» 

Hệ Thống Nông Nghiệp

 • Bài Giảng Nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. Trang bị những ứng dụng lý thuyết hệ thống trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện nay. Hiểu lịch sử và các loại hệ thống nông nghiệp.

  pdf 108p windlee 07-10-2011 295 143

 • Báo cáo khoa học :Đánh giá sự thay đổi của hệ thống nông nghiệp tại miền núi phía bắc việt nam trên quan điểm bền vững

  Hiện nay ng-ời ta đang nói nhiều về xây dựng nông nghiệp bền vững, nh-ng cách đánh giá còn đang nhiều tranh ci v ch-a có ph-ơng pháp thống nhất. Conway (1984) cho rằng tính bền vững của hệ thống l khả năng duy trì của hệ thống qua các biến động lớn của môi tr-ờng. Một hệ thống nông nghiệp bền vững cần có năng suất không bị suy giảm qua thời gian, thông th-ờng từ 3-5 năm v có thể 10-20...

  pdf 6p banglang_1523 22-07-2012 74 24

 • Hệ thống nông nghiệp PGS.TS Phạm Văn Hiền

  Hệ thống nông nghiệp là tập hợp có tổ chức các thành phần với những mối liên hệ về cấu trúc và chức năng xác định nhằm thực hiện mục tiêu xác định. Mời các bạn tìm hiểu kỹ hơn qua bài giảng sau đây

  pdf 41p badaovl 20-05-2013 41 16

 • Bài giảng hệ thống nông nghiệp

  Trong giai đoan hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và thực tiễn xã hội cùng với xu hướng quốc tế hóa toàn cầu các các mối quan hệ kinh tế thì việc tổ chức và quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

  doc 61p danghuytru 31-10-2010 739 317

 • Bài giảng học Hệ thống nông nghiệp

  Trong giai đoan hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và thực tiễn xã hội cùng với xu hướng quốc tế hóa toàn cầu các các mối quan hệ kinh tế thì việc tổ chức và quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

  doc 90p mickey_chicken 29-12-2009 587 312

 • Hệ thống nông nghiệp - Ths Nguyễn Du

  Định nghĩa NN & vai trò của cây & con: Nông nghiệp là hoạt động có mục đích (kiểm soát & điều khiển) của con người tạo ra nông sản nhằm thỏa mãn nhu cầu của XH. -Cây trồng: tạo lương thực, đồ uống, dầu, sợi, thuốc, trang trí, gỗ, TAGS, độ phì, bảo vệ đất… -Con: tạo thực phẩm, phân bón, nguyên liệu, sức kéo…

  ppt 224p phamhain813 16-12-2009 415 199

 • Hệ thống nông nghiệp - Nguyễn Viết Tuân

  Trong thế giới tự nhiên cũng như trong xã hội loài người mọi hoạt động đều diễn ra bởi cỏc yếu tố, ta gọi là các hợp phần (components) có những mối liên hệ tương tác, hữu cơ với nhau, được gọi là tính hệ thống.Vì vậy, muốn nghiên cứu một sự vật, hiện tượng, hoạt động nào đó chúng ta phải coi lý thuyết hệ thống là cơ sở của phương pháp luận.

  pdf 98p minhphung21055 31-07-2010 212 104

 • Bài giảng nguyên lý hệ thống nông nghiệp - Ths Nguyễn Thị Thanh

  Ở nước ta môn canh tác ra đời cùng với sự ra đời của nhiều môn học khác về kỹ thuật nông nghiệp. Tuy nhiên các khái niệm và đối tượng để tác động chỉ giới hạn trong biện pháp làm đất, gieo cấy, kỹ thuật trồng trọt. Đó là những hoạt động canh tác riêng rẽ.

  pdf 71p windlee 07-10-2011 122 62

 • Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN

  Việt Nam là một nước nông nghiệp, lao động nông nghiệp chiếm trên 70% lao động xã hộ i. Diện tích đất tự nhiên của Việt Nam trên 33 triệu ha thì đất nông nghiệp chỉ chiếm 28,4% và bình quân đầu người có xu hướng thấp dần do dân số còn tăng và đất thuận lợi cho sản xuất nông ngh iệp lại rất hạn chế, chủ yếu thuộc các vùng đồng bằng. Hơn thế nữa, Việt Nam có gần 25 triệu ha...

  pdf 98p carol123 21-07-2012 99 51

 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá hiệu quả của một số hệ thống NLKH điển hình, góp phần phát triển hệ thống nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường sinh thái vùng trung du, miền núi nói chung và huyện Võ Nhai - Thái Nguyên nói...

  pdf 0p nguyenthiminh32 12-07-2014 4 3

 • Khái niệm và phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp

  Nông lâm kết hợp là tên chung của những hệ thống sử dụng đất, trong đó các cây thân gỗ lâu năm( cây gỗ, cây bụi, cọ, tr, hay cây ăn quả, cây công nghiệp...) được trồng có suy tính trên cùng một đơn vị diện tích đât với các thân thảo và/hoặc vật nuôi, được kết hợp đồng thời hoặc kế tiếp nhau theo thời gian và không gian

  ppt 27p thuythuysp32 06-11-2009 548 225

 • Bài giảng phân hạng đất đai - Phan Văn Tự

  Các môn học cơ sở (khoa học đất, đánh giá đất đai, kinh tế đất,hệ thống nông nghiệp,GIS,… Các môn học chuyên ngành (quy họach liên ngành, quy họach ngành, đăng ký thống kê đất đai, quản lý hành chính về đất đai,...Phương pháp học: Sinh viên tài liệu trước & sau khi đến lớp. Sinh viên tham gia thảo luận. Kết hợp lý thuyết & thực hành thực tập.

  pdf 74p thanhson1307 15-03-2011 245 119

 • Thị trường không hoàn hảo và sự chọn lựa các hệ thống nông lâm kết hợp

  Thị trường không hoàn hảo, sự chọn lựa các hệ thống nông lâm kết hợp không dựa trên lợi thế so sánh của vùng hay mỗi trang trại, mỗi hộ nông dân.

  pdf 7p quanghoa 09-03-2009 451 77

 • Bài giảng: Marketing thực phẩm

  Hệ thống nông nghiệp cung cấp nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng để sản xuất thực phẩm làm thức ăn cho con người và cho vật nuôi...

  ppt 104p ngocthuan2n 09-04-2011 134 73

 • Giáo trình nông lâm kết hợp chương 3 : Mô tả và phân tích các hệ thống nông lập kết hợp

  Chương 3: Mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp Các hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống Hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống (bản địa) là những hệ thống nông lâm kết hợp đã được phát triển và sử dụng qua nhiều thế hệ, được chứng thực qua thời gian. Chúng thường phổ biến ở các cộng đồng người dân tộc sống của một địa điểm, đặc biệt là...

  pdf 35p samsara69 20-05-2011 112 64

 • Chương 4 : Phân tích các hệ thống sử dụng đất sau khi được giao, các hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống

  Khái niệm Hệ thống nông lâm kết hợp (NLKH) truyền thống là những là hệ thống canh tác được phát triển và sử dụng qua nhiều thế hệ, được chứng thực qua thời gian. Chúng thường phổ biến ở các cộng đồng người dân tộc sống ở gần hay ngay tại rừng. Một cách đơn giản hơn, hệ thống NLKH truyền thống là các kiểu canh tác nông lâm kết hợp được phát triển bởi chính người...

  pdf 14p songsongcuoc 11-06-2011 113 35

 • Dự án nông nghiệp " Improving capability of provincial extensionists for assessing soil constraints to sustainable production through the use of the SCAMP decision support system " MS2

  Xóa đói giảm nghèo nông thôn ở Việt Nam sẽ không thể đạt được trừ khi năng lực của nông dân thông qua lợi nhuận và bền vững hệ thống nông nghiệp được tăng cường thông qua công nghệ và các sản phẩm tri thức. Trong một dự án do ACIAR tài trợ trước đó, gói hỗ trợ quyết định ('SCAMP' đất hạn chế và đóng gói Quản lý) được phát triển để xác định các hạn chế đất từ...

  pdf 14p xau_la 09-02-2012 43 14

 • Báo cáo nông nghiệp: " ĐặC ĐIểM KINH Tế - Kỹ THUậT Và CáC HOạT ĐộNG PHI NÔNG NGHIệP CủA CáC Hệ THốNG SảN XUấT NÔNG NGHIệP TRONG GIAI ĐOạN CHUYểN DịCH CƠ CấU NÔNG NGHIệP ở Xã CẩM HOàNG, TỉNH HảI DƯƠNG"

  Nghiên cứu này nhằm xác định và phân tích các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của các hệ thống sản xuất nông nghiệp đa canh – chăn nuôi theo phương pháp phân tích tiến triển của các hệ thống nông nghiệp...

  pdf 10p thulanh3 08-09-2011 38 13

 • SOIL ECOLOGY IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS - CHAPTER 6

  Vai trò của giun đất trong hệ thống nông nghiệp truyền thống và được cải thiện-đầu vào thấp ở Tây Phi Thấp đầu vào hệ thống nông nghiệp châu Phi cận Sahara là phần duy nhất của thế giới nơi sản xuất lương thực bình quân đầu người đã giảm trong 20 năm qua (IBRD, năm 1989; Ehui và Spencer, 1990, 1992). Tăng mật độ dân số đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu lương thực. Nông dân đã...

  pdf 24p chimungdauhoi 17-12-2011 20 5

 • SOIL ECOLOGY IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS - CHAPTER 4

  Rễ như Chậu rửa và nguồn chất dinh dưỡng và Carbon trong hệ thống nông nghiệp Rễ là một thể loại đặc biệt của sinh vật đất, "là một phần của các sinh vật sống trong hai loại khác nhau trên mặt đất, môi trường và belowground. Khi họ thuộc về các sinh vật hình thành các mục tiêu chính của tất cả các biện pháp can thiệp nông nghiệp và trực tiếp tham gia hiệu quả với các chất dinh...

  pdf 19p chimungdauhoi 17-12-2011 18 3

 • + Xem thêm 1730 Hệ Thống Nông Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản