Hệ thống đám mây điện toá

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hệ thống đám mây điện toá
 • Tổ ng quan các khái niê ̣m và lơ ̣i ich của hê ̣ thố ng điê ̣n toán đám mây . ́ Trình bày các khái niệm cơ bản, các kiến trúc về hệ thống điện toán đám mây và các mô hình dich vu . Trình bày về khái niệm ảo hóa máy chủ , mô ̣t số công nghê ̣ ảo hóa ̣ ̣ phổ biế n đang đươ ̣c sử du ̣ng trên ha ̣ tầ ng của các doanh nghiê ̣p .

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 54 14   Download

 • Bạn có thể nghe nói về các hệ thống phối hợp 2-D ở trường, khi tạo đồ họa đơn giản trong hình học. Chỉ cần để nhắc nhở bạn, Hình 2-1 đại diện cho một hình tam giác, thể hiện qua mỗi đỉnh của nó, trong một hệ thống phối hợp 2-D. Phân tích các tọa độ đỉnh để đảm bảo rằng bạn hiểu khái niệm.

  pdf46p kimku15 18-10-2011 29 5   Download

 • Tổng công suất mà máy phát dự phòng phải cung cấp cho toà nhà là: 636 KVA. Cụ thể như sau: Vì đây là toà nhà văn phòng – thương mại cao cấp nên hệ thống chiếu sáng đòi hỏi phải được đảm bảo liên tục. Mặt khác phụ tải chiếu sáng, hệ thống cấp nguồn cho mạng, điện thoại, ổ cắm của toàn bộ toà nhà tiêu thụ một lượng công suất không cao 17578. KVA. Chính vì vậy ta quyết định cung cấp điện cho toàn bộ cho toàn bộ hệ thống ...

  pdf9p hoalan1357 08-08-2010 197 127   Download

 • 38 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC ROBOT SONG SONG 3RPS 3.1 Bài toán phân tích vị trí 3.1.1 Các phương trình liên kết cho Robot song song 3RPS tổng quát Trên hình 3.1 mô tả sơ đồ động học của Robot song song 3RPS. Cấu trúc các khâu của Robot này được mô tả trong mục 1.6 z1 z0 α3 B3 P B1 A3 Bàn máy động B2 y1 z3 x1 α1 α2 z2 z1 x3 x2 Đế cố định O A1 y0 A2 x0 x1 Hình 3.

  pdf16p tanlang 23-03-2010 166 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản