hành vi tổ chức, mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập dưới đây.

  hohanhnhi 09-01-2014 725 42

 • + Xem thêm 3 BST Hành Vi Tổ Chức khác
 • Câu hỏi môn Hành vi tổ chức

  Tài liệu tham khảo Câu hỏi môn Hành vi tổ chức

  doc 6p nhuttailieu 26-09-2010 1074 486

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập môn Quản trị hành vi tổ chức

  Bạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp gì mang tính thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyêt hành vi tổ chức?

  doc 11p ahenpecked 24-12-2010 942 447

 • Quản trị hành vi tổ chức - Chương 1

  Chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức .

  ppt 19p chocolate_ice 20-07-2010 1111 442

 • Giáo trình hành vi tổ chức

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hành vi tổ chức

  ppt 30p mrbinhson89 20-10-2010 620 374

 • Hành vi tổ chức - Bất mãn và thỏa mãn trong công việc

  Tài liệu tham khảo chuyên môn hành vi tổ chức - Bất mãn và thỏa mãn trong công việc.

  ppt 17p bttanh4084857 05-12-2010 826 232

 • 100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

  Tham khảo tài liệu '100 câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p lestorm 03-04-2011 583 197

 • Bài giảng hành vi tổ chức - Bài 1 Giới thiệu về hành vi tổ chức

  Mục tiêu: Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: định nghĩa về hành vi tổ chức. Giải thích giá trị của việc nghiên cứu có hệ thống hành vi tổ chức. Liệt kê những thách thức và những cơ hội của các nhà quản lý để sử dụng những khái niệm của hành vi tổ chức...

  pdf 0p phongdat_91 15-10-2010 386 174

 • CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC

  Đối tượng nghiên cứu của HVTC là nghiên cứu ảnh hưởng của các cá nhân, các nhóm và tổ chức đối với hành vi trong tổ chức nhằm áp dụng sự hiểu biết này vào việc nâng cao hiệu quả của tổ chức. Hành vi tổ chức là lĩnh vực nghiên cứu bao gồm 3 cấp độ: cá nhân, nhóm và tập thể. HVTC quan tâm tới việc nghiên cứu cách thức mà con người cư xử và hành động trong tổ chức và ảnh...

  doc 31p thaithuan88 10-12-2010 378 155

 • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MÔN HỌC HÀNH VI TỔ CHỨC

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu hướng dẫn môn học hành vi tổ chức', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 180p everlasting09 13-03-2013 181 88

 • MÔN HỌC HÀNH VI TỔ CHỨC

  Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các hành vi của mình trong tổ chức. Trong môn học này, chúng ta cũng có thể tìm thấy những câu trả lời...

  pdf 180p sony_12 25-06-2013 90 38

 • Lý thuyết hành vi tổ chức

  Hành vi tổ chức nghiên cứu những điều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức . Ví dụ : Một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức , hành vi này nói lên điều gì ? Người nhân viên này có hài lòng với công việc mình không ? Anh ta nghĩ về tổ chức như thế nào mà có hành động như vậy ? Đó chính là điều mà các học giả về hành vi tổ chức quan tâm. Họ...

  doc 9p tenchinh14091990 30-07-2013 96 34

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

  Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp trình bày tổng quan văn hóa, khái niệm văn hóa doanh nghiệp, phân loại văn hoá, văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

  pdf 17p good_12 02-07-2014 25 9

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức

  Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức nhằm trình bày về phong cách lãnh đạo trong tổ chức, mối quan hệ của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức, sự ảnh hưởng, tác động ngược lại từ kết quả hoạt động đến các phong cách lãnh đạo.

  pdf 15p good_12 02-07-2014 20 6

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc

  Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc trình bày về nhóm và sự hình thành của nhóm, các giai đoạn phát triển của nhóm, nguyên nhân thất bại khi làm việc nhóm, nhóm có hiệu quả và hiệu quả thực hiện công việc, mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm và hiệu quả công việc.

  pdf 12p good_12 02-07-2014 11 6

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên

  Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên nhằm trình bày khái niệm hành vi, các loại hành vi con người, các nền tảng của hành vi cá nhân, cải biến hành vi trong tổ chức, quá trình học tập để phát triển bản thân, mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên, nguyên nhân đào tạo chưa hiệu quả.

  pdf 25p good_12 02-07-2014 12 5

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 Giao tiếp trong tổ chức trình bày về giao tiếp và chức năng của giao tiếp, mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu, nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

  pdf 27p expensive_12 04-07-2014 13 5

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Giới thiệu chung về hành vi tổ chức

  Nội dung chương 1 gồm có: Định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức, trình bày những lý do mà các nhà quản lý cần có kiến thức hành vi tổ chức.

  ppt 30p depthat 12-03-2014 28 5

 • Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo

  Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo nhằm trình bày về các nội dung chính như: phong cách lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện, có 3 phong cách lãnh đạo tiêu biểu đó là phong cách độc tài, phong cách dân chủ và phong cách tự do.

  pdf 17p good_12 02-07-2014 12 4

 • Bài giảng Hành vi tổ chức (TS Phạm Thị Kim Ngọc) - Bài 1 Tổng quan hành vi tổ chức

  Sau khi học bài Tổng quan hành vi tổ chức học viên cần: hiểu được hành vi tổ chức là gì? Xác định được tầm quan trọng của hành vi tổ chức, tóm tắt và phân biệt được các chức năng của hành vi tổ chức.

  pdf 13p five_12 19-03-2014 19 4

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn quản trị hành vô tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được Khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác, hiểu rỏ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị hành vi trong tổ chức.

  pdf 20p expensive_12 04-07-2014 13 4

 • + Xem thêm 2554 Hành Vi Tổ Chức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản