Harry Markowitz

Xem 1-5 trên 5 kết quả Harry Markowitz
 • Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz). Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm các tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai (rủi ro) của danh mục mà đạt được một mức thu nhập đã định.

  pdf41p bluesky_12 19-12-2012 121 71   Download

 • Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán William Sharpe ( 1964 ) đã đưa ra mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model- CAPM). Mô hình này cũng được trình bày tương tự bởi Treynor (1961) và Lintner (1965). CAPM đưa ra lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz (Harry Markowitz'sportfolio theory) giới thiệu về rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống (systematic and unsystematic risk).

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 217 97   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Chapter 17 Diversification & Asset Allocation The role and impact of diversification were first formally explained in the early 1950s by Harry Markowitz. Based on his work, we will look at how diversification works, and how we can be sure we have an efficiently diversified portfolio.

  pdf29p summerflora 27-10-2010 37 11   Download

 • p 01-01-1970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản