» 

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Môn học Hệ thống thông tin kế toán được đưa vào giảng dạy, nhằm hỗ trợ kiến thức nền tảng về hệ thống kế toán máy cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Để học tốt Hệ thống thông tin kế toán sinh viên cần trang bị kiến thức về phần mềm kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tham khảo Kho tài liệu hệ thống thông tin kế toán hay nhất với gần 2000 tài liệu đặc sắc giúp các bạn: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, trình bày khởi tạo hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu kế toán, ứng dụng phần mềm kế toán, xử lý quy trình thương mại cơ bản.
 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - GV. Nguyễn Quốc Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 Xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nắm bắt cách thức và quy trình xây dựng các chính sách kế toán khi ứng dụng phần mềm kế toán, xây dựng nền tảng để chuẩn bị tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng căn cứ đánh giá, lựa chọn và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán.

  pdf 12p wide_12 29-07-2014 8 3

 • Hệ thống thông tin kế toán (P3) - GV Nguyễn Thanh Tùng

  Biết các quy trình công việc kế toán .Có kiến thức về kiểm toán, KSNB .Có kiến thức về CSDL, phần mềm kế toán Biết sử dụng phần mềm MS.Visio, MS.Word ham dự lớp 80% thời lượng .Thực hiện các bài tập về nhàCSLL về hệ thống thông tin Quản lý, Kế toán Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ Nghiên cứu quy trình HTTT kế toán Phân tích, thiết kế, đánh giá HTTT kế toán

  pdf 17p can_loc 27-07-2012 266 119

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

  Nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf 213p bluesky_12 19-12-2012 554 384

 • Tiểu luận: Hệ thống thông tin địa lý - GIS

  Đề tài Hệ thống thông tin địa lý - GIS nêu khái niệm của GIS, các thành phần của GIS, tính toán theo các mô hình để tạo ra thông tin mới. Hệ Thông tin địa lý - GIS (Geographical Information System)là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các...

  pdf 36p wave_12 05-04-2014 21 8

 • Tiểu luận: Báo cáo nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

  Tiểu luận: Báo cáo nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nhằm phân tích khái quát các nhiệm vụ các phòng, tầm nhìn hệ thống thông tin, phân tích hệ thống thông tin, phân tích hệ thống thông tin trong quản lý IT center, phân tích hệ thống thông tin trong quản lý kế toán...

  pdf 43p good_12 02-07-2014 13 4

 • Hệ thống thông tin kế toán

  Tham khảo bài thuyết trình 'hệ thống thông tin kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 40p john_rambo 15-10-2010 677 354

 • CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  Trắc nghiệm phần kiểm soát hệ thống thông tin

  pdf 0p minhthao 24-06-2009 1196 347

 • Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

  Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu 1. Hiểu nguyên tắc tổ chức dữ liệu kế toán trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và CNTT 1 Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nội dung 1. Tổ chức dữ liệu và xử lý trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và...

  pdf 31p hivu69 08-08-2011 903 330

 • Giới thiệu môn học hệ thống thông tin kế toán

  Cách thức hệ thống thông tin hiện đại tác động tới việc ghi nhận, xử lý và truyền thông tin về các dữ liệu kế toán. Con người, công nghệ và các kiểm soát cần thiết để có thể thực hiện thương mại điện tử, đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống kiểm soát nội bộ cho hệ thống thông tin hiện đại này. Để hiểu rõ các kiến thức này của môn hệ thống thông tin kế toán. Mời các...

  ppt 14p khacduan 08-12-2010 817 257

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - GV: Nguyễn Phong Nguyên

  Tài liệu này cung cấp những kiến thức cần thiết về môn hệ thống thông tin kế toán, giúp các bạn nắm rõ nội dung bài học và học tập tốt hơn về môn hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf 46p muaythai10 18-11-2011 532 205

 • Kiểm soát các hệ thống thông tin kế toán

  Những câu hỏi…Làm sao đảm bảo an toàn cho tài sản, cho dữ liệu kế toán? Làm sao đảm bảo hợp lý rằng thông tin kế toán được cung cấp trung thực, hợp lý và đáng tin cậy? Làm sao đánh giá tính kiểm soát của một phần mềm kế toán và chọn lựa phần mềm kế toán đáp ứng yêu cầu kiểm soát? Làm sao đánh giá kiểm soát nội bộ trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán?,

  ppt 39p dragonet_lucky 31-12-2010 402 188

 • Hệ thống thông tin kế toán - Trường ĐH Kinh tế tp.HCM

  Đây là giáo trình môn hệ thống thông tin kế toán dành cho những bạn học chuyên ngành kế toán kiểm toán, giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán

  pdf 348p bebebongbong12 18-10-2013 915 153

 • Luận văn: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ERP ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

  Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng là một xu thế tất yếu của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày nay. Theo công bố vào tháng 6/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông, tại Việt Nam có 86,5% doanh nghiệp đang ứng dụng ở các mức độ khác nhau, trong đó số doanh nghiệp ứng dụng ERP (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)...

  pdf 124p bidao13 17-07-2012 237 129

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 2

  • Phân hệ kế toán tổng hợp có thể dùng như một phân hệ cơ sở và độc lập hoặc liên kết thống nhất với tất cả các phân hệ khác của chương trình. • Tại phân hệ kế toán tổng hợp ta có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện...

  pdf 79p nhcth080490 19-06-2012 471 123

 • Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp - Vũ Quốc Thông

  Tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin giúp các bạn tìm hiểu về nội dung: Thông tin kế toán và các quyết định. Hệ thống thông tin kế toán. Tổng quan về xử lý nghiệp vụ kế toán. Để có kiến thức sâu hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

  pdf 37p can_loc 25-07-2012 363 121

 • Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

  1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống (HT). Phân biệt & cho được ví dụ các loại HT. 2. Phân tích được mối quan hệ của các HT con trong HT doanh nghiệp (tác nghiệp, thông tin & quản lý). 3. Vẽ & trình bày được mô hình hoạt động của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá. 4. Vẽ & phân tích được mô hình các phần tử của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá.

  pdf 10p hoa_qn1987 10-12-2011 392 98

 • Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán) - Trường ĐH Nha Trang

  Tệp chứa chương trình Access mỗi một tệp chương trình thường có một đuôi qui định, ví dụ các tệp chương trình C có đuôi là .C, tệp chương trình Pascal có đuôi là .PAS, tệp Chương trình Foxpro có đuôi là .PRG, một tệp chương do Access tạo ra có đuôi là .MDB. Để hiểu rõ và nắm được kiến thức về hệ thống thông tin kế toán (Access kế toán). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

  pdf 53p nhatro75 13-07-2012 132 46

 • Đề thi hệ thống thông tin kế toán

  Tuyển tâp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hệ thống thông tin kế toán hay giúp các bạn kiểm tra kiến thức chuyên ngành hiệu qủa, nắm được các kiến thức cơ bản của môn học. Mời các bạn tham khảo

  pdf 6p bebebongbong12 19-10-2013 147 38

 • Hệ thống thông tin kế toán - Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp - Phần mềm kế toán Misa

  Kế thừa những nội dung cơ bản của giáo trình kế toán máy doanh nghiệp 2010, bộ giáo trình kế toán máy misa 2012 sẽ cũng cấp cho bạn những kiến thức thực tế cần thiết của một kế toán khi làm việc trên các phần mềm kế toán.

  pdf 500p bebebongbong12 19-10-2013 70 36

 • Đề tài “Hệ thống thông tin kế toán doanh thu tại nhà sách Phương Nam ở Đà Nẵng”

  Trong những năm gần đây bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển cực kỳ ấn tượng của việc ứng dụng của khoa học công nghệ vào tất cả mọi lĩnh vực. Trong đó, công nghệ thông tin là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi nhất. Đối với các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, có thể nói hàng hóa là đối tượng đặc trưng...

  doc 31p giangftb 08-05-2013 43 18

 • + Xem thêm 2100 Hệ Thống Thông Tin Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản