Xem 1-20 trên 7475 kết quả Hệ thống kinh doanh
 • Sau khi nghiên cứu 8 chương trong giáo trình Quản trị kinh doanh, người đọc có thể hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh và các loại hình doanh nghiệp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn!

  pdf226p yeumala 05-04-2012 1559 517   Download

 • Ebook Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc: Phần 2 gồm nội dung chương 3 và 4. Chương 3 giới thiệu các kỹ thuật cơ bản liên quan đến tiến trình phân tích và tiến trình thiết kế. Chương 4 đưa ra bài tập mẫu phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh bán buôn được trình bày gắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.

  pdf194p connhangheo91 01-07-2014 105 56   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Tiềm năng phát triển mô hình nhượng quyền thương mại(franchise)trong hệ thống kinh doanh đồ ăn nhanh (fastfood) tại Việt Nam: KFC và bài học kinh nghiệm trình bày lý luận về mô hình nhượng quyền thương mại, thực trạng mô hình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và mô hình franchise KFC.

  pdf91p fast_12 23-06-2014 88 35   Download

 • .I. FRANCHISE là gì? 1. Bản chất: là một phương thức kinh doanh liên quan đến việc cho phép sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao bí quyết, công nghệ và sự đồng nhất thể của các đơn vị kinh doanh riêng biệt trong cùng hệ thống kinh doanh. 2.

  pdf17p hoangliensonnhi 17-07-2013 54 19   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: - Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - Các loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp - Mục...

  pdf36p ntgioi120404 10-11-2009 1449 620   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p narcissus89 16-02-2012 122 48   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tengteng4 18-11-2011 48 15   Download

 • Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, là một công ty lớn trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hiện có khoảng 700.000 khách hàng (điện kế) phục vụ phân phối và kinh doanh điện năng cho toàn bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

  doc77p quocminh 02-03-2009 1052 463   Download

 • Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể. Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi là tính trồi của hệ thống mà từng phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.

  ppt34p hoanghuong_27688 23-05-2010 379 183   Download

 • Ebook Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và 2. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin. Chương 2 giới thiệu quy trình phân tích và thiết kế hệ thống hướng cấụ trúc.

  pdf77p connhangheo91 01-07-2014 145 89   Download

 • Một trong những hầu hết các tính năng mà MOSS 2007 cung cấp là dịch vụ Library. Library là một nơi để lưu trữ tài liệu hoặc các form hợp đồng mẫu. Trong việc kinh doanh, nhu cầu làm việc với các tài liệu một cách nhanh chóng và có hiệu quả là tầm quan trọng của hầu hết các công ty. Trong phần trước, các bạn đã làm quen với Sharepoint List (qua việc tạo các Custom List).

  doc40p soicon824 19-04-2011 121 51   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p trantri1809 16-03-2013 118 33   Download

 • YÊU CẦU CHUNG VỀ BÀI TẬP Môn: Phân tích thiết kế hệ thống CNTT SEVB2K15 Yêu cầu cụ thể như sau I. TRÌNH BÀY Báo cáo được trình bày trên giấy khổ A4 Kiểu chữ Time New Roman 13 Top, Bottom, Left, Right : 1 inches Gutter position : Left Giãn dòng After : 6pt ; Multiple 1.3  Bố cục của báo cáo như sau a. Phần 1 Trang bìa 1, 2 bố cục như hình vẽ HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  pdf3p thanh_k8cntt 13-09-2012 98 26   Download

 • Bài giảng "Phát triển hệ thống thông tin kinh tế" được biên soạn với mục đích tóm lược những khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết, kỹ thuật áp dụng để xây dựng được một hệ thống cụ thể nhằm giúp sinh viên đại học, cao đẳng có thể nắm bắt được kiến thức của môn học. Nội dung bài giảng gồm có 10 chương, sau đây là 4 chương đầu của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 82 18   Download

 • Mục tiêu chương 1 giúp các bạn hiểu được: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt10p trentroicosao 14-03-2014 53 17   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài 2. phát triển httt mô hìn hóa hệ thống', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p thanh_k8cntt 13-09-2012 41 11   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài 3. khảo sát hệ thống', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p thanh_k8cntt 13-09-2012 53 10   Download

 • Khái niệm hệ thống: là một tập hợp gồm nhiều phần tử, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, cùng hoạt động hướng tới một mục đích chung. Trong đó các phần tử đa dạng, phức tạp, mối quan hệ có nhiều loại khác nhau. Phạm vi : giới hạn của hệ thống với môi trường. Dữ liệu nhâp : dữ liệu từ môi trường vào.

  pdf25p thanh_k8cntt 13-09-2012 38 9   Download

 • Khái niệm hệ thống: là một tập hợp gồm nhiều phần tử, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, cùng hoạt động hướng tới một mục đích chung. Trong đó các phần tử đa dạng, phức tạp, mối quan hệ có nhiều loại khác nhau. Phạm vi : giới hạn của hệ thống với môi trường. Dữ liệu nhâp : dữ liệu từ môi trường vào.

  pdf35p thanh_k8cntt 13-09-2012 33 6   Download

 • Phần 2 của bài giảng "Phát triển hệ thống thông tin kinh tế" gồm có các nội dung chính như: Phân tích hệ thống về dữ liệu, thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện người máy, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các kiểm soát, thiết kế chương trình, lập trình – chạy thử – bảo trì.

  pdf63p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 32 6   Download

Đồng bộ tài khoản