Hệ thống ngân hàng nhà nước

Xem 1-20 trên 764 kết quả Hệ thống ngân hàng nhà nước
 • Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

  doc7p nguyetnga 19-08-2009 73 3   Download

 • Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

  doc8p trongthuy 18-08-2009 109 15   Download

 • Ban hành Quyết định số 41/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong Hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

  doc4p trongthuy 18-08-2009 83 6   Download

 • Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc15p sontinh 18-08-2009 64 6   Download

 • Chỉ thị 04/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

  doc4p trongthuy 18-08-2009 78 4   Download

 • Về mặt tổng thể chương 2 muốn cung cấp các kiến thức nền tảng về ngân hàng nhà nước trên cơ sở ngân hàng nhà nước là một nguồn quỹ quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính. Người học nắm được các nội dung lý thuyết về bản chất ngân sách nhà nước, việc phân cấp và quản lý hệ thống ngân hàng nhà nước, và vai trò quan trọng của ngân hàng nhà nước trong nền kinh tế.

  pdf44p estupendo1 03-08-2016 21 4   Download

 • Quyết định 39/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN ngày 5/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p mynuong 19-08-2009 49 2   Download

 • Việt nam đã chuyển sang thời kỳ đổi mới kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nên kinh tế thị trường được hơn 10 năm. trong việc góp phần đạt được các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc điều tiết lượng tiền cung ứng, kìm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền.

  pdf28p muathulamebay 16-08-2010 995 625   Download

 • Trong những năm 80, hệ thống ngân hàng của Việt Nam được tổ chức theo mô hình ngân hàng đơn cấp trong đó ngân hàng nhà nước là ngân hàng duy nhất của đất nước, đóng vai trò kiểm soát cả về khối lượng.

  pdf16p anhsangthienthan1010 07-04-2010 739 430   Download

 • Lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của từng thời kỳ cách mạng và công cuộc xây dựng Đất nước. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng được thiết lập và bảo hộ bởi thực dân Pháp thông qua Ngân hàng Đông Dương.

  pdf14p giomuaxuantoi 21-05-2010 772 377   Download

 • Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc54p trongthuy 18-08-2009 1150 343   Download

 • Trải qua hơn 59 năm trưởng thành và phát triển, ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đóng vai trò là cơ quan của chính phủ và ngân hàng trung ương của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động của các ngân hàng trong phạm vi cả nước đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước đàm phán thành công trong việc gia nhập Tố chức thương mại quốc tế WTO....

  doc23p phamthikimloan1991 28-03-2012 452 174   Download

 • A. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN B. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM I. Sơ lược hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay II. Những thành tựu đạt được III. Thực trạng của hệ thống ngân hàng hiện nay IV. Một số hạn chế của hệ thống Ngân Hàng Việt Nam V. Giải pháp cho các vấn đề tồn tại

  pdf78p hoangvandai1992hd 08-10-2012 382 171   Download

 • Để tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời phát triển ngành ngân hàng thời hậu hội nhập, các chuyên gia cho rằng, trước mắt, thay vì đối đầu, hệ thống ngân hàng trong nước nên tìm sự liên kết trong hệ thống ngành, kể cả việc liên kết với nhà đầu tư nước ngoài.

  doc2p viettuan 06-03-2009 301 133   Download

 • Ngân hàng và các chủ đề liên quan đến ngân hàng đang nhận được sự quan tâm rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Sau hơn 20 năm đổi mới hệ thống ngân hàng đã đóng góp vai trò không nhỏ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

  ppt16p canhenmuathu_humg 19-09-2011 404 133   Download

 • Thực hiện đổi mới của Đảng, hệ thống Ngân hàng nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và căn bản, đặc biệt từ sau khi Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước năm 1990, sau đó được kiện toàn hơn trong Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003.

  pdf29p tuoanh05 04-08-2011 367 116   Download

 • Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 363 91   Download

 • Ngân hàng nhà nước được tổ chứ thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm: bộ máy điều hành và hoạt động tị trụ sở chính, các chi nhánh thuộc các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị trực thuộc

  ppt24p tranthiaitam 11-09-2010 195 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 2 ngân hàng nhà nước việt nam quản lý, điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong thị trường ngoại hối', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p kimloan_mku 24-05-2011 178 86   Download

 • Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 243 80   Download

Đồng bộ tài khoản