Hash tables

Xem 1-20 trên 25 kết quả Hash tables
 • In computing, a hash table (also hash map) is a data structure used to implement an associative array, a structure that can map keys to values. A hash table uses a hash function to compute an index into an array of buckets or slots, from which the correct value can be found.

  pdf60p samsung_12 07-05-2013 26 3   Download

 • Nội dung: - Bảng băm - Định nghĩa hàm băm - Phương pháp xây dựng hàm băm - Phương pháp giải quyết đụng độ

  ppt24p trang82bh 04-12-2009 1297 261   Download

 • Bài 3: BẢNG BĂM (HASH TABLE) Phép băm được đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20. Nó dựa trên ý tưởng: biến đổi giá trị khóa thành một số (xử lý băm) và sử dụng số này để đánh chỉ cho bảng dữ liệu. Các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu như danh sách, cây nhị phân,… phần lớn được thực hiện bằng cách so sánh các phần tử của cấu trúc, do vậy thời gian truy xuất không nhanh và phụ thuộc vào kích thước của cấu trúc.

  pdf5p zues09 07-07-2011 303 78   Download

 • BẢNG BĂM (HASH TABLE)

  pdf16p hoang3 04-11-2009 141 111   Download

 • This book is about Java's support for dealing with groups of data. Prior to the Java 2 release, the only standard support for data structures and algorithms was a few fairly basic options available through arrays, hash tables, and vectors. Many people either created their own standard data structure library or reused one of several libraries introduced to deal with collections like the Generic Collection Library for Java (JGL) from ObjectSpace.

  pdf295p stumble 21-05-2009 200 83   Download

 • NODE hashtable[M]; //Khai bao bang bam Cài đặt bảng băm dùng phương pháp kết nối hợp nhất: 2.4.3. Bảng băm với phương pháp dò tuần tự Mô tả: - Cấu trúc dữ liệu: Bảng băm trong trường hợp này được cài đặt bằng danh sách kề có M phần tử, mỗi phần tử của bảng băm là một mẫu tin có một trường key để chứa khoá của phần tử. Khi khởi động bảng băm thì tất cả trường key được gán

  pdf5p zues09 07-07-2011 223 59   Download

 • 3. Các phương pháp tránh xảy ra đụng độ 2.4.1. Bảng băm với phương pháp kết nối trực tiếp (Direct chaining Method) Bảng băm được cài đặt bằng các danh sách liên kết, các phần tử trên bảng băm được “băm” thành M danh sách liên kết (từ danh sách 0 đến danh sách M–1). Các phần tử bị xung đột tại địa chỉ i được kết nối trực tiếp với nhau qua danh sách liên kết i. Chẳng hạn, với M=10, các phần tử có hàng đơn vị là 9 sẽ được băm vào danh sách liên kết i...

  pdf5p zues09 07-07-2011 118 41   Download

 • Most modern programming languages provide support for some type of object that can hold a variable number of elements. These objects are referred to as collections, and they can have elements added and removed with ease without having to worry about proper memory allocation. If you’ve programmed with classic ASP before, you’re probably familiar with the Scripting.Dictionary object, a collection object that references each element with a textual key. A collection that stores objects in this fashion is known as a hash table.

  pdf108p phongthinh 07-08-2009 289 32   Download

 • This second edition of Data Structures and Algorithms in Java has been augmented to make it easier for the reader and for instructors using it as a text in computer science classes. Besides coverage of additional topics, we’ve added end-of-chapter questions, experiments, and programming projects.

  pdf801p phucls288 29-06-2012 81 29   Download

 • BẢNG BĂM (HASH TABLE) Phép băm được đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20. Nó dựa trên ý tưởng: chuyển đổi khóa thành một số (xử lý băm) và sử dụng số này để đánh chỉ số cho bảng dữ liệu. Các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu như danh sách, cây nhị phân,… phần lớn được thực hiện bằng cách so sánh các phần tử của cấu trúc, do vậy thời gian truy xuất không nhanh và phụ thuộc vào kích thước của cấu trúc.

  pdf74p vitconmengu 16-08-2011 89 25   Download

 • Giả sử ta có 100 số nguyên có giá trị bất kỳ nằm trong khoảng từ 0 . . 999 Nếu sử dụng mảng a gồm 1000 phần tử để lưu trữ các số nguyên này sao cho a[i] = i thì số lần tìm kiếm số nguyên bất kỳ trong 100 số này là 1 lần Tuy nhiên, chỉ có 1/10 bộ nhớ được sử dụng, dẫn đến lãng phí bộ nhớ Phép biến đổi khóa là phương pháp tham khảo trực tiếp các phần tử trong một bảng (bảng băm) thông qua việc biến đổi số học trên...

  pdf25p rain105 12-08-2013 60 12   Download

 • Không đồng bộ I / O và một bộ đệm đọc trước tuần tự cải thiện tốc độ phục hồi dữ liệu, và một "thuật toán bạn thân" và kết quả loại Oracle tablespaces trong tập tin tối ưu hóa và quản lý bộ nhớ. InnoDB cũng hỗ trợ việc tạo tự động các chỉ số hash trong bộ nhớ trên cơ sở là cần thiết để cải thiện hiệu suất, và nó sử dụng vùng đệm để nâng cao độ tin cậy và tốc độ hoạt động cơ sở dữ liệu. ...

  pdf37p kimku16 10-10-2011 30 8   Download

 • InnoDB cũng hỗ trợ việc tạo tự động các chỉ số hash trong bộ nhớ trên cơ sở là cần thiết để cải thiện hiệu suất, và nó sử dụng vùng đệm để nâng cao độ tin cậy và tốc độ hoạt động cơ sở dữ liệu. Kết quả là, các bảng InnoDB phù hợp (và đôi khi vượt quá) thực hiện các bảng MyISAM. InnoDB bảng được hoàn toàn di động giữa các hành và kiến trúc khác nhau,

  pdf37p kimku16 10-10-2011 29 8   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 2 do tác giả Trương Hải Bằng biên soạn gồm 4 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung về sắp thứ tự ngoại. Chương 2 cung cấp cho bạn đọc nội dung về bảng băm (hash table).

  pdf61p talata_8 27-01-2015 40 16   Download

 • Các thuật toán tìm kiếm đều dựa vào việc so sánh giá trị khoá (Key). Phụ thuộc kích thước của tập các phần tử Thời gian tìm kiếm không nhanh do phải thực hiện nhiều phép so sánh có thể không cần thiết ( O(n), O(logn), …) = Có phương pháp lưu trữ nào cho phép thực hiện tìm kiếm với hiệu suất cao hơn không ( độ phức tạp hằng số)?

  pdf9p hoangyen999 04-05-2013 32 5   Download

 • Thông thường người ta lưu chuỗi cung như các kiểu dữ liệu khác trong các dạng mà ta có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng. Cách tốt nhất là dùng hash table. Đây là phương thức lưu trữ thông tin bằng cách biểu diễn một phép tính đặc biệt lên đối tượng. Phép toán đó gọi là hash code.

  ppt76p skyknight 05-08-2013 92 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 8: Hash table trình bày các vấn đề cơ bản với arrays list, linked list, bảng băm "hoàn hảo", hàm băm hoàn hảo, phương pháp xây dựng hàm băm, ưu điểm của bảng băm, các cách giải quyết xung đột, các bảng băm phổ biến,...

  ppt38p xaydungk23 11-06-2014 34 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Tìm kiếm II" trình bày các nội dung: Các dạng cây đặc biệt sử dụng trong tìm kiếm, cấu trúc Bảng băm (Hash Table), tìm kiếm xâu mẫu (Pattern Matching). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

  pdf33p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 2   Download

 • Chương 2 này sẽ khảo sát một cấu trúc dữ liệu mới được gọi là bảng băm (hash table). Các phép toán trên bảng băm sẽ giúp hạn chế số lần so sánh, và vì vậy sẽ cố gắng giảm thiểu được thời gian truy xuất. Chương này cũng sẽ giới thiệu các chủ đề và các phép toán chính thường dùng trên cấu trúc bảng băm. Mời các banjc ùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf40p namthangtinhlang_02 06-11-2015 26 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - ĐH Hàng Hải với kết cấu gồm 4 chương giới thiệu những nội dung về: Khái niệm liên quan đến CTDL, các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, cây (tree), bảng băm (hash table). Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf84p anhgau456 23-11-2015 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản