Hdi

Xem 1-20 trên 22 kết quả Hdi
 • Tài liệu tham khảo tiểu luận kinh tế phát triển về Đề tài " Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay ".

  doc28p truong0312 30-10-2010 219 116   Download

 • Ebook "Chỉ số phát triển kinh tế trong HDI - Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu" do PGS.TS. Đặng Quốc Bảo và TS. Trương Thị Thúy Hằng (đồng chủ biên) được biên soạn nhằm mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một trong những nội dung của kết quả nghiên cứu đề tài KX.05.05: "Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người HDI của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005".

  pdf232p lanlan38 02-04-2013 128 49   Download

 • Ebook Chỉ số phát triển giáo dục HDI - Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu do PGS.TS. Đặng Quốc Bảo và TS. Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ biên. Cuốn sách gồm 2 phần chính. Phần I trình bày chỉ số phát triển giáo dục - cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Phần II trình bày một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam.

  pdf256p lanlan38 02-04-2013 73 39   Download

 • Ebook "Chỉ số tuổi thọ trong HDI - Một số vấn đề thực tiễn ở Việt Nam" do PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, TS. Trương Thị Thúy Hằng (đồng chủ biên) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về phương pháp và kỹ thuật tính toán về chỉ số tuổi thọ trong HDI trong hoàn cảnh Việt Nam.

  pdf173p lanlan38 02-04-2013 63 23   Download

 • Chỉ số HDI là thước đo tổng hợp về sự phát triển của con người trên phương diện sức khoẻ, tri thức và thu nhập. Ba chỉ tiêu thành phần phản ánh các khía cạnh sau: Một cuộc sống dài lâu và khoẻ mạnh, được đo bằng tuổi thọ trung bình từ lúc sinh

  pdf40p duypha 15-07-2009 520 184   Download

 • Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi một kinh tế gia người Pakistan là Mahbub ul Haq vào năm 1990. Sơ đồ dứơi đây mô tả một cách tổng quát, rõ ràng về cách xây dựng các chỉ số phát triển con...

  pdf40p vantuong_x1 23-11-2009 456 167   Download

 • Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế. GDP hàng năm tăng từ 6% đến 8% trong giai đoạn 2000-2010, GDP bình quân đầu người tăng nhanh, từ 402 đô la năm 2000 lên 1168 đô la vào năm 2010.

  pdf22p nobita_12 16-11-2013 71 34   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại.

  doc51p thai_huy2610 15-06-2010 1035 558   Download

 • Chỉ số phát triển của con người là một số đo tóm lược sự phát triển của con người. Nó do thành tựu trung bình ở một nước theo 3 độ đo cơ bản của phát triển con người: Một cuộc đời khoẻ mạnh và lâu dài, đo bằng tuổi thọ. Kiến thức đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn và tỉ số kết hợp tổng lượng học sinh đi học tiểu học, trung học và đại học.

  pdf30p anhtuyet 10-06-2009 771 264   Download

 • Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người), tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh).

  pdf193p hizaza 07-10-2009 259 113   Download

 • Calculting the Human Development Indices là tài liệu tham khảo về Quản trị nguồn nhân lực.

  pdf54p phannhunguyet 24-11-2009 105 46   Download

 • Câu 1. Trình bày đặc điểm đô thị và đô thị hóa ở nước ta Câu 2. Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta Câu 3. Trong quá trình đô thị hóa cần chú ý những điểm nào. Câu 4. Trình bày sự phân hóa chất lượng cuộc sống ở nước ta. Phương hướng nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Câu 5. Trình bày sự phân hóa HDI theo các vùng ở nước ta GIẢI ĐÁP Câu 1.

  doc4p tieungot 26-01-2013 82 35   Download

 • Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực… Trong các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 có những chỉ số quan trọng như: Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số bền vững môi trường (ESI), tỷ lệ che phủ rừng,..

  pdf3p bibocumi24 05-01-2013 78 24   Download

 • Bên cạnh đó chỉ số HDI của Việt Nam năm 2000 xếp thứ 100/171 nước . Qua “ điều tra lao động - việc làm ở Việt Nam ” các năm 1996 – 1999 cho thấy : lực lượng lao động không có trình độ chuyên môn – kỹ thuật chiếm trong tổng số lực lượng lao động được điều tra ( 35,8 – 37,7 triệu người ) ngày càng giảm qua các năm . Cụ thể như sau : Năm Lực lượng lao động không có trình độ/ tổng số lao động 1996 87,69% 1997 87,71% 1998 86,69%...

  pdf6p caott10 22-07-2011 48 12   Download

 • tế xã hội. Thu nhập bình quân đầu người được đánh giá vào nhóm các nước nghéo nhất thế giới. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội giữa Việt Nam và các nước ASEAN năm 1993. Chỉ tiêu Việt Nam Indonêxia Malaixia Philipin Xingapo Thái Lan GDP bình quân đầu người USD - Phương pháp Atlas 170 19.3102.040 GDP bình quân đầu người USD - Phương pháp PPP 20.4706.390 Chỉ số HDI 0,514 0,568 0.794 0.621 0.836 0.798 Vị trí HDI trong 176 nước 116 HDI - chỉ số phát triển con người.

  pdf19p cnkbmt2 16-10-2011 41 10   Download

 • Bài giảng Chương 1: Tăng trường và phát triển kinh tế trình bày về tăng trưởng kinh tế, lợi ích của tăng trưởng kinh tế, nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển, chỉ số phát triển con người (HDI),...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt35p xphuongnb4869 29-10-2014 44 15   Download

 • The 14 statistical tables provide an overview of key aspects of human development. The tables include composite indices esti- mated by the Human Development Report Office (HDRO) using data available to the HDRO on 15 October 2012. All indicators, along with the technical notes on the calculation of composite indicators and additional sources of information, are available online at http://hdr.undp.org/en/statistics. Countries and territories are ranked by their 2012 HDI value.

  pdf65p thamgiacongdong 02-05-2013 23 4   Download

 • Phải phấn đấu để nâng cao nhanh chóng trình độ, tri thức, tăng cường nội lực về khoa học và công nghệ, nắm bắt vận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ nắm bắt vận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học mới nhất để hoàn thành thắng lợi công nghiệp hóa - hiện đại hóa thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

  pdf7p caott8 26-07-2011 32 4   Download

 • In the previous report on the status of integrated approaches to water resources management to the UNCSD in 2008, countries were grouped using the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) categorization. This categorization consists of a relatively small group of “developed countries” and a much larger group of “developing countries”.

  pdf394p seketnoi 26-04-2013 24 3   Download

 • Countries have responded well to the surveys. 1346 countries have responded to the Level 1 survey, corresponding to some 70% of UN member states with fairly even distribution among geographical regions and HDI groupings (Figure 1.3 and Table 1.1). The response rate to particular questions was consistently very high at over 95% with very few questions having multiple answers from some countries.

  pdf40p seketnoi 26-04-2013 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản