» 

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới Nhất

 • Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép

  Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai...

  pdf 38p ntgioi120403 06-11-2009 1519 598

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

  Mục tiêu: Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được: - Khái niệm tài khoản - Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có - Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. - Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Xác định, đo lường và phân tích được các giao dịch/các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh...

  doc 22p tranvuhoa 27-03-2013 106 34

 • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÔNG TY PHẦN MỀM ESOFT

  Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ESOFT FINANCIALS,...Vào mục Kế toán - Chứng từ tiền lương. Các nghiệp vụ liên quan cũng giống như các nghiệp vụ với tài khoản vốn bằng tiền khác.cung cấp một giải pháp tốt nhất phục vụ có hiệu quả quá trình quản lý Tài chính-Kế Toán phù hợp với mọi loại hình sản xuất kinh doanh. Hệ thống phần mềm kế tóan ESOFT FINANCIALS là sản...

  pdf 79p hongle 24-06-2009 225 80

 • Giáo trình lý thuyết kế toán - CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP - CÂN ĐỐI

  KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI: 1.Khái niệm: Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội dung: Quan hệ cân đối của đối tượng kế toán được chia làm 2 loạI: Quan hệ cân đối...

  pdf 8p meoconlylom 04-07-2011 76 43

 • Chỉ thị số 06/CT-UB

  Chỉ thị số 06/CT-UB về việc triển khai thực hiện “Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 2p lawktkt7 29-10-2009 40 10

 • Lý Thuyết Kế Toán Chương 5

  1.Khái niệm: Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội dung: Quan hệ cân đối của đối tượng kế toán được chia làm 2 loạI: Quan hệ cân đối tổng thể: gồm có quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, quan...

  pdf 8p alo123l1 28-12-2011 27 6

 • Hoàn thiện kế tóan nguyên vật liệu tại Cty xây dựng thống nhất - 7

  Công ty có hệ thống bến bãi dự trữ rộng, thuận tiện cho việc nhập xuất NVL - Về khâu sử dụng: mọi nhu cầu sử dụng NVL đều được đưa qua phòng vật tư để đánh giá và xem xét tình hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các nhu cầu trước khi cung ứng nhằm sử dụng NVL - Về việc sử dụng hệ thống sổ kế toán: hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống Chứng từ ghi sổ theo hệ thống tài...

  pdf 7p ttcao3 20-08-2011 43 12

 • Hệ thống kế toán - Bí quyết để tồn tại

  Cân đối tài khoản Bước đầu tiên và quan trọng nhất đối với DN là bảo đảm sắp xếp hợp lý các tài khoản. Các DN nhỏ cần lưu giữ đầy đủ các chứng từ kế toán của mọi giao dịch. Chứng từ chính xác sẽ cho biết DN làm ăn có hiệu quả không và là cơ sở để tính toán lợi nhuận đóng thuế. Lưu giữ chính xác chứng từ không chỉ là một phương án tốt và một kinh nghiệm tối ưu,...

  pdf 3p nkt_bibo46 16-02-2012 26 11

 • Hệ thống kế toán - Bí quyết tồn tại

  Một khảo sát về doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa toàn cầu của HSBC cho biết, niềm tin của DN Việt Nam đã tăng và đạt mức cao nhất trong số các khu vực ở châu Á. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là DN nhỏ cần làm gì để bảo đảm an toàn tài chính? Cân đối tài khoản Bước đầu tiên và quan trọng nhất đối với DN là bảo đảm sắp xếp hợp lý các tài khoản. Các DN nhỏ cần lưu giữ đầy...

  pdf 4p cucai_trang 03-06-2010 113 57

 • CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP - CÂN

  Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội dung: Quan hệ cân đối của đối tượng kế toán được chia làm 2 loạI: Quan hệ cân đối tổng thể: gồm có quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, quan hệ cân...

  pdf 8p newbievnx 17-03-2011 142 52

 • Luận văn tốt nghiệp: Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tổng hợp

  Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm...

  pdf 94p buiduong_1 05-12-2012 65 13

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường - 5

  Thứ nhất: Về hệ thống sổ kế toán của Công ty. Công ty nên mở sổ chi tiết TK 641, TK 642 theo từng tài khoản cấp 2 (641.1, 641.2,……. 641.7). Sổ chi tiết có thể được mở cho mỗi quý và mỗi tài khoản cấp 2 có thể mở một tờ. Khi đó kế toán sẽ theo dõi được thường xuyên liên tục các khoản chi phí phát sinh theo khoản mục. Mẫu sổ chi tiết TK 641, TK 642

  pdf 10p ttcao2 30-07-2011 54 12

 • LUẬN VĂN:Kế toán HCSN là kế toán tổng hợp

  Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm...

  pdf 87p asus1122 24-10-2012 37 11

 • Luận văn tốt nghiệp: Kế toán HCSN là kế toán tổng hợp

  Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm...

  pdf 80p asus1122 03-12-2012 35 8

 • HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG - AISC

  Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM chi nhánh Miền Trung tại Đà nẵng AISC. Hàng tồn kho là một khoản mục quan trọng và tiềm ẩn nhiều sai phạm nên kiểm toán hàng tồn kho thường phức tạp và mất nhiều thời gian nhất.

  pdf 6p svdanang001 15-10-2011 135 73

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỐNG KÊ part 9

  và mối liên hệ giữa những chỉ tiêu kinh tế này. Trước hết, chúng ta nghiên cứu chỉ tiêu đầu tiên xuất hiện bên nguồn của tài khoản sản xuất đó là giá trị sản xuất. 4.2.1. Giá trị sản xuất Giá trị sản xuất phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản...

  pdf 10p iiduongii1 30-03-2011 62 15

 • Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_1

  Cái nhìn sâu sắc từ các nhà lãnh đạo trong công nghệ kinh doanh tiên tiến Phân tích điều khiển học cho cổ phiếu, tương lai, lưu ý phân tích kỹ thuật John Ehlers tiếp tục soi sáng độc giả về nghệ thuật dự đoán thị trường dựa trên các hệ thống thử nghiệm. Với ứng dụng chuyên môn kỹ thuật của mình, Ehlers giải thích mới nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất mà các thương nhân giúp...

  pdf 14p luly_meo2 03-02-2012 16 3

 • 5 tính năng mới “đỉnh” nhất của Android 4.2

  5 tính năng mới “đỉnh” nhất của Android 4.2 Cùng với sự xuất hiện của điện thoại Nexus 4 và máy tính bảng Nexus 10, Google còn trình làng hệ điều hành Android phiên bản 4.2, Jelly Bean. Phiên bản này dự kiến sẽ tới tay người dùng thông qua các thiết bị mới kể từ 13/11 tới.

  pdf 2p peheo_4 07-11-2012 11 3

 • Luận văn: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà Nội

  ã hội loài người ngay từ khi mới ra đời đã xuất hiện những nhu cầu đòi hỏi con người phải tiến hành sản xuất, bắt đầu từ những hình thức sơ đẳng nhất. Để tiến hành sản xuất, cần phải có yếu tố đầu vào: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Đây là 3 yếu tố có quan hệ mật thiết, không thể tách rời và không thể thiếu trong một quá trình sản xuất, trong...

  pdf 73p nguyenthao1669 26-10-2011 1334 815

 • PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - THS. THẾ NGUYÊN - 2

  Các loại hình kinh tế cùng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế có hình thức sở hữu khác nhau dẫn đến sự thay đổi về hình thức, tính chất hợp tác và đi liền nó là nội dung tranh chấp, phương pháp giải quyết tranh chấp trong kinh tế do vậy đòi hỏi cũng được đổi mới. Trọng tài kinh tế Nhà nước với tư cách là một cơ quan nhà nước không còn phù hợp với nền kinh tế thị...

  pdf 17p cnkbmt8 26-10-2011 119 39

 • + Xem thêm 21 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới Nhất khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản