» 

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính.

  la_la123 11-04-2013 1220 305

 • 11 bài giảng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan của môn học về các đặc điểm của cơ sở dữ liệu,truy vấn dữ liệu, ngôn ngữ SQL,các lệnh giao tác..mời quý thầy cô và các bạn sinh viên ngành công nghệ cùng tham khảo để làm tư liệu giảng dạy và học tập tốt!

  tuyetroimuahe123 20-12-2013 244 11

 • + Xem thêm 6 BST Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu khác
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Tham khảo tài liệu 'hệ quản trị cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p vusuakhongduong 19-04-2009 930 568

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 1 - Giới thiệu

  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (CSDL/DB), về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/DBMS) và về hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction). Các tính chất một giao...

  pdf 18p nuoiheocuoivo 09-05-2010 1230 507

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 6 - Hệ thống phục hồi

  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG VI HỆ THỐNG PHỤC HỒI (Recovery system) MỤC ĐÍCH Một hệ thống máy tính, cũng giống như các thiết bị cơ - điện khác, luôn có nguy cơ bị hỏng hóc do nhiều nguyên nhân hư đĩa, mất nguồn, lỗi phần mềm v..v... Điều này dẫn đến hậu quả là sự mất thông tin. Vì vậy, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các cơ chế đáp ứng lại nguy cơ hệ thống...

  pdf 16p nuoiheocuoivo 09-05-2010 412 292

 • Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3

  Tài liệu tham khảo Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  doc 3p chau_1083 05-09-2010 518 263

 • Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 4

  Tham khảo tài liệu 'bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p chau_1083 05-09-2010 325 210

 • Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.

  pdf 112p quanghoa25 11-04-2011 408 183

 • Microsoft visual foxpro 6.0 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Tham khảo bài thuyết trình 'microsoft visual foxpro 6.0 - hệ quản trị cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 42p robowonder 11-06-2011 388 160

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/ DBMS: DataBase Management System) là một hệ thống gồm một CSDL và các thao tác trên CSDL đó, được thiết kế trên một nền tảng phần cứng, phần mềm và với một kiến trúc nhất định

  pdf 138p trinh02 23-01-2013 283 134

 • BÀI 6: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA GIS

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống quản lý, lưu trữ, bảo trì toàn bộ cơ sở dữ liệu.

  ppt 11p haybenice 18-06-2011 127 36

 • Tài liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến...

  pdf 23p possibletb 28-11-2012 54 15

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

  pdf 32p thick_12 14-07-2014 9 5

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng nhằm trình bày về sự phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, ưu và nhược điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tiếp cận hướng đối tượng, giới thiệu về OODM và OODBMS, ưu và nhược điểm của OODM và OODBMS.

  pdf 246p bad_12 03-07-2014 19 4

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ vấn tin SQL trình bày về kiến thức ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulate Language - DML)ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ phi thủ tục; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL).

  pdf 62p thick_12 14-07-2014 9 3

 • Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đỗ Quang Vinh

  Giới thiệu đến người học các kiến thức về các khái niệm dữ liệu - thông tin - tri thức, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, đối tượng sử dụng CSDL,... Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

  ppt 52p couple 20-06-2014 12 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Chương 3,4: Một số thao tác trên CSDL/ Query

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong chương 3 của bộ bài giảng nội dung chính tập trung giới thiệu hai thao tác cơ bản trên CSDL là import dữ liệu và export dữ liệu. Tiếp theo là chương 4, chương này trình bày những kiến thức về Query, đầu tiên là phần giới thiệu Query. phần tiếp theo đề cập đến các toán tử và biểu thức trong Access, sau đó chương 4 hướng...

  pdf 94p caucamtu 24-04-2014 6 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dưới đây với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vai trò và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như quá trình tương tác giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft...

  pdf 241p dungfam 09-06-2014 19 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 5: Form - biểu mẫu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương trong đó nội dung chương 5 đề cập các vấn đề liên quan đến form - biểu mẫu. Nội dung chính của chương này bắt đầu bằng việc giới thiệu về khái niệm, đặc điểm của form, phần tiếp theo hướng dẫn thiết kế from và thiết kế các điều khiển trên form. Phần cuối của chương 5 trình bày vấn đề thuộc tính của form, form...

  pdf 40p caucamtu 24-04-2014 4 2

 • Giới thiệu môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Nguyễn Minh Vi

  Giới thiệu môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu DBMS, lưu trữ dữ liệu, tối ưu truy vấn, quản lý giao tác và khôi phục sự số cùng tìm hiểu các bài giảng để hiểu sâu hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúc các bạn học tốt.

  pdf 46p fast_12 25-06-2014 3 2

 • Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu - ThS. Nguyễn Thị Thúy Loan

  Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu trình bày Tổng quan về SQL Server, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, lập trình với cơ sở dữ liệu, Store Procedure (thủ tục), Trigger & Function, Backup anh restore

  pdf 97p hoa_loaken91 30-05-2014 8 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 7: Macro

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương trong đó chương 7 có chủ đề là Macro, đây là tập hợp của một hoặc nhiều thao tác nhằm tạo ra một hoạt động nào đó. Nội dung chương này ngoài trình bày khái niệm macro còn đề cập đến những vấn đề như mở cửa sổ macro, thanh công cụ macro, tạo mạch macro và đưa hành động vào. Bên cạnh đó những nội dung liên quan đến...

  pdf 16p caucamtu 24-04-2014 6 2

 • + Xem thêm 4502 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản