Hệ siso

Xem 1-15 trên 15 kết quả Hệ siso
 • Đối với hệ MISO, việc biểu diễn khối luật dưới dạng tập dữ liệu cũng tương tự như đối với hệ SISO. Ví dụ: Luật Ri : Nếu x là Ai và y là Bi Thì z là Ci (6.2)

  pdf17p dauhukhothom 15-04-2011 65 26   Download

 • Các hệ nhiều ngõ vào/ nhiều ngõ ra ( MIMO_ Multi Input Multi Output) rất khó có thể điều khiển chính xác vì chỉ cần một ngõ vào thay đổi sẽ tác động đến nhiều, nếu không muốn nói là tất cả các ngõ ra. Bài báo này giới thiệu về kỹ thuật điều khiển phân cặp.

  pdf7p trannhu 04-08-2009 217 122   Download

 • Tổng quát, quan hệ giữa tín hiệu vào, tín hiệu ra của một hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

  pdf50p vongthesam 02-01-2010 178 41   Download

 • với Ai, Bi là các tập mờ, i = 1,..., n. Mỗi luật của (6.1) có thể chuyển thành một mẫu dữ liệu cho mạng nơron đa tầng bằng cách lấy phần “Nếu” làm đầu vào và phần “Thì” làm đầu ra của mạng. Từ đó ta chuyển khối luật thành tập dữ liệu sau: {(A1,B1),...,(An,Bn)}. Đối với hệ MISO, việc biểu diễn khối luật dưới dạng tập dữ liệu cũng tương tự như đối với hệ SISO. Ví dụ: Luật Ri : Nếu x là Ai và y là Bi Thì z là Ci (6.2) với Ai, Bi, Ci là các tập mờ,...

  pdf17p zues08 05-07-2011 78 37   Download

 • Cấu trúc SISO là cấu trúc trong đó luật hợp thành có các mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận là các mệnh đề đơn.

  pdf17p dauhukhothom 15-04-2011 53 25   Download

 • Lệnh pzmap vẽ biểu đồ cực-zero của hệ LTI. Đối với hệ SISO thì các cực và zero của hàm truyền được vẽ. - Nếu bỏ qua các đối số ngõ ra thì lệnh pzmap sẽ vẽ ra biểu đồ cực zero trên màn hình.

  pdf17p huemanvdoc 23-11-2009 163 82   Download

 • 1.5.5. Luật hợp thành đơn có cấu trúc SISO a) Luật hợp thành MIN Luật hợp thành MIN là tên gọi mô hình (ma trận) R của mệnh đề hợp thành A ⇒ B khi hàm liên thuộc µA=B(x, y) của nó được xây dựng theo quy tắc MIN. Xét luật hợp thành chỉ có 1 mệnh đề: Nếu χ = A thì γ = B Để xây dựng R, trước tiên hai hàm liên thuộc µA(x) và µB(y) được rời rạc hoá

  pdf17p zues08 05-07-2011 110 56   Download

 • Hiểu được các khái niệm về: kênh vô tuyến di động, các tham số đặc trưng của kênh vô tuyến, nhận thức tài nguyên vô tuyến và các phương pháp phân bổ tài nguyên vô tuyến điển hình. Hiểu các mô hình kênh truyền sóng, các hàm kênh truyền sóng, mô hình hệ thống, mô phỏng kênh vô tuyến. Hiểu dung lượng của các mô hình kênh vô tuyến, phương pháp nâng cao dung lượng kênh vô tuyến điển hình....

  ppt110p dinhtrongthong9x 30-09-2013 210 89   Download

 • Vẽ biểu đồ cực-zero của hệ thống. b) Cú pháp: [p,z]= pzmap(num,den) [p,z]= pzmap(a,b,c,d) [p,z]= pzmap(a,b,c,d) c) Giải thích: Lệnh pzmap vẽ biểu đồ cực-zero của hệ LTI. Đối với hệ SISO thì các cực và zero của hàmtruyền được vẽ. Nếu bỏ qua các đối số ngõ ra thì lệnh pzmap sẽ vẽ ra biều đồ cực-zero trên màn hình. pzmap là phương tiện tìm ra các cực và zero tuyền đạt của hệ MIMO. pzmap(a,b,c,d) vẽ các cực và zero của hệ không gian trạng thái trong mặt phẳng phức.

  pdf9p mk_ngoc62 28-10-2010 109 43   Download

 • Mặc khác, hình 3.14 là các giá trị trị suy biến của hệ đa biến. Chú ý rằng, theo đồ thị này không thể dễ dàng bằng trực quan tức thời nhận thấy cách liên kết hệ SISO .Những đường bao bảo đảm sự bền vững đựơc đưa ra trong hệ thống hệ MIMO dưới dạng giá trị trị suy biến cực tiểu là lớn tại tần số thấp ( cho chất lượng bền vững) và giá trị trị suy biến cực đại là nhỏ tại tần số cao (cho ổn định bền vững ).....

  doc38p hongnghien 21-01-2010 88 21   Download

 • 1. Lệnh PZMAP a) Công dụng: Vẽ biểu đồ cực-zero của hệ thống. b) Cú pháp: [p,z]= pzmap(num,den) [p,z]= pzmap(a,b,c,d) [p,z]= pzmap(a,b,c,d) c) Giải thích: Lệnh pzmap vẽ biểu đồ cực-zero của hệ LTI. Đối với hệ SISO thì các cực và zero của hàmtruyền được vẽ. Nếu bỏ qua các đối số ngõ ra thì lệnh pzmap sẽ vẽ ra biều đồ cực-zero trên màn hình. pzmap là phương tiện tìm ra các cực và zero tuyền đạt của hệ MIMO.

  pdf19p daihocdientu4 24-11-2012 54 21   Download

 • Lệnh pzmap vẽ biểu đồ cực-zero của hệ LTI. Đối với hệ SISO thì các cực và zero của hàmtruyền được vẽ. Nếu bỏ qua các đối số ngõ ra thì lệnh pzmap sẽ vẽ ra biều đồ cực-zero trên màn hình. pzmap là phương tiện tìm ra các cực và zero tuyền đạt của hệ MIMO. pzmap(a,b,c,d) vẽ các cực và zero của hệ không gian trạng thái trong mặt phẳng phức.

  doc0p linhvnpy 02-11-2010 70 15   Download

 • State-space methods for control system design Không gian trạng thái, phương pháp tiếp cận Việc kiểm soát cổ điển hệ thống kỹ thuật thiết kế được thảo luận trong Chương 5 ± 7 nói chung là chỉ áp dụng đối với đầu vào đơn (a), đơn đầu ra (SISO) hệ thống (b) Hệ thống là tuyến tính (hoặc có thể được linearized) và thời gian bất biến (có tham số không thay đổi theo thời gian).

  pdf40p hoa_thuyvu 13-10-2011 25 8   Download

 • Đây là một hệ điều khiển một đầu vào, một đầu ra(SISO) ; hệ thống MIMO (Nhiều đầu vào, nhiều đầu ra), với nhiều hơn một đầu vào/đầu ra thì phổ biến.

  pdf15p hiepsi2sung 16-01-2011 36 3   Download

 • Tính biên dự trữ và pha dự trữ. b) Cú pháp: [Gm,Pm,Wcp,Wcg] = margin(mag,phase,w) [Gm,Pm,Wcp,Wcg] = margin(num,den) [Gm,Pm,Wcp,Wcg] = margin(a,b,c,d) c) Giải thích: Lệnh margin tính biên dự trữ (gain margin), pha dự trữ (phase margin) và tần số cắt (crossover frequency) từ dữ liệu đáp ứng tần số. Biên dự trữ và pha dự trữ dựa trên hệ thống vòng hở SISO và cho biết tính ổn định tương đối của hệ thống khi hệ thống là hệ thống vòng kín.

  pdf8p mk_ngoc62 28-10-2010 92 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản