Hệ phương trình cân bằng hóa học

Xem 1-20 trên 166 kết quả Hệ phương trình cân bằng hóa học
 • Cân bằng hóa học là sự cân bằng về số lượng nguyên tố của các chất trong hai vế của một phản ứng hóa học. Nguyên tắc: số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau.Đặt ẩn số là các hệ số hợp thức.Dùng định luật bảo toàn khối lượng để cân bằng nguyên tố và lập phương trình đại số. Chọn nghiệm tùy ý cho một ẩn, rồi dùng hệ phương trình đại số để suy ra các ẩn số còn lại. Phương pháp cân bằng electron.

  pdf107p nmt_290491 10-03-2010 440 195   Download

 • Hằng số cân bằng Các phản ứng hóa học dùng trong phân tích được gọi là phản ứng phân tích, tùy theo mục đích phân tích định tính hay định lượng mà phản ứng phân tích phải thỏa mãn những yêu cầu khác nhau. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, được đặc trưng bởi hằng số cân bằng K, là hằng số đối với mỗi phản ứng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. mA + nB pC + qD (1.1) ...

  pdf45p dinhlan0501 07-03-2011 460 218   Download

 • Hoá học vô cơ nghiên cứu hầu hết các nguyên tố hoá học và hợp chất của chúng (trừ phần lớn các hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơ), nên ranh giới giữa hoá vô cơ và hoá hữu cơ là không rõ ràng. Do đó việc phân loại các chất vô cơ chỉ là tương đối. * Sơ đồ phân loại các chất vô cơ: CÁC CHẤT VÔ CƠ ĐƠN CHẤT 1. Kim loại 2. Á kim 3. Phi kim 4. Khí hiếm HỢP CHẤT 1. Hợp chất hoá học kim loại 2. Hyđrua 3. Oxit 4....

  pdf29p dinhlan0501 07-03-2011 650 199   Download

 • Hoá học môi trường là một môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá học trong môi trường. Đối tượng của nó là các quá trình vận chuyển, các tác động ảnh hưởng qua lại của các hình thái hoá học trong môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất cùng với ảnh hưởng của các hoạt động của con người lên những môi trường kể trên.

  pdf10p dinhlan0501 07-03-2011 361 124   Download

 • Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của hệ bị thay đổi. Ta gọi các tác động đó là các nhiễu loạn. Đối với không gian điều hoà, các nhiễu loạn đó bao gồm: nhiễu loạn về nhiệt, về ẩm, về phát tán các chất độc hại vv. .. 3.1.1.

  pdf29p ntgioi120404 12-11-2009 293 96   Download

 • Có thể nói trong phản ứng hóa học có hai loại : phản ứng không làm thay đổi mức oxi hóa như phản ứng trung hòa, phản ứng trao đổi,…và phản ứng có thay đổi mức oxi hóa - là phản ứng oxi hóa khử, nó là loại phản ứng xảy ra nhiều nhất trong hóa học. Để thay đổi mức oxi hóa thì trong phản ứng có sự chuyển dời electron - khi có sự chuyển dời electron thì có dòng điện phát sinh vì vậy giữa phản ứng oxi hóa khử và dòng điện có mối tương quan...

  pdf21p dinhlan0501 07-03-2011 291 88   Download

 • Hạt nhỏ nhất đại diện cho chất là phân tử, chứ không phải là nguyên tử, tính chất của phân tử đồng nhân cũng không giống với nguyên tử tạo phân tử như O2 và O. Vì vậy những kiến thức về phân tử - đứng trên góc độ hoá học có lẽ cần thiết hơn là nguyên tử nữa. - Phân tử lại được tạo thành từ nguyên tử, tính chất của phân tử lại hoàn toàn khác với tính chất của nguyên tử tạo nên nó ví dụ như tính chất của HCl khác hẳn với H2 và...

  pdf10p dinhlan0501 07-03-2011 218 79   Download

 • Những kết quả phân tích định lượng được diễn tả bằng những đại lượng tương đối như phần trăm, phần nghìn, phần triệu hoặc phần tỷ chất cần xác định trong mẫu, lượng gam các chất trong một mililit hoặc một lít dung dịch mẫu; lượng gam chất trong một tấn mẫu hoặc mol phần của cấu tử cần xác định trong mẫu.

  pdf337p kydabk 12-11-2010 195 77   Download

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM và ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC 1.1.CÁC KHÁI NIỆM : - Từ thế kỷ V trước Công nguyên, người ta đã có ý niệm về nguyên tử : là hạt nhỏ nhất cấu thành nên vật chất. - Vào cuối thế kỷ thứ XIX nguyên tử đã trở thành một thực tế thực nghiệm. Các nguyên tử có kích thước ≈ 1 A (10-10 m) và có khối lượng vào khoảng 10-23g. - Cũng vào lúc này (cuối thế kỷ thứ XIX) người ta cũng đã biết nguyên tử có cấu tạo phức tạp - từ các hạt...

  pdf10p dinhlan0501 07-03-2011 274 74   Download

 • Vai trò của nước Nước rất cần thiết cho sự sống, có thể nói, ở đâu có nước là ở đó có sự sống và ngược lại. Con người cần mỗi ngày 1,83 lít nước để ăn, uống. Nước giúp cho con người, động thực vật trao đổi vận chuyển thức ăn, tham gia vào các phản ứng sinh hóa học và các mối liên kết, cấu tạo trong cơ thể. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu nước sinh hoạt cho mỗi người, mỗi ngày khoảng 150 lít. Trong cơ thể người có khoảng từ 65 ÷ 68%...

  pdf28p dinhlan0501 07-03-2011 155 71   Download

 • Đặc điểm chung Gồm các nguyên tố: heli (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe) và radon (Rn). He Cấu hình e Rnguyên tử (Ǻ) I1 (eV) %Vtrong không khí 1s2 1,22 24,59 5.10-4 Ne 2s22p6 1,6 21,56 16.10-4 Ar 3s23p6 1,92 15,76 0,93 Kr 4s24p6 1,98 14  10-4 Xe 5s25p6 2,18 12,13  10 -5 Rn 6s26p6 2,2 10,75  10 -12 - Các khí hiếm có lớp e ngoài cùng bão hoà: ns2np 6, nên nguyên tử khí hiếm bền không kết hợp thành phân tử. - Hoạt tính hoá học của các khí hiếm rất...

  pdf9p dinhlan0501 07-03-2011 171 71   Download

 • Khi cho AgCl vào dung dịch amoniac, người ra nhận thấy AgCl tan ra và thu được hợp chất [Ag(NH3)2]Cl, chất này không phân li riêng lẽ cho Ag+, Cl-, NH3 mà là [Ag(NH3)2]+ và Cl-. Ta thấy số liên kết quanh Ag+ đã vượt quá hoá trị thông thường - số loại chất như vậy ngày càng nhiều. Và người ta phải xếp nó thuộc một loại khác trong hoá học - Đó là phức chất - hợp chất phức tạp. Phức chất để chỉ các phân tử hay ion trong đó một nguyên tử được gắn với...

  pdf7p dinhlan0501 07-03-2011 242 72   Download

 • Một hệ được gọi là cân bằng nhiệt động học khi hệ không trao đổi với bất cứ gì với môi trường bên ngoài và những biến số trạng thái chỉ có một giá trị duy nhất ở mọi thời điểm và không phụ thuộc vào thời gian

  pdf29p dinhlan0501 07-03-2011 242 66   Download

 • Chúng ta biết theo tiên đề 1 của cơ học lượng tử, thì mọi thông tin về hệ vi mô chỉ có thể được rút ra từ phương trình sóng mà cụ thể là phương trình sóng Schrodinger, nhưng chúng ta cũng đã biết phương trình sóng Schrodinger chỉ giải chính xác cho nguyên tử H (hoặc ion hidrogenoid). Với nguyên tử nhiều electron, cũng đã nhờ phương pháp gần đúng, đó là mô hình trường xuyên tâm đã nghiên cứu trong các chương trước.

  pdf12p dinhlan0501 07-03-2011 235 57   Download

 • Mendeleev: “Nguyên tố hoá học là dạng các nguyên tử đặc trưng bằng toàn bộ tính chất xác định. Nếu khái niệm hạt ứng với vật đơn giản thì khái niệm về nguyên tử ứng với nguyên tố”.

  pdf12p dinhlan0501 07-03-2011 172 49   Download

 • Hóa học phân tích, hiểu theo nghĩa rộng, không những chỉ là khoa học về phương pháp phân tích và định lượng các chất thể mà còn là khoa học về các phương pháp kiểm tra những quá trình hóa lý và kỹ thuật hóa học

  pdf56p vanthang122141 11-12-2011 144 50   Download

 • NGUYÊN TỬ MỘT ELECTRON : HYDRO và ION GIỐNG HYDRO. Đây là hệ vi mô có thật và đơn giản nhất : hệ có một nhân và một electron. Dĩ nhiên mọi thông tin từ hệ này cũng phải từ phương trình sóng Schrodinger, nhưng việc giải phương trình sóng là một điều vô cùng phức tạp, ta chỉ lấy kết quả của việc giải phương trình và từ kết quả đó để làm cơ sở để suy ra với nguyên tử nhiều electron.

  pdf7p dinhlan0501 07-03-2011 199 56   Download

 • Khái quát về những trạng thái tập hợp của chất. Bản chất của liên kết hoá học giữa các nguyên tử quyết định tính chất hoá học của chất, nhưng không giải thích nguyên nhân gây ra trạng thái của chất. Đó là trạng thái khí, lỏng, rắn. Chất mà chúng ta thường tiếp xúc là tổ hợp của một số khổng lồ các tiểu phân hoá học : nguyên tử, phân tử, ion.

  pdf17p dinhlan0501 07-03-2011 128 45   Download

 • NHỮNG TRẠNG THÁI CHUNG CỦA LỚP VỎ ELECTRON Ta đã biết khi khảo sát hệ vi mô, tất cả các thông tin đều chỉ có thể lấy từ phương trình sóng Schrodinger. Phương trình sóng Schrodinger chỉ có thể giải chính xác cho hệ một electron, một hạt nhân. Đối với nguyên tử nhiều electron, nhiệm vụ của cơ lượng tử cũng là việc xác định các hàm ψ mô tả những trạng thái chung của toàn bộ hệ thống electron của cả lớp vỏ electron và những giá trị năng lượng E tương ứng.

  pdf7p dinhlan0501 07-03-2011 130 45   Download

 • HOÁ HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT 5.1. Giới thiệu chung về hoá chất bảo vệ thực vật 5.1.1. Vai trò của hoá chất bảo vệ thực vật Hàng năm, ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới có rất nhiều sinh vật như côn trùng, sâu bọ, nấm, vi khuẩn, cỏ dại, thực vật ký sinh v.v… gây tác hại to lớn cho cây trồng và sản phẩm nông nghiệp. Do vậy, vấn đề bảo vệ thực vật rất được quan tâm.

  pdf12p dinhlan0501 08-03-2011 103 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản