» 

Hệ Phương Trình Tuyến Tính

 • HẠNG CỦA MA TRẬN & HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

  I. Mục đích. Việc giải bài toán hệ phương trình tuyến tính có một ý nghĩa rất to lớn trong nghiên cứu khoa học cũng như trong thực tế. Lý thuyết hạng của ma trận nhằm để giải quyết bài toán: Khi nào thì hệ phương trình tuyến tính có nghiệm? Trong các tài liệu giảng dạy môn Toán Cao Cấp ở các trường Đại Học, thông thường, người ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên các hàng...

  pdf 6p vudinhthang 04-01-2010 4536 1070

 • ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh cao đẳng đại học - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI TẬP CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.

  pdf 2p vu5880636 20-10-2010 1334 415

 • Đề tài thảo luận "Hệ phương trình tuyến tính"

  Hệ hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm. Định lý Croncke – Capelly: Điều kiện cần và đủ để một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm là hệ đó có hạng của ma trận mở rộng bằng hạng của ma trận hệ số Hệ (1) có nghiệm khi và chỉ khi : r(A) = r(A)

  doc 11p hoangnga2010 07-12-2010 710 105

 • Toán Ứng dụng - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

  Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính. Hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình, n ẩn có dạng:Hệ phương trình tuyến tính được gọi là thuần nhất nếu tất cả các hệ số tự do b1, b2, …, bm đều bằng 0. Định nghĩa hệ không thuần nhất. Hệ phương trình tuyến tính được gọi là không thuần nhất nếu ít nhất một trong các hệ số tự do b1, b2, …, bm khác 0. Nghiệm của hệ là một...

  pdf 30p trinhvang 25-01-2013 184 64

 • Bài tập : Ma trận – định thức – hệ phương trình tuyến tính

  Mời các bạn tham khảo và giải một số bài tập về ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính . mong rằng những bài tập này sẽ giúp cho các bạn phần nào đó trong khi ôn tập để làm bài kiểm tra hay thi hết môn.

  pdf 26p vu5880636 20-10-2010 691 246

 • Chương 2 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

  HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH:Các khái niệm hệ phương trình Crame, Phương pháp Gauss,hệ phương trình Thuần nhất, Một số ứng dụng

  ppt 26p cong12121992 17-04-2011 438 166

 • Ma trận – định thức – hệ phương trình tuyến tính - Phần 1

  Tham khảo tài liệu 'ma trận – định thức – hệ phương trình tuyến tính - phần 1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p vu5880636 20-10-2010 408 137

 • Hệ phương trình tuyến tính

  Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn học bài Hệ phương trình tuyến tính

  doc 4p huonggiang08 25-09-2010 282 124

 • Chương 1: Ma trận hệ phương trình tuyến tính

  Phương trình tuyến tính (hay còn gọi là phương trình bậc một hay phương trình bậc nhất) là một phương trình đại số có dạng:f(x) = ax + b = 0\, b là một hằng số (hay hệ số bậc 0). a là hệ số bậc một. Phương trình bậc một được gọi là phương trình tuyến tính vì đồ thị của phương trình này

  pdf 9p hoangyen999 15-05-2013 47 7

 • Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 3 Hệ phương trình tuyến tính

  Nội dung cần tìm hiểu và nắm các kiến thức trong chương này gồm: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf 30p hohanhnhi 06-01-2014 43 5

 • Ma trận - Định thức - Hệ phương trình

  Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận dùng để lưu trữ các hệ số của hệ phương trình tuyến tính và biến đổi tuyến tính. Trong lý thuyết đồ thị, ma trận thường dùng để biểu diễn đồ thị (ví dụ: ma trận kề), lưu trữ trọng...

  pdf 83p htungc1 05-06-2010 2317 701

 • Bài giảng chương 4 : Hệ phương trình tuyến tính

  Hệ phương trình tuyến tính là một tập hợp các phương trình tuyến tính với những biến số . Mời các bạn tham khảo bài giảng dưới đây để hiểu thêm về hệ phương trình này.

  doc 40p anhhero6064 19-10-2010 161 79

 • Bài tập Toán cao cấp - Tập 1: Đại số tuyến tính và hình học giải tích - Nguyễn Thủy Thanh

  Bài tập Toán cao cấp - Tập 1: Đại số tuyến tính và hình học giải tích gồm các bài tập theo các chủ đề nội dung về số phức, đa thức và hàm hữu tỉ, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và các nội dung khác. Cùng tham khảo tài liệu để học nắm vững các kiến thức của môn học.

  pdf 277p pvdk276 09-12-2012 164 72

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính: Phần 1 - Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính này giúp sinh viên làm các bài tập dựa trên cuốn "Toán cao cấp (A1), phần đại số tuyến tính". Phần 1 cuốn gồm gồm các bài tập về các chương: Sơ lược về khái niệm nhóm, vành, trường (chương 0); định thức (chương 1), không gian vectơ (chương 2), hệ phương trình tuyến tính (chương 3).

  pdf 104p mynhanvole91 10-07-2014 17 10

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương

  Nội dung chương 2 Hệ phương trình tuyến tính thuộc bài giảng Đại số tuyến tính trình bày về khái niệm hệ phương trình tuyến tính, phương pháp ma trận nghịch đảo, phương pháp định mức; các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

  pdf 23p cheap_12 08-07-2014 11 5

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Hệ phương trình tuyến tính trình bày khái niệm tổng quát, hệ phương trình Cramer, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát và một số nội dung khác.

  pdf 130p hoahue91 19-07-2014 5 3

 • Bài tập đại số tuyến tính - dành cho hệ VB2 và VLVH - ThS. Trần Thị Tuấn Anh

  Tài liệu Bài tập đại số tuyến tính - dành cho hệ VB2 và VLVH tập hợp bài tập 3 chương: ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng trong kinh tế. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên hệ văn bằng 2 và hệ vừa làm vừa học.

  pdf 4p berybr 17-04-2014 14 3

 • Giáo trình toán học cao cấp (Trọn bộ 2 tập)_Tập 1

  Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thức-ma trận. Hệ phương trình tuyến tính. Không gian vectơ. Phép tính tích phân của hàm số một biến

  pdf 273p kieungocbich 12-09-2010 1803 1039

 • Giáo trình về toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

  Chương 1: Mở đầu về lôgíc mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số Chương 2: Không gian véc tơ Chương 3: Ma trận Chương 4: Định thức Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính Chương 6: ánh xạ tuyến tính Chương 7: Không gian véc tơ Euclide dạng toàn phương

  doc 146p juno249 27-02-2010 1265 772

 • Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) - NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương học: Chương 1 tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; chương 2 hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; chương 3 các định lí về giá trị trung bình và ứng dụng; chương 4 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính; chương 5 không gian vectơ; chương 6 phép tính tích phân của hàm số...

  doc 270p nguyenthanha2 19-11-2010 981 401

 • + Xem thêm 548 Hệ Phương Trình Tuyến Tính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản