» 

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính.

  la_la123 11-04-2013 1190 301

 • 11 bài giảng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan của môn học về các đặc điểm của cơ sở dữ liệu,truy vấn dữ liệu, ngôn ngữ SQL,các lệnh giao tác..mời quý thầy cô và các bạn sinh viên ngành công nghệ cùng tham khảo để làm tư liệu giảng dạy và học tập tốt!

  tuyetroimuahe123 20-12-2013 221 9

 • + Xem thêm 8 BST Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu khác
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Tham khảo tài liệu 'hệ quản trị cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p vusuakhongduong 19-04-2009 929 568

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 1 - Giới thiệu

  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (CSDL/DB), về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/DBMS) và về hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction). Các tính chất một giao...

  pdf 18p nuoiheocuoivo 09-05-2010 1212 507

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 6 - Hệ thống phục hồi

  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG VI HỆ THỐNG PHỤC HỒI (Recovery system) MỤC ĐÍCH Một hệ thống máy tính, cũng giống như các thiết bị cơ - điện khác, luôn có nguy cơ bị hỏng hóc do nhiều nguyên nhân hư đĩa, mất nguồn, lỗi phần mềm v..v... Điều này dẫn đến hậu quả là sự mất thông tin. Vì vậy, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các cơ chế đáp ứng lại nguy cơ hệ thống...

  pdf 16p nuoiheocuoivo 09-05-2010 412 292

 • Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3

  Tài liệu tham khảo Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  doc 3p chau_1083 05-09-2010 515 262

 • Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 4

  Tham khảo tài liệu 'bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p chau_1083 05-09-2010 320 209

 • Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.

  pdf 112p quanghoa25 11-04-2011 402 182

 • Microsoft visual foxpro 6.0 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Tham khảo bài thuyết trình 'microsoft visual foxpro 6.0 - hệ quản trị cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 42p robowonder 11-06-2011 382 159

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/ DBMS: DataBase Management System) là một hệ thống gồm một CSDL và các thao tác trên CSDL đó, được thiết kế trên một nền tảng phần cứng, phần mềm và với một kiến trúc nhất định

  pdf 138p trinh02 23-01-2013 264 133

 • BÀI 6: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA GIS

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống quản lý, lưu trữ, bảo trì toàn bộ cơ sở dữ liệu.

  ppt 11p haybenice 18-06-2011 124 36

 • Tài liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến...

  pdf 23p possibletb 28-11-2012 51 15

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

  pdf 32p thick_12 14-07-2014 9 5

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Chương 3,4: Một số thao tác trên CSDL/ Query

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong chương 3 của bộ bài giảng nội dung chính tập trung giới thiệu hai thao tác cơ bản trên CSDL là import dữ liệu và export dữ liệu. Tiếp theo là chương 4, chương này trình bày những kiến thức về Query, đầu tiên là phần giới thiệu Query. phần tiếp theo đề cập đến các toán tử và biểu thức trong Access, sau đó chương 4 hướng...

  pdf 94p caucamtu 24-04-2014 6 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Văn Ước

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Chuẩn hóa dữ liệu nhằm trình bày về quan hệ được chuẩn hóa và quan hệ không chuẩn hóa, mối quan hệ thuộc một trong các dạng, các bất thường của quan hệ ER, cơ sở dữ liệu phân tán.

  pdf 65p thick_12 14-07-2014 9 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về định nghĩa cơ sở dữ liệu, hệ thống xử lý tập tin, các thành phần của hệ thống xử lý tập tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sự phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, các mức biểu diễn của cơ sở dữ liệu.

  pdf 22p thick_12 14-07-2014 7 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Vi

  Nội dung chính của chương 3 Quản lý giao tác (Transaction Management) thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: giới thiệu về quản lý giao tác, tính chất ACID của giao tác, các thao tác của giao tác, giao tác tự động, giao tác lồng nhau.

  pdf 55p fast_12 25-06-2014 5 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Minh Vi

  Nội dung của chương 2 SQL (Structured Query Language) thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: giới thiệu chung về ngôn ngữ SQL, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục, cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về ngôn ngữ SQL.

  pdf 107p fast_12 25-06-2014 8 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 6: Report - Báo cáo

  Report - Báo cáo là chủ đề chương 6 của bộ bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của chương này chủ yếu tập trung giới thiệu về báo cáo, hướng dẫn cách tạo báo cáo, trình bày về các thành phần của báo cáo. Bên cạnh đó chương này còn đề cập đến vấn đề sắp xếp và phân nhóm trên báo cáo, vấn đề phân chia báo cáo chính - phụ. Nhằm giúp người đọc dễ dàng...

  pdf 26p caucamtu 24-04-2014 5 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu chương 2 Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về mo6 hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu phân cấp, mô hình thực thể liên kết, trình tự mô hình hóa bài toán, giới thiệu mô hình thực thể liên kết, thành phần của ER.

  pdf 57p thick_12 14-07-2014 3 2

 • Giới thiệu môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Nguyễn Minh Vi

  Giới thiệu môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu DBMS, lưu trữ dữ liệu, tối ưu truy vấn, quản lý giao tác và khôi phục sự số cùng tìm hiểu các bài giảng để hiểu sâu hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúc các bạn học tốt.

  pdf 46p fast_12 25-06-2014 3 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 8: Menu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương với các nội dung kiến thức tập trung phân tích, khát quát các vấn đề liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Chương 8 với chủ đề Menu trình bày các nội dung sau: Tạo thanh Toolbar, đưa nút lệnh menu vào thanh Toolbar, đưa menu tự tạo vào toolbar. Và những kiến thức liên quan đến việc xóa một toolbar, xóa một menu hoặc xóa...

  pdf 9p caucamtu 24-04-2014 7 2

 • + Xem thêm 4516 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản