Hệ thống lotus notes

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hệ thống lotus notes
 • Hệ thống Lotus Notes/Domino là một hệ thống tích hợp thư tín điện tử và các ứng dụng Web cho các công ty có thể cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các tiến trình thương mại của họ. Domino là một giải pháp mở, có kiến trúc thống nhất, đã được các công ty lớn trên thế giới tin tưởng để xây dựng các hệ thống thông tin bảo mật, các ứng dụng mang tính chất cộng tác và thương mại.

  doc8p super_dog 11-01-2013 190 30   Download

 • Bước 1: Chuẩn bị Chỉ yêu cầu đối với máy chủ Lotus Domino chạy hệ điều hành Linux: Chuẩn bị công cụ WinSCP trong đĩa CDROM. Bước 2: Copy file “mailtemp.ntf” vào thư mục Data của Lotus Domino (Xem quy trình thực hiện trong file “buoc2_copy.avi” trên thư mục “Movie” đĩa CDROM)

  doc10p binhphuoc04 01-12-2010 136 48   Download

 • Giáo trình về Thiết lập và quản trị Lotus Domino giới thiệu với bạn đọc những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về Lotus Domino, cài đặt Lotus Domino, Lotus Notes Client, Quản trị hệ thống, Phát triển ứng dụng. Giáo trình này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên, giảng viên ngành công nghệ thông tin.

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 134 48   Download

 • Quản lý công văn là việc áp dụng các biện pháp về nghiệp vụ nhằm giúp cho lãnh đạo Văn Phòng nắm được thành phần, nội dung và tình hình chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết văn bản, sử dụng và bảo quản văn bản trong hoạt động hằng ngày của Văn phòng. Nhưng hầu hết tại một số đơn vị, công việc quản lý hồ sơ công văn còn làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, tốn nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu mà kết...

  pdf72p chieuwindows23 01-06-2013 155 74   Download

 • Bài toán đầu tƣ "Đầu tư là việc sử dụng một lượng tài sản nhất định như vốn, công nghệ, đất đai… vào một hoạt động kinh tế cụ thể nhằm tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm cho xã hội để thu lợi nhuận". Chủ đầu tư tiến hành công cuộc đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự phân biệt giữa hai các thức đầu tư nói trên có tính tương đối.

  pdf50p samsung_12 06-05-2013 57 16   Download

 • Exchange 2003 tích hợp nhiều công cụ riêng biệt cho phép người dùng sử dụng kết hợp hay thế cho Lotus Domino. Những công cụ riêng biệt này là các công cụ Connector của Microsoft cho các Lotus Notes, Microsoft Exchange Calendar Connector và Exchange Migration Wizard.

  pdf5p nhan321 23-10-2009 47 8   Download

 • Mail archiving to a database: cho phép nhận tất cả các inbound và outbound Internet mail để ta có thể theo dõi hoặc backup tất cả các E-mail này. Reporting: Cho phép ta có thể thống kê hiện trạng sử dụng Mail của hệ thống Personalized server-based auto replies with tracking number: Cung cấp kỹ thuật tự động reply message. POP3 downloader: Một số Mail Servers như Exchange Server và Lotus Notes, không thể download mail từ POP3 mailboxes....

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 31 5   Download

Đồng bộ tài khoản