Hệ thống thông tin kế toán

Môn học Hệ thống thông tin kế toán được đưa vào giảng dạy, nhằm hỗ trợ kiến thức nền tảng về hệ thống kế toán máy cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Để học tốt Hệ thống thông tin kế toán sinh viên cần trang bị kiến thức về phần mềm kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tham khảo Kho tài liệu hệ thống thông tin kế toán hay nhất với gần 2000 tài liệu đặc sắc giúp các bạn: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, trình bày khởi tạo hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu kế toán, ứng dụng phần mềm kế toán, xử lý quy trình thương mại cơ bản.
Xem 1-20 trên 2106 kết quả Hệ thống thông tin kế toán
Đồng bộ tài khoản