Hệ thống LTI

Xem 1-20 trên 54 kết quả Hệ thống LTI
 • Phép chập Các tính chất của phép chập trong hệ thống LTI Biểu diễn hệ thống LTI Phép chập (1) Xét hệ thống LTI rời rạc x[n] − y [n]; → ∞ k=−∞ T y [n] = T {x[n]} Biểu diễn đầu vào x[n] theo hàm xung đơn vị x[n] = x[k]δ[n − k] và áp dụng tính chất tuyến tính, ta có: y [n] = ∞ k=−∞ x[k]T {δ[n − k]} Phép chập (2) Với h[n] là đáp ứng của hệ thống T khi đầu vào là hàm xung đơn vị, h[n] = T {δ[n]} (h[n] gọi là đáp ứng xung của hệ thống) δ[n] T h[n...

  pdf15p minhstreet 06-02-2012 194 39   Download

 • SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang .Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập Hệ thống LTI liên tục: tích chập Tính chất của hệ LTI Hệ LTI nhân quả được biểu diễn theo pt vi phân và pt sai phân Biểu diễn sơ đồ khối Một số hàm đặc trưng .

  pdf35p vanmanh1008 19-05-2013 181 27   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Qui trình (1) Specifications: Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật dựa trên ứng dụng thực tế. (2) Approximation: Tổng hợp hệ thống LTI có chỉ tiêu xấp xỉ với yêu cầu đặt ra. (3) Realization: Thực hiện hệ thống dựa trên các công cụ phần cứng / phần mềm hiện có.

  pdf17p nextbillgatesbk 10-01-2013 55 13   Download

 • 1.Biểu diễn biên độ-pha của biến đổi fourier 2.Biểu diễn biên độ-pha của đáp ứng tần số của hệ thống LTI 3.Tính chất miền thời gian của bộ lọc tần số lí tưởng 4.Đặc tính miền thời gian và miền tần số của các bộ lọc không lí tưởng 5.Hệ thống liên tục trong miền thời gian bậc 1 và bậc 2 6.Hệ thống rời rạc trong miền thời gian bậc 1 và bậc 2

  pdf30p vanmanh1008 19-05-2013 37 9   Download

 • Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

  ppt45p namthangtinhlang_00 29-10-2015 37 6   Download

 • Vai trò của biến đổi Fourier ◮ ◮ Quan trọng trong toán học, vật lý và các ngành kỹ thuật đặc biệt là xử lý tín hiệu. Khái niệm chuỗi Fourier do Joseph Fourier giới thiệu vào năm 1807, và sau đó được phát triển bởi nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác.

  pdf27p minhstreet 06-02-2012 105 34   Download

 • Giới thiệu về biến đổi Laplace Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung h(t) và đầu vào x(t) = e st , ta có: y (t) = H(s)e st trong đó H(s) = ◮ ◮ ◮ ∞ −∞ h(t)e −st dt Có thể coi biến đổi Fourier là trường hợp riêng của biến đổi Laplace (với s = jΩ). Phân tích hệ thống LTI, đặc biệt là tính ổn định. Ứng dụng trong lý thuyết mạch, lý thuyết điều khiển, v.v. Định nghĩa L t L−1 L s Biến đổi Laplace x(t) ←−→ X (s) − trong đó s là biến số phức: s = σ +...

  pdf8p minhstreet 06-02-2012 98 29   Download

 • 5.1 Đáp ứng tần số của hệ thống LTI 5.2 Đáp ứng tần số của hệ thông ghép nối 5.3 Đáp ứng ra của hệ thống đối với tín hiệu hàm mũ 5.4 Đáp ứng ra của hệ thống đối với tín hiệu hàm sin, cos 5.5 Đáp ứng tần số phát biểu theo các hệ số lọc CNDT_DTTT 2 5.1 Đáp ứng tần số của hệ thống LTI

  pdf16p vanmanh1008 22-05-2013 52 6   Download

 • BIẾN ĐỔI Z VÀ ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC 2.1 BIẾN ĐỔI Z 2.2 CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI Z 2.3 BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC 2.4 HÀM TRUYỀN ĐẠT CỦA HỆ LTI RỜI RẠC 2.5 GIẢI PTSP DÙNG BIẾN ĐỔI Z 1 PHÍA 2.1 BIẾN ĐỔI Z 2.1.1 ĐỊNH NGHĨA BIẾN ĐỔI Z: • Biến đổi Z của dãy x(n): Trong đó Z – biến số phức

  pdf45p doquyenhong 26-10-2011 41 4   Download

 • ET4020 - Xử lý tín hiệu số Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc TS. Đặng Quang Hiếu http://dsp.edabk.org Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Điện tử - Viễn thông Năm học 2012 - 2013 Tín hiệu rời rạc lấy mẫu chuẩn hóa −−−− x(t) − − − → x(nTs ) − − − − → x(n) −−− Ts x(t) x(n) t n ◮ ◮ ◮ Biểu diễn tín hiệu? Công suất, năng lượng? Các phép toán? .

  pdf7p dhvbkhn 17-10-2012 51 5   Download

 • Xét một ví dụ về lăng kính khi cho ánh sáng trắng đi qua (có thể coi là tín hiệu trên miền thời gian) ta sẽ thu được các vạch phổ tương ứng với các thành phần tần số của ánh sáng: đỏ, da cam, vàng...Nhận xét: cùng một sự vật hiên tượng nếu quan sát ở những vị trí, góc độ khác nhau ta sẽ thu được các thông tin khác nhau về sự vật hiện tượng đó.

  ppt37p daodangson01041991 20-09-2010 107 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 4 phân tích tín hiệu & hệ thống rời rạc lti trong miền tần số', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p hoaoaihuong_spring 23-04-2010 129 39   Download

 • Trong chương III ta đã thấy phép biến đổi Z là một công cụ toán học hiệu quả trong việc phân tích hệ thống rời rạc LTI. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu một công cụ toán học quan trọng khác là phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, gọi tắt là DTFT (DT-Fourier Transform). Phép biến đổi này áp dụng để phân tích cho cả tín hiệu và hệ thống. Nó được dùng trong trường hợp dãy rời rạc dài vô hạn và không tuần hoàn....

  pdf17p ntgioi120406 03-12-2009 115 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản