» 

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

 • Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

  xls 26p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 2538 870

 • HÊ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Hệ thống tài khoản kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán học tập và củng cố kiến thức

  xls 5p daodaihce 19-05-2010 2441 793

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  doc 5p nanamiumiu 21-12-2009 1549 514

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

  Tài liệu tham khảo hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam

  doc 0p katty_cat 02-03-2011 379 136

 • Hệ thống tài khoản kế toán trong các Tổ chức tín dụng

  tài liệu tham khảo hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam ...

  doc 19p gackiem196 19-04-2011 235 104

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam tập trung làm rõ cơ sở lý luận về nguyên tắc, yêu cầu và nội dung hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh nhằm hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hiện hành ở Việt Nam.

  pdf 0p qlngoc 22-05-2014 20 7

 • Bảng hệ thống tài khoản kế toán

  Các tài khoản kế toán tiếng việt và tiếng anh

  xls 11p minhtri_610 25-05-2010 4636 1158

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.doc

  Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian. Tài khoản kế toán phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác cấp,...

  doc 7p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 4974 910

 • Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15-QĐ/BTC/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

  doc 407p 0986666507 03-07-2010 1106 718

 • DANH MỤC NHỮNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệpBan hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

  xls 26p hitman46030590 15-01-2011 885 377

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

  Bản Hệ thống hóa hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng nμy bao gồm các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau đây: 1. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngμy 29/4/2004. 2. Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngμy 21/9/2004. 3. Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngμy 01/6/2005. 4. Quyết định số 29 /2006/QĐ-NHNN ngμy 10/7/2006.

  pdf 176p thanhgomuc 13-04-2011 526 291

 • Hệ thống tài khoản kế toán quyển 1

  Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng...

  doc 523p nguyendanhkhanh 29-03-2011 347 196

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p xingau5 20-08-2011 345 147

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 63p xingau5 20-08-2011 242 131

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 223 115

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 219 112

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15)

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính doanh nghiệp - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Anh-Việt nhằm giúp các bạn có thể dễ dàng trong việc vận dụng nó.

  doc 7p daiduong-phuongthuy 19-09-2012 246 109

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 199 99

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p xingau5 20-08-2011 225 98

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p xingau5 20-08-2011 178 98

 • + Xem thêm 587 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản