Hệ thống tác động đến hành vi

Xem 1-20 trên 102 kết quả Hệ thống tác động đến hành vi
 • Một số yếu tố khách quan tác động đến định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo cấp cơ sở Trong phạm vi bài viết này, tác giả xem xét một số yếu tố khách quan tác động đến định kiến giới đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở như truyền thông đại chúng, giáo dục gia đình, giáo dục trường học, quan hệ bạn bè, phân công công việc ở cơ quan và ảnh hưởng của văn hóa truyền thống.

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 30 9   Download

 • Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành Nhiều hành vi đạo đức vì thế đã trở thành tập quán, truyền thống của cộng đồng, thậm chí có những hành vi đạo đức đã trở thành vô thức, chúng xảy ra tự động ngay cả khi không có sự điều khiển của ý thức. Năm là biện pháp tác động đến hành vi...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 35 5   Download

 • Một số vấn đề về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tác động đến hành vi con người, cưỡng chế nhà nước cũng như sự tác động của dư luận xã hội đều có những hạn chế của nó. Sự tác động theo kiểu “nói xuông” của dư luận xã hội sẽ trở nên kém hiệu quả, thậm chí là vô tác dụng đối với những kẻ bất lương, không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng....

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 28 5   Download

 • Một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động Ý thức cá nhân, bao gồm trình độ văn hoá, hiểu biết pháp luật, đạo đức, quan điểm, quan niệm sống… có sự chi phối rất mạnh mẽ tới hành vi của con người. Điều kiện kinh tế-xã hội, hoàn cảnh sống… tác động đến hành vi mỗi người cũng đều thông qua lăng kính ý thức cá nhân của họ....

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 27 5   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Chương 2: Tiếp cận người lãnh đạo thông qua đặc điểm, hành vi và các mối liên hệ là nhằm giúp cho các bạn nhận diện các đặc trưng cá nhân và các đặc điểm liên quan đến lãnh đạo có hiệu quả; nhận thức được sự đối lập giữa hành vi lãnh đạo độc đoán và dân chủ cũng như tác động của mỗi cách thức,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf35p cocacola_08 16-11-2015 37 13   Download

 • Ghi chú bài giảng 9: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn bàn đến mối quan hệ giữa tiết kiệm với đầu tư, vai trò của tiết kiệm cũng như đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế, và những yếu tố tác động lên hành vi tiết kiệm và đầu tư của các khu vực trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p hera_01 06-04-2016 55 6   Download

 • Lý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của các hệ thống động lực. Đầu ra mong muốn của một hệ thống được gọi là giá trị đặt trước. Khi một hoặc nhiều biến đầu ra của hệ thống cần tuân theo một giá trị đặt trước theo thời gian...

  pdf79p it_1111 22-11-2009 1238 620   Download

 • Nội dung khái quát của môn học: 1. Giao tiếp và truyền thông; 2. Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi; 3. Các nhu cầu cơ bản của con người; 4. khái niệm cơ bản; 5. Giao tiếp không lời; 6. Giao tiếp có lời; 7. Các kỹ năng giao tiếp;......

  pdf175p hongnhung_0 24-11-2010 201 111   Download

 • Mức độ tác động đến các nhóm đối tượng − Mức độ phức tạp của các thông điệp − Thời gian − Quan hệ với các cơ quan TTĐC − Các phương tiện truyền thông sẵn có. Lựa chọn và sử dụng ph−ơng pháp TTĐC dựa trên nguyên tắc có nhiều ưu điểm và hạn chế những nhược điểm (xem bảng 8). Những chiến dịch TTĐC được sử dụng phổ biến trong cách tiếp cận NCSK với cộng đồng.

  pdf14p poseidon01 14-07-2011 99 45   Download

 • Mức độ tác động đến các nhóm đối tượng − Mức độ phức tạp của các thông điệp − Thời gian − Quan hệ với các cơ quan TTĐC − Các phương tiện truyền thông sẵn có. Lựa chọn và sử dụng phương pháp TTĐC dựa trên nguyên tắc có nhiều ưu điểm và hạn chế những nhược điểm (xem bảng 8). Những chiến dịch TTĐC được sử dụng phổ biến trong cách tiếp cận NCSK với cộng đồng.

  pdf14p poseidon01 14-07-2011 96 36   Download

 • Các trường hợp "phạm nhiều luật" trong luật hình sự Điều kiện kinh tế-xã hội, hoàn cảnh sống… tác động đến hành vi mỗi người cũng đều thông qua lăng kính ý thức cá nhân của họ. Do vậy, có thể khẳng định ý thức cá nhân là yếu tố tác động trực tiếp và quan trọng nhất tới hành vi con người.

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 21 5   Download

 • Quy định về thế chấp quyền sử dụng đất - những bất cập và đề xuất hoàn thiện Trong khi đó, tác động đến hành vi đạo đức chủ yếu và trước hết là biện pháp giáo dục, thuyết phục, nói cách khác, thông qua sự tác động vào ý thức chủ thể mà tác động đến hành vi đạo đức của họ. Thông qua gia đình, nhà trường, các thiết chế xã hội, thông qua giao tiếp hàng ngày, thông qua con đường tự ý thức, tự đánh giá…...

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 48 4   Download

 • Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ - bước phát triển của Luật quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền cơ bản của phụ nữ Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tác động đến hành vi con người, cưỡng chế nhà nước cũng như sự tác động của dư luận xã hội đều có những hạn chế của nó.

  pdf3p congchuabrave 26-04-2013 26 4   Download

 • Kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ti theo luật doanh nghiệp Năm là biện pháp tác động đến hành vi(8) Để đạt được mục đích điều chỉnh, pháp luật và đạo đức có những phương pháp, cách thức tác động riêng, mang tính đặc thù. Hành vi pháp luật chịu sự tác động bởi các biện pháp nhà nước.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 32 3   Download

 • Vấn đề sử dụng tình huống trong giảng dạy luật Trong khi đó, tác động đến hành vi đạo đức chủ yếu và trước hết là biện pháp giáo dục, thuyết phục, nói cách khác, thông qua sự tác động vào ý thức chủ thể mà tác động đến hành vi đạo đức của họ. Thông qua gia đình, nhà trường, các thiết chế xã hội, thông qua giao tiếp hàng ngày, thông qua con đường tự ý thức, tự đánh giá…

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 26 4   Download

 • Theo Parson, nhóm là hệ thống xã hội với những thành viên lệ thuộc hỗ tương, cố gắng duy trì trật tự và sự cân bằng như một thể thống nhất. Nhóm phải vận động tài nguyên để đáp ứng nhu cầu. Nhóm có 4 nhiệm vụ chính : Hội nhập đảm bảo rằng các nhóm viên hoà hợp với nhau; Thích nghi – đảm bảo là nhóm thay đổi để ứng phó với nhu cầu đòi hỏi của môi trường; Duy trì – đảm bảo là nhóm thay đổi...

  doc32p nine4219 20-08-2012 188 53   Download

 • KSNB là công cụ quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của một tổ chức, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa hiện nay thì các nhà quản lý rất cần thiết phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình, và do đó không thể không quan tâm đến hệ thống kiểm soát trong đơn vị. Bên cạnh đó, KSNB cũng có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của kiểm toán viên.

  pdf26p sunshine_10 27-07-2013 85 34   Download

 • Suy nghĩ về cơ sở khoa học của việc đổi mới tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở nước ta hiện nay Đây là yếu tố tác động khá mạnh mẽ đến hành vi con người. Chúng ta biết rằng nhu cầu chính là nguồn gốc, động lực của hành vi con người mà nhu cầu của con người lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội. Bởi vậy, suy đến cùng, hành vi con người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội, nói cách khác, chính điều kiện kinh tế-xã hội quy...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 14 2   Download

 • Về nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Chúng ta đều biết kính trọng, yêu thương là những phạm trù tình cảm, nằm sâu trong ý thức mỗi người, chỉ đạo đức mới có thể tác động đến. Pháp luật không thể cho phép hay bắt buộc người này phải yêu thương, quý trọng người khác.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 31 2   Download

 • Những yếu tố xã hội tác động tới việc thực hiện luật bình đẳng giới Nghị định số 120/2005/NĐ-CP đã đưa ra khung phạt xử lí đối với từng hành vi hạn chế cạnh tranh.

  pdf4p chaydesong 09-05-2013 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản