Harry markowitz

Xem 1-5 trên 5 kết quả Harry markowitz
 • Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz). Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm các tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai (rủi ro) của danh mục mà đạt được một mức thu nhập đã định.

  pdf41p bluesky_12 19-12-2012 114 66   Download

 • Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán William Sharpe ( 1964 ) đã đưa ra mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model- CAPM). Mô hình này cũng được trình bày tương tự bởi Treynor (1961) và Lintner (1965). CAPM đưa ra lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz (Harry Markowitz'sportfolio theory) giới thiệu về rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống (systematic and unsystematic risk).

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 210 97   Download

 • Chương 5 Rủi ro và tỷ suất sinh lợi thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Harry Markowitz và sự ra đời của lý thuyết danh mục, cân bằng thị trường, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM), lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch.

  pdf13p tienthanhcong7892 27-05-2014 57 17   Download

 • Chapter 17 Diversification & Asset Allocation The role and impact of diversification were first formally explained in the early 1950s by Harry Markowitz. Based on his work, we will look at how diversification works, and how we can be sure we have an efficiently diversified portfolio.

  pdf29p summerflora 27-10-2010 34 11   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Rủi ro và tỷ suất lợi sinh, trong bài giảng này tác giả giới thiệu tới các bạn những nội dung cơ bản về cân bằng thị trường, Harry Markowitz và sự ra đời của lý thuyết danh mục, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM) và cuối cùng là lý thuyết định giá doanh nghiệp chênh lệch. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và những ai quan tâm tới nội dung này.

  pdf0p cobetocxul10 08-07-2015 42 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản